nahoru

Doktríny a učení - vyznáte se v nich?

RX online 4. října 2002 • 17:01

Víte, kdo byl zakladatelem pozitivismu? V čem spočívá koncepce scientismu? Nebo třeba kdo byl John Stuart Mill? Zkuste si dnešní test, který se týká filozofických doktrín, směrů, učení a koncepcí...


1. Jak se nazývá filozofické učení prosazující omezenost poznávacích možností rozumu a myšlení a považující za základní druh poznání intuici?pesimismus
skepticismus
iracionalismus
pragmatismus


2. Jak se jmenoval americký psycholog a idealistický filozof, zakladatel pragmatismu?


William James
Jeremy Bentham
Thomas Hobbes
John Stuart Mill


3. Jak se jmenuje učení, které uznává existenci Boha jakožto prapříčiny světa, ale soudí, že svět, jednou stvořený, je pak již ponechán působení svých vlastních zákonů?


teismus
ateismus
deismus
deismus


4. A jak se jmenuje učení, které uznává existenci boha jako nadpřirozené bytosti nadané rozumem a vůlí a působí na všechny hmotné a duchovní procesy?


ateismus
panteismus
deismus
teismus


5. Podle hédonismu je dobro definováno jako to, co přináší požitek a zbavuje utrpení, a zlo jako to, co utrpení přináší. Název tohoto principu pochází z řeckého slova pro:


slunce
život
slast
klid6. Z čeho vychází filozofický skepticismus?


Z toho, že každá pravda může být zpochybněna.
Z toho, že smyslovým vnímáním nemůžeme nic spolehlivě zjistit.
Z toho, že žádné snažení nemá smysl, protože vše stejně skončí v nicotě.
Z toho, že nic na světě není neměnné.7. Z latinského slova pro počitek nebo smysl je odvozen název směru, odvozujícího veškeré poznání pouze z našich počitků. Jak tento název zní?


scientismus
senzualismus
scholastika
fenomenologie8. Pozitivismus je směr soudobé filozofie prohlašující za jediný zdroj opravdových, skutečných poznatků konkrétní vědy a odmítající poznávací hodnotu filozofického bádání. Jak se jmenoval jeho zakladatel?


David Hume
Karl Marx
Auguste Comte
Tommaso Campanella


9. V čem spočívá koncepce scientismu?


V definici božské podstaty vědy.
V teorii, že dokonalým ovládnutím všech vědních oborů se lidstvo stane božstvem.
V důrazu na mimovědní, citové poznávání a potlačení významu vědy.
V absolutizaci úlohy vědy v životě společnosti.
10. Jak se nazývá životní názor dávající přednost duchovním hodnotám před smyslovými statky a požitky?


optimismus
pragmatismus
materialismus
idealismus
Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


V oblastech, kterých se týkaly otázky tohoto testu, se tedy příliš neorientujete.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Slušný výkon. I když lepší by to být mohlo.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Vaše znalosti jsou bez nadsázky vynikající! Musíme vám gratulovat.

RX online