nahoru

Největší, nejvyšší, nejhlubší?

Iva Ženková 17. prosince 2003 • 09:57

Jde sice o základní učivo ze zeměpisu základní školy, ale později v životě se málokdy dostanete do situace, že byste tyto znalosti naléhavě potřebovali. Přesto odpovědi na ně tvoří trvale součást školních osnov. Myslíte si, že umíte školákům správně poradit na následující otázky?1. Na nejvyšší vodopád světa se musíme jet podívat do


USA
Švýcarska
Venezuely


2. Ze světadílů je největšíAfrika
Asie
Severní Amerika


3. Největší a nejvyšší náhorní plošina se jmenujeTibetská
Stolová
Mexická


4. Největší jezero světa je známo pod názvemVelké Medvědí jezero
Bajkal
Kaspické moře


5. Největší poloostrov se nazýváArábie
Labrador
Přední Indie


6. Nejvyšší činnou sopku můžeme vidět


v Itálii
v Řecku
v Chile


7. Nejdelší řeka jeAmazonka
Nil
Mississippi


8. Nejhlubší jeskynní systém s propastí najdemeve španělských Pyrenejích
v italských Apeninách
ve francouzských Pyrenejích


9. Nejvíc na světě v průměru pršív Indii
v Indonésii
v Norsku10. Největší ostrov světa nese názevMadagaskar
Grónsko
Velká Británie11. Největší plochu zabírá oceánTichý
Atlantský
Indický
12. Nejhlubší proláklinu tvoří


Skalistý kaňon
Mexická pláň
Mrtvé moře13. Nejvyšší průměrná teplota jev Egyptě
na Réunionu
v Etiopii14. Nejnižší průměrná teplota panujena Sibiři
v Arktidě
v Antarktidě


15. Největší zemí světa podle rozlohy je


Kanada
Čína
Ruská federace


16. Nejvíc obyvatel máČína
Indie
Indonésie
Hodnocení (0-30 % správných odpov¨§d¨ª)


To je omluvitelné, jen pokud je vám méně než deset a více než sto let.
Hodnocen¨ª (30-70 % spr¨¢vn?ch odpov¨§d¨ª)


Přiznejte se, že je to zásluhou vašich školou povinných dětí?
Hodnocen¨ª (70-100 % spr¨¢vn?ch odpov¨§d¨ª)


Zeměpis je váš koníček a cestování také asi rozšiřuje vaše obzory. Radujte se, s takovými znalostmi patříte k nemnohým.

Iva Ženková