nahoru

Kde je vaše Achillova pata?

Iva Ženková 8. dubna 2003 • 12:00

Určitá slova a rčení vyjadřují ve zkratce obecnou lidskou zkušenost a dokáží evokovat složitý děj i náročnou abstraktní představu. Přestože jsou často používána, ne vždy jsou chápána ve správném významu a ne vždy je známo, za jakých okolností vznikla. Ověřte si to i vy. Co to znamená, když se řekne...1. bojkot


Označení vzniklo podle správce statku v Irsku kapitána Charlese Cunninghama Boycotta, který byl tak krutý na své poddané, že se od něj všichni izolovali. Nikdo pro něj nepracoval ani mu nic neprodal a jemu nezbylo nic jiného než se v roce 1880 vrátit do Anglie.
Konflikty mezi Angličany a Francouzi o převahu v Severní Americe v 1. polovině 18. století vedly k odmítání všeho francouzského a podle toho je nyní označováno nepřijetí všeho cizího.
Jde o námořní blokádu a poprvé tak nazvali uzavření všech přístavů zemí Konfederace v průběhu války Severu proti Jihu.


2. nabob


Slovo pochází z hindského naváb a nazýval se tak správce kolonií. Podle častého způsobu jejich života se tak říká lidem s okázalým a povýšeným postojem k okolí.
Nabob je hrdina Ezopovy bajky, velký boháč a lakomec.
Nabobové byli náčelníci původních kmenů v Jižní Africe spolupracující s holandskými kolonialisty. Ti je přijímali s opovržením, protože zradili zájmy svých lidí a stali se vyjádřením zištnosti a kolaborace.

3. urbi et orbi


Jde o citát na heraldickém znaku Vatikánského městského státu a symbolizuje celosvětové působení katolické církve.
Jmenuje se tak papežská vánoční mše a přeneseně znamená všeobecné odpuštění.
Od 13. století nově zvolený papež dostává požehnání, aby do konce svého života panoval městu Římu a celému světu. Nyní se tak označuje každé prohlášení s nejširším určením.

4. bič boží


Nazývala se tak návodná příručka jezuitského řádu Tovaryšstvo Ježíšovo k vymýcení všech náboženských bludů. Pojem vyjadřuje bezohledný fanatismus ospravedlňující násilí při cestě ke vznešenému cíli.
Sám sebe tak nazýval chán Attila, hunský vládce. Svou moc opíral o zázračný meč skytského boha války a ten mu dával právo pokořit zkažené lidstvo. Stal se symbolem krutostí, válek a násilí.
V průběhu 19. století při zlaté horečce na Aljašce dostal tento název alkohol a od těch dob se tak říká tomuto "nepříteli lidstva".


5. demagog


Ve starém Římě žil bohatý obchodník Demagog s neuvěřitelnou výmluvností. Dokázal prodat cokoliv a přesvědčit lidi tak, že jeho jméno zůstalo v paměti jako synonymum sugestivního projevu.
Slovo vzniklo 19. století, kdy vznikaly politické strany, jako označení jalových politických řečníků.
Demagog byl ctěný vůdce lidu a Athéňané tak nazývali své nejlepší osobnosti. Až v 5. století před Kristem vládl jako městský radní jirchář Kleont, jehož cílem byla popularita za každou cenu. Lhal, sliboval, v lidech probouzel negativní vášně a zneužíval je pro vlastní slávu, a tak se těmto osobám říká dodnes demagog.


6. brajgl


Je to původní označení šprýmařských kousků Tilla Eulenspiegela, proslaveného i jako hrdina osvobozeneckého boje Flander proti Španělsku.
Slovo se používá pro označení zmatku, rvaček, hluku a mumraje podle obrazů nizozemského malíře Pietera Brueghela, který na svých plátnech zpodoboval výjevy plné postav a děje.
Vzniklo po bitvě na Bílé hoře a je symbolem bezuzdného drancování.


7. země zaslíbená


Poprvé byl použit tento termín pro označení konečného místa cesty Kryštofa Kolumba - tehdy se domníval, že je to Indie. Jde o symbol dosaženého cíle, který však není takový, jak se původně předpokládalo.
Území zvané Kanaán bylo podle hebrejských legend cílem exodu Židů z Egypta - je to představa ideální země a místa ke šťastnému životu, cíl strastiplného putování.
Označení vzniklo ve druhé polovině 19. století během rozsáhlé evropské emigrace do Spojených států - je to jiný, výraz pro tento stát.


8. oukej


Francouzští námořníci, když po dlouhé cestě do Ameriky konečně bezpečně dopluli a vystoupili z lodě, volali prý s ulehčením: Konečně na břehu! ("au quai" - ó ké).
Americký prezident Woodrow Wilson uzavíral spisy označením o.k. podle indiánského slova okeh - staň se.
Někteří američtí jazykozpytci tvrdí, že o.k. je zkratkou all correct - vše v pořádku.Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Pokud vám skutečně vyšel tak nízký počet bodů jste možná třeba jen silná osobnost. A jakýmkoli klišé se vyhýbáte zcela důsledně.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Za školu jste nechodil a ono se to leckde pozná.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Vy se neztratíte! Nebo vám to všechno vychází jen na papíře a spíš teoreticky?

Iva Ženková