nahoru

Je zveřejňování snímků obětí opodstatněné?

RX online29. července 2008 • 16:08
Je zveřejňování snímků obětí opodstatněné?

Televizní záběry obětí nejrůznějších neštěstí či jejich fotografie publikované v tisku jsou dnes poměrně běžným jevem. Rodiče syna, který uhořel při dopravní nehodě, nyní za zveřejnění snímku jeho ostatků vysoudili finanční náhradu.


Vydavatelství Vltava-Labe-Press musí manželům zaplatit celkem 100 000 korun za otištění fotografie na titulní straně bulvárního deníku Šíp a za její zveřejnění na internetu. Rodiče požadovali omluvu a finanční náhradu nemajetkové újmy spočívající v zásahu do soukromí. Vrchní soud při prvním projednávání jejich nároky zcela zamítl s tím, že újma je pouze subjektivní. Podle předsedkyně odvolacího senátu šlo o situaci, kdy se střetlo právo na informace s právem osobnostním. Soudkyně se domnívá, že právo na informace v podobných případech převažuje.
Nejvyšší soud ale dospěl k jinému závěru - označil zveřejnění fotografií za zcela neopodstatněné a necitlivé. Zdůraznil také význam piety k mrtvým a ohleduplnosti k pozůstalým.
Právník vydavatelství argumentoval tím, že zveřejnění podobných fotografií je ve veřejném zájmu – přispívá prý ke snižování počtu obětí dopravních nehod. „Zveřejňování takových drastických fotografií je stabilní metodou prevence,“ řekl při jednání.
V této souvislosti poukázal i na připravovanou kampaň ministerstva dopravy, která má zvýšit bezpečnost na silnicích. Stěžejní částí akce mají být především odstrašující drastické televizní spoty z nehod.
Co si myslíte vy? Je zveřejňování snímků obětí dopravních nehod běžnou součástí zpravodajství? Může mít nějaký preventivní význam? Nebo je považujete jen za honbu za senzací?

RX online