nahoru

Více gymnázií? Jistě, jenže jakých

TOMÁŠ FEŘTEK 12. června 2006 • 11:37

Napsal mi student kvinty osmiletého gymnázia, jak to (nejen) u nich chodí. Nic překvapivého, ale ty hlavní problémy elitní části našeho školství pojmenovává přesně. Více gymnázií jistě potřebujeme, ale snad už by váženým profesorským sborům mohlo dojít, že cpaním pilin do talentovaných hlav opravdu intelektuální zlato nevzniká. A když už to vědí i studenti…


Cituji z dopisu studenta XY. V obavě před pozorností pedagogů si nepřál zveřejnit jméno ani iniciály, ale jsou k dispozici v redakci pro případ, že by někdo o autenticitě tohoto dopisu pochyboval:
1) Způsob výuky a učení - v převážné většině předmětů se jedná o styl: nauč – vysyp -zapomeň, kdy profesor/ka něco čtyřicet pět minut vykládá, studenti si zapisují, den před písemkou se "našprtí" a den po ní zapomenou. Student si tedy neodnese téměř nic, pokud o předmět nemá zájem. To tolik nevadí například v biologii, ale například v zeměpisu nebo dějepisu? Za ty, kteří nevědí, co se stalo v roce 1848, nebo kdo byl Gustáv Husák, se stydím.
2) Způsob hodnocení - současný systém pěti známek nevystihuje schopnosti studenta. Podotýkám že nejsem zakomplexovaný čtyřkař, můj celkový průměr z vysvědčení nepřekročil 2,5. Názorný příklad: v předmětu Zeměpis mám známku 2. Zajímám se o dění ve světě, pravidelně sleduji světové zpravodajství (BBC, Reuters..), poslouchám rozhlasové debaty o současném dění (ČRo 6, BBC). Dokážu se orientovat na mapě, znám základní údaje o mnoha státech. Spolužačka má v předmětu Zeměpis známku 1. Nezajímá se o dění ve světě, na mapě se téměř nedokáže zorientovat. Když se řekne například Irán nebo Afghánistán, nevybaví se jí nic. Známku dosahuje učením "slovo od slova". V předmětu Český jazyk mám známku 3. Dovedu napsat text bez hrubých chyb, ale odmítám se nazpaměť učit dějiny literatury. Spolužák má známku 2, protože se učí nazpaměť. Není někde něco špatně? A kde? V motivaci studentů? V učitelích? V systému výuky?
3) Jak to, že třeba profesorka fyziky a chemie má snad menší znalosti oboru než studenti a ve výkladu se dopouští hrubých chyb? Tvrdila například, že nádrž raketoplánu se plní tekutým vodíkem a kyslíkem zároveň (dohromady). To by udělalo z mysu Caneveral jeden nádherný a veliký kráter. Před několika týdny nám vysvětlovala, že integrované obvody jsou z mědi a vyrábějí se jejím nalepováním na sebe. Vysvětlili jsme jí, že čipy se vyrábějí z destiček křemíku, tzv. wafferů, na kterých se světlem o vysoké vlnové délce vytvářejí tranzistory.Svoji chybu neuznala. Na svůj názor, který si "dovolujeme" zveřejnit, doplácíme zhoršenou známkou.
Na druhou stranu, několik (řádově desítka) profesorů dokáže studenty zaujmout, přesně rozpoznat, co ve studentovi je. Tito jsou ale často obviňováni z přílišné přísnosti, kolektivem studentů označeni za hlupáky a zavrhnuti. Přitom jejich hodiny mně subjektivně připadají nejzajímavější a nemám z nich nějaké obavy, na rozdíl od jejich kolegů.
No a na závěr student prosí, jestli bychom o tom nenapsali. Jenže jsme o tom psali už mnohokrát a žádný valný smysl to nemělo. Tak třeba by mohla někoho vyprovokovat alespoň tahle bezprostřední studentská zkušenost k diskusi.

TOMÁŠ FEŘTEK