nahoru

Znáte českou poezii?

2. dubna 2005 • 00:44

Dnes vám nabízíme několik úryvků z tvorby nejznámějších osobností české poezie 20. století. Dokážete k nim přiřadit správný název básně a jméno jejího autora?

1. To nejhorší mám za sebou,
říkám si, jsem už stár.
To nejhorší mám před sebou,
ještě žiji.
Ale kdybyste mermomocí chtěli vědět,
byl jsem šťasten.
Někdy celý den, někdy celé hodiny,
někdy jen pár minut.

2. Za ženu vezmu si gorilu.
Myslím, že shodneme se.
Má srdce divoké jako já
a též je bez konfese.

3. Já nemohu zpívat skromně
radostí jsem bez sebe,
představte si, že se do mě
zamiloval SNB.
Pranic nedbám o starosti,
pranic nedbám na řeči.
Vždyť u člena Bezpečnosti
nejvíc budu v bezpečí.

4. Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta
je zem
a strašní jezdci Zjevení
mávají praporem
Je lehké listí vavřínů
a těžký padlých stín

5. Láska je jako večernice
plující černou oblohou
Zavřete dveře na petlice!
Zhasněte v domě všechny svíce
a opevněte svoje těla
vy
kterým srdce zkameněla

6. A nazváno buď prostou chatrčí
Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu!
Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí
a člověk neví kam by složil hlavu.

7. Kříže se nemění
jen příjmení a jména
Když letí kamení
jde kolem huby pěna
Potom se domluvíme
pomníky postavíme
A hlavy ozdobíme

8. Ten malíř má prý v duši peklo
A v krvi žízeň staletou
Aby to peklo nepřeteklo
Přikryl si duši paletou
A když měl za to že se opil
Paletu vzal a maloval
Co namaloval nepochopil
Co pochopil to záhy propil
A co nepropil proplakal

9. Jste-li už muži dospělí,
nemilujte se s anděly.
Andělé sic jak krásné ženy
potulují se oblohou,
však mají ňadra pouze z pěny
a děti rodit nemohou.
Tak hodí se jen pro mládence
ke skrytí jejich impotence.

10. Lidi na lidi jsou jako saně,
Člověk na člověka jako kat.
Podívejte se na ně, musíte naříkat.

11. Za žádnou pravdu na světě.
Ale jestli chceš,
za malý pětník ticha.
Je chvíle, která půlí krajinu.
Pokorný okamžik,
kdy někdo za nás dýchá.

12. Tvář, ta musí snášet
mráz,
déšť,
jinovatku.
Zato ty si hovíš pěkně v teple,
zadku!

a. Jan Skácel, Chvíle
b. František Halas, Praze
c. Jiří Wolker, Napomenutí mladým básníkům
d. František Gellner, Radosti života
e. Václav Hrabě, Variace na renesanční téma
f. Pavel Kohout, Častuška
g. Vítězslav Nezval, Abeceda
h. Jaroslav Seifert, Maminčino zrcátko
ch. Jiří Suchý, Surrealistická krajina
i. Jiří Voskovec a Jan Werich, David a Goliáš
j. Jaromír Nohavica, Dál se háže kamením
k. Jiří Žáček, Nespravedlnost

Řešení:
1h, 2d, 3f, 4b, 5e, 6g, 7j, 8ch, 9c, 10i, 11a, 12k

Výsledky:
Méně než 5: Že byste někoho okouzloval básničkami, vás jistě ani nenapadá a svou image asi budujete na pevnějších základech.
Od 5 do 8: Je vidět, že jste ve škole nelelkoval a zajímáte se o mnohé.
Více než 8: Klobouk dolů! Dnes to bylo spíše pro ty, kteří nedávno opustili středoškolská studia humanitního zaměření, nebo pro milovníky poezie. Nepatříte k nim?