nahoru

Mají šestnáctiletí volit?

RX online30. září 2008 • 15:56
Mají šestnáctiletí volit?

V rakouských předčasných parlamentních volbách mohli – na celostátní úrovni vůbec poprvé v zemi i v Evropě – dávat politikům svůj hlas již šestnáctiletí.


Volební právo měli mladí Rakušané již dříve, ovšem pouze na komunální úrovni.
Podle kritiků snižování věkové hranice voličů podlehnou mladí lidé snadno manipulaci. Navíc s dosažením plnoletosti získávají ve společnosti nejen určitá práva, ale také povinnosti a takzvanou občanskou odpovědnost.
Zastánci mají naopak pocit, že politika se až příliš soustředí na zájmy seniorů.
U nás změnu volebního systému v minulosti navrhovala Strana zelených; požadovala, aby se v obecních volbách po vzoru Rakouska mohlo volit už od šestnácti let.
Jaký je váš názor? Měli by i u nás šestnáctiletí volit? Nebo má být volební právo nadále spojeno s dosažením plnoletosti?

RX online