nahoru

Potraty ekonomicky

MAREK HUDEMA27. dubna 2008 • 02:41
Potraty ekonomicky

Je to něco mezi vraždou a lidským právem. Alespoň tak vidí potrat český tisk a také politici uvažující o změně zákona upravujícího potraty. Podle jedněch je třeba potrat zakázat nebo alespoň omezit, podle protistrany zase nejlépe povolit neomezeně. Oba tábory se přitom zaklínají i škodou či prospěchem pro celou společnost.


Ne že by někdo považoval potrat za něco dobrého, ale na základě sociologických studií bylo zjištěno, že nechtěné děti nejen trpí různými psychickými problémy, ale navíc páchají víc zločinů než děti chtěné. Jak tvrdí americký ekonom Steven Levitt, umožnění potratů v USA na začátku sedmdesátých let (rozsudek Rode v. Wade) vedlo zhruba o dvacet let později k výraznému snížení kriminality. Zejména vražd. V té době by se totiž mladíci, nechtěné děti, které se nenarodily díky potratům, dostali právě do věku, kdy se nejčastěji páchají zločiny.
Zveřejnění této studie a její zařazení do knihy Freakonomics vyvolaly poprask. Nicméně Levittův výzkum nikdo zcela nevyvrátil. Na druhou stranu podle některých ekonomů může mít kladný vliv i ztížený přístup k potratům (je myšleno omezení, nikoliv zákaz, který nakonec vede k černému trhu s potraty). Například Jeffrey Stoops a Thomas Stratmann z George Manson University v americké Virginii dokazují na statistických datech, že pokud mladiství musí oznámit svým rodičům, že jdou na potrat, snižuje se u nich sexuálně rizikové chování (buď častěji používají kondom, nebo mají méně často sex). A jak upozorňují další autoři, narození dětí často vede otce k větší odpovědnosti a méně rizikovému chování. Otcové, kteří se starají o malé děti, méně často vraždí a kradou, protože se více obávají vězení. Jenže otcové, kteří mají nechtěné děti, se o ně většinou nestarají.
Co z toho všeho plyne pro českou debatu o potratech? Pravděpodobně se „nevyplatí“ potraty zakázat. Jejich počet v Česku ostatně klesá, zřejmě hlavně díky snadno dostupné a levné antikoncepci. Zároveň se možná vyplatí je nepatrně ztížit mladistvým. Jenže v celé debatě jde o ještě důležitější nepominutelný aspekt – tím, dokdy a proč se povolí potrat, se zároveň definuje i to, odkdy je člověk podle zákona a morálky člověkem a kdy jen bezcenným shlukem buněk. Ale to už je jiný, mnohem složitější příběh.PROČ A JAK MARKA HUDEMY: POTRATY EKONOMICKY - aktuálně v Reflexu č. 17/2008
Výzkum Stevena Levitta ohledně spojitosti legalizace potratů a kriminality včetně následné diskuse je popsán na příklad na Wikipedii. Souvislost mezi povinností oznámit potrat rodičům a redukcí rizikového sexuálního chování je popsán zde.

MAREK HUDEMA