nahoru

Trucpostoj Václava Klause

TOMÁŠ FEŘTEK 2. května 2005 • 11:16

Nejsem schopen posoudit, nakolik je Václav Klaus kompetentní ve věci evropské ústavy, ale doufám, že o ní ví přece jen víc, než o obnovitelných zdrojích energie.V něčem je jeho trucpostoj totiž v obou případech podobný. Ve zdůvodnění, proč nepodepsal zákon o jejich podpoře, se dopustil tolika trapných omylů, až je to zarážející. Například se pohoršuje, že mezi obnovitelné zdroje zákon nezařadil jadernou energii. Pochopit, že vodu, kterou proženete turbínou elektrárny, můžete použít k témuž účelu znovu, zatímco o vyhořelém uranu to pořád ještě neplatí, to snad není tak náročná intelektuální operace, ne?

TOMÁŠ FEŘTEK