nahoru

Proč lidé nosí prsteny?

Iva Ženková3. června 2003 • 10:44

Přestože bohové a hrdinové antických bájí zřejmě nikdy nežili, jsou jejich příběhy již stovky let součástí lidského myšlení a cítění a je pravděpodobné, že jejich jména budou nadále nést nejen hvězdy, souhvězdí, planety a kosmické lodě, ale že jejich podivuhodné osudy budou inspirovat lidi i v novém tisíciletí. Celkový počet všech bájných bytostí by zaplnil jistě jedno větší město, vraťme se však jen k několika z nich a pokusme si připomenout jejich osobnosti a činy.1. Pamatujete si ještě, jak například skončila krásná Helena, manželka spartského krále Meneláa, již dostal od bohyně Afrodíty za odměnu Paris, syn trojského krále Priama, a kvůli níž vypukla desetiletá trojská válka?Paris vynikal velkou statečností v boji, byl však zabit největším achajským hrdinou Achilleem a Helena poté spáchala sebevraždu.
Po společném útěku se milenci uchýlili do Tróje. Tam Helena vzplála láskou k Paridovu otci, ale ten, aby zabránil nadcházející válcem, vrátil Helenu i s ukradenou pokladnicí Meneláovi.
Helena ze vztahu k Paridovi brzo vystřízlivěla, a když zahynul, nepřišla mu ani na pohřeb a stala se milenkou jeho bratra. Po pádu Tróje ji Meneláos všechno odpustil a žili spolu šťastně až do jeho smrti. Pak ji ovšem jeho synové vyhnali a přítelkyně nechala zavraždit.


2. Diův syn Apollón, bůh světla a Slunce, ochránce života a pořádku, se stal hrdinou mnoha příběhů. Známé jsou jeho soutěže se satyrem Marsyem, který přišel o svou kůži, nebo s králem Midem, jenž naopak získal oslí uši. Jeho popularita způsobila, že je s jeho osobou spojeno i mnoho uměleckých děl. Apollónovo jméno neslo mnoho chrámů - naposledy i chrám techniky, americký kosmický program Apollo - a jeden z nich byl postaven i u nás. Dodnes jej můžeme nalézt v zámeckém parku vKroměříži
Lednici na Moravě
Sychrově


3. Sísyfova práce je příslovečná - věčně musí valit balvan do vysokého kopce, ten před vrcholkem vyklouzne a těžká, nesmyslná, k ničemu nevedoucí námaha začíná znovu a znovu. Proč byl Sísyfos, zakladatel a první král Korintu, takto potrestán?Ukradl kozu Amaltheiu, která svým mlékem odkojila Dia.
Nechtělo se mu zemřít, a tak uvěznil boha smrti Thanata, lidé přestali umírat, a protože se nebáli smrti, nenosili ani oběti bohům.
Spustil se s bohyní Hérou a tak se Diovi ne jeho zásluhou rozrostla rodina.


4. Symbolem lásky ke svobodě a lidem se stal Títán Prométheus. Když chtěl Zeus vyhubit lidi, Prométheus ukradl bohům oheň, naučil je řemesla, tavit kovy, zkrotil divokého býka, zapřáhl koně, postavil první loď a naučil je léčit nemocné. Vytvořil z nich rozumné bytosti a za to byl potrestán. Přikován k vysoké skále a velký sup mu každou noc kloval játra. Osvobodil ho až Héraklés a smír s Diem si vyvzdoroval, aniž by slevil ze své hrdosti. Co podle báje lidé pak začali dělat?Začali bohům přinášet oběti, aby je usmířili.
Na jeho počest se při slavnostech zapalují ohně.
Aby nebyla porušena Diova přísaha, že Prométheus bude přikován navždy ke skále, nosil Prométheus a po něm i lidé kovové prsteny s kamenem.


5. Argonauti - účastníci výpravy za zlatým rounem do Kolchidy pod vedením Iásona - museli překonávat mnohá nebezpečí, aby dosáhli cíle. Po návratu si slíbili, že se budou každé čtyři roky scházet, aby si prověřili, zda mají stále dost sil a obratnosti, kdyby snad někdy v budoucnu byli opět vystaveni náročným zkouškám. Vybrané místo bylo zasvěceno olympskému bohu Diovi, a tak hry dostaly název - olympijské. Na území kterého dnešního státu měla ležet bájná Kolchida?
Gruzie
Arménie
Turecka


6. Dia Řekové stvořili podle obrazu člověka, měl chyby a povahové rysy smrtelníků a určitě nebyl ztělesněním ctností. Přestože byl nejvyšším vládcem, nerozhodoval neomezeně. Nad ním bylo ještě něco vyššího, proti čemuž nic nezmohl, ani když nejvíc chtěl. Tímto bylChaos
Osud
Jeho otec Títán Krónos


7. Afrodíta je bohyně lásky a nejkrásnější z bohyň. Těšila se velké pozornosti, neboť láska v životě bohů i lidí hraje mimořádnou roli. Jaké však byly její milostné osudy?


Celý život milovala bohužel jen platonicky plachého mladíka Narkissa, kterého nakonec dohnala k tomu, že se zamiloval sám do sebe a spáchal sebevraždu. Za to byla potrestána Diem a nebyla již schopna lásky.
Za muže jí byl přidělen nejošklivější chromý božský kovář Héfaistos. Tomu byla nevěrná kromě jiných s bohem války Areem, bohem vína Dionýsem, bohem obchodu Hermem i s řadou smrtelníků a svým milencům porodila řadu dětí.
Afrodíta chovala něžné city ke svému bratru - dvojčeti Apollónovi - a láska k jiným jí byla odepřena.


8. Jméno národa bojovných žen Amazonek zůstalo podnes uchováno i v názvu jihoamerické řeky Amazonky. U jejího ústí prý žily indiánské kmeny, jejichž náčelnicemi byly ženy, a tak podle nich a pod vlivem antické literatury pojmenovali obyvatelé Nového světa tuto řeku. Amazonky prý vedly války stejně vehementně jako muži a řečtí hrdinové se s nimi mnohokrát utkali. Jaký vlastně byl konec této svérázné komunity?Královna Amazonek přišla na pomoc Trójanům a padla v souboji s Achilleem. Za to, že Řekové vydali její mrtvolu, musely Amazonky slíbit, že už nikdy nepozvednou zbraně proti mužům.
Hrdina Héraklés se oženil s jejich vůdkyní a ostatní ženy pak opustily své zvyky.
V boji s Hérakleovými muži byly všechny povražděny.


9. Orfeus byl vynikající umělec, který kromě svých hudebních schopností proslul i láskou ke své ženě Eurydice. Když zemřela, obměkčil kouzlem hudby boha říše mrtvých Háda, aby se mohla vrátit. Ten to slíbil s podmínkou, že Orfeus se při cestě z podsvětí neohlédne, což on porušil. Znovu se tedy setkali až za čtyři roky, po jeho smrti. Jakým způsobem sešel ze světa?Ženy ho roztrhaly na kusy za to, že se jim nevěnoval.
Uštkl ho had.
Zastřelil ho šípem lásky bůh Erós, protože se už na jeho utrpení nemohl dívat.


10. Proslavil se mnoha statečnými činy, bojoval s obry, lupiči, obludami, ale především osvobodil Atéňany od pravidelné daně v podobě sedmi chlapců a sedmi dívek, jež museli každých devět let dávat Mínótaurovi, tvoru s býčí hlavou a lidským tělem, žijícímu v knósském labyrintu. S pomocí dcery krále Mínóa Ariadny a jejími dary - mečem a klubkem nití - zabil příšeru, našel cestu ven a spolu
uprchli z Kréty. Tento hrdina se jmenovalThéseus
Kerberos
AsklépiosHodnocení (0-30 % správných odpovědí)


I tak klidně spěte!
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Znát cesty a osudy bohů je poučné a určitě se vám to v nejrůznějších životních situacích může vyplatit.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Nepatříte náhodou ještě mezi absolventy předúnorových gymnázií? Tam se antická mytologie velice podrobně probírala. Pokud ne, je tato oblast zřejmě vaší vášní a životním koníčkem.

Iva Ženková