nahoru

Jste pro změnu uniforem Hradní stráže?

RX online 2. listopadu 2006 • 08:28

Váleční veteráni byli především ti, kterým se nelíbili současné uniformy Hradní stráže. Viděli je jako příliš barevné. Modré stejnokroje by měly nahradit zelené uniformy s červenými límcovými výložkami a zlacenými opasky, které budou vycházet ze vzoru z první republiky - 30. let 20. století. Nad přesnou budoucí podobou uniforem se bude scházet ještě řada expertů z armádního oddělení zkušebnictví, vývoje a výstroje nebo váleční veteráni, letci i historici.

RX online