nahoru

Měla by být zavedena „otcovská dovolená“?

RX online 9. listopadu 2007 • 13:20

Od ledna čekají rodiče změny v systému vyplácení dávek státní sociální podpory, zejména rodičovského příspěvku a přídavku na dítě. Ve schváleném zákoně se nakonec neobjevila novinka navrhovaná ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem (ODS) – tzv. otcovská dovolená.

Možnost jednotýdenní peněžité pomoci v otcovství, kdy by volno pro otce novorozeněte bylo hrazeno z nemocenského pojištění, je ještě nutné dojednat s ministerstvem financí.
Nečas si od otcovské dovolené slibuje větší zapojení mužů do péče o rodinu a zlepšení situace žen. V některých zemích již podobný systém funguje téměř 30 let a role muže jako opatrovníka dětí se osvědčila.
Stinnou stránkou návrhu je jeho finanční náročnost. Přitom řada novopečených tatínků si dovolenou po narození potomka stejně vybírá bez ohledu na peníze. Pouhý týden pro otce také asi těžko odstraní diskriminaci žen v zaměstnání, lze ho ale vnímat jako slibný začátek dalších kroků do budoucna.
Co myslíte – je tento nápad přínosem, anebo se jedná o mrhání penězi daňových poplatníků?

RX online