nahoru

Pociťujete výhody plynoucí z členství v Evropské unii?

RX online 26. října 2006 • 15:33

Od rozšíření Evropské unie v roce 2004 tvoří mezinárodní společenství 25 členských zemí, ve kterých žije 455 milionů obyvatel, což je kolem 7% světové populace. Evropská unie by měla směřovat k hospodářskému růstů, podporovat rozvoj sociální ekonomiky a zasadit se například také o zlepšení životního prostředí. Pociťujete výhody plynoucí z členství v Evropské unii?

RX online