nahoru

Dali byste své dítě do učení?

TOMÁŠ FEŘTEK 15. listopadu 2005 • 13:59

Zaujaly mě dva články v novinách. Jeden tvrdil, že nejrychleji najde dnes zaměstnání dělník. Ve druhém ředitel gymnázia Václav Klaus mladší rozebírá, proč skoro čtvrtina absolventů učilišť končí na úřadu práce. Není to rozpor? Není. Jen doklad opravdu tristní úrovně našeho učňovského školství.


Firmy totiž opravdu hledají kvalifikované dělníky, kteří jsou schopní přizpůsobit se jejich požadavkům. A v těch slovech přizpůsobit se a kvalifikované je právě ten problém. Sám jsem „učňák“ na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let absolvoval a musím konstatovat, že ani tehdy to s moderním vzděláním, a to ani odborným, mnoho společného nemělo. Přitom v té době zase tak zásadní rozdíl mezi průmyslovkami a učňáky nebyl, míst na středních školách byl nedostatek, takže na učilištích skončili i docela talentovaní lidé. Odhaduji, že minimálně třetina naší třídy nakonec skončila s vysokoškolským diplomem.
Když ale dnes občas zabloudím třeba na přednášku na podobné zařízení, nestačím se divit. Velmi průměrní a velmi bezradní učitelé, kterým nezbývá nic jiného než „krocení divé zvěře“. Ti sedmnácti osmnáctiletí v lavicích nejsou nutně grázlové, jen se tu sejdou opravdu jen ti, kteří se jinde neuplatní a skoro jistě trpí nějakou funkční poruchou učení. Špatně čtou a píší, neudrží pozornost. V téhle třídě cokoli vykládat déle než dvě tři minuty, nemá smysl. Jediná možnost je nepřednášet a permanentně je zaměstnat. Jenže to zase nedovedou učitelé, také jim chybí informace o modernějších pedagogických metodách, a tak nejčastěji řvou. Nebo rezignují. Viděl jsem v praxi obojí a těžko říct, co je lepší.
Výsledek? Velmi průměrné a velmi úzce specializované odborné znalosti. Pro firmu je člověk z učňáku skoro nepoužitelný. A prakticky nijaké všeobecné znalosti, které vzdělanému člověku umožňují přizpůsobit se požadavkům zaměstnavatele. Třeba už jen tím, že jsem schopen si najít jeho nabídku na Internetu a elementárně s ním komunikovat v cizím jazyce. Firmy opravdu hledají dělníky, ale ve skutečnosti potřebují maturanty, kteří umějí i pracovat rukama. Takové ale učňáky prakticky nenabízejí, vyrábějí přinejlepším kusy k pásu. Jistě takové nejsou všechny, ale statistické číslo hovoří jasně. Ty dva novinové články nejsou v rozporu, naopak, jeden jasně vyplývá z druhého.
Co s tím? Netvrdím, že nepotřebujeme lidi v dělnických profesích, ale ten současný systém učňovského školství je slepá cesta. Navíc myslím, že na tu zeď na jejím konci už jsme narazili. Zvláštní, že politici jako by si toho ještě nevšimli.

TOMÁŠ FEŘTEK