nahoru

Kóříš hantec?

PAVEL TANĚV 8. září 2003 • 15:03

Touto otázkou echtovní Brňák vyzvídá, jestli mu rozumíte. Vy si dnes můžete ověřit, zda z nejmladšího českého dialektu znáte něco víc než výrazy šalina, šolna či špica a zda by vás setkání s hantecem, z něhož často těží komika Miroslava Donutila a Bolka Polívky, nezaskočilo.



1. Co se přihodilo, když máte rozhozené sandál?


někdo vám rozbil obličej
vaše manželství je v troskách
bourali jste autem


2. Hrnót krtkem znamená ...


jít na věc úplně špatně
pohybovat se v brněnském podzemí
jet metrem


3. Co je vodmašťovna?


hospoda
čistírna
léčebna pro závislé


4. Kdo jsou londoni?


policisté
venkované
komunisté


5. Když jedete na někoho serpentiny, tak ...


se snažíte ho uklidnit
lžete či podvádíte
přeháníte


6. Co znamená vykropit hrobku?



vyloupit byt
vybílit hospodu
pomilovat se


7. Říkáte-li kanagom lepička, chcete ...


platit útratu
sdělit, že svatbě už se nedá vyhnout
naznačit, že jistá ženská osoba byla přivedena do jiného stavu


8. Kdo nebo co je betálné šnicl?



dobré jídlo
pěkná dívka
vysoký plat


9. Co znamená lópat krópy?


hodně vydělávat
spát s kamarádovou manželkou
být ve vězení


10. Hakl krén je ...


trolejbus
špatná práce
místní část Brna



11. Když valite šmirglem na prygl . ..



balíte dívku poněkud drsnějším způsobem
lžete, jako když tiskne
jedete tramvají na brněnskou přehradu




12 . Nastražit ovar znamená ...


poslouchat
být opatrný
nastrojit lest



13. Ptáte-li se: Co to fachči?, zjišťujete ...


kolik platíte
jak rychlý je tento automobil
co daná věc vyžaduje




14. Grilovat se je ...



opalovat se
ženit či vdávat se
podrobovat se zkoušce


15. Kde jste, jestliže jste se octli v kameňu?


v lomu
v manželství
ve vězení


16. Který z výrazů džekyl, filc, hémoni přísluší policii?


první dva
všechny
všechny

17. Goldnové fógl je výraz pro ...


druhdy velmi sledovanou soutěž zpěváků o Zlatého slavíka
velmi vydařená fligna , tedy lest
sváteční jídlo



18. Co Brňák dělá, když chaluje?


miluje se
spí




19. Co je flétna?


občanský průkaz
mužský pohlavní úd
panák slivovice



20. Kdo je bukál?


udavač
homosexuál
pracovník pohřební služby



21. Co znamená termín lampa červa?


láhev fernetu
komunistický symbol rudé hvězdy
láhev červeného vína



22. Ptáte-li se: S kým décháš, zajímá vás ...


s kým dotyčný momentálně žije
jaká je politická orientace dotazovaného
kterému fotbalovému klubu fandíš



23. Co jsou špinky?


prostitutky
cigarety
myši


24. Ufachčit ranu znamená ...


udělat podraz
svátečně se obléknout
potrestat dítě



25. Žádost: Kemo, voplodni mně zófalku, znamená ...


zlepši mi náladu
pomoz mi s manželkou
zapal mi cigaretu





Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Vy nevíte, ale hádáte. Navštěvujte moravskou metropoli častěji, stojí za to.




Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)



Máte slušné znalosti hantecu nebo výjimečný jazykový cit. K obojímu vám gratulujeme.




Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Vynikající, pakliže nejste s Brnem spjati. Z fleku můžete Donutilovi s Polívkou dělat konzultanta.

PAVEL TANĚV