nahoru

Víte, čím se od sebe liší...

Iva Ženková6. května 2003 • 11:06

Stačí jen nepatrná změna ve slově - jedno písmeno, čárka či háček navíc - a ta zcela změní jeho význam. Někdy stačí i dětský dotaz a náhle si nejsme jisti, zda používáme termín ve správné podobě. Někdy můžeme slova i zaměnit, aniž si to uvědomujeme.

Víte třeba, jaký je rozdíl mezi statutem a statusem?

Statut je organizační předpis, který upravuje činnost nějaké organizace, též se používá pojem stanovy.
Status je stav něčeho v určité době, může jít o stav pacienta, záznam o jeho zdravotním stavu, postavení organizace či osoby ve vymezeném systému atd.

Mezi kapitulou a kapitálou?

Kapitula je sbor kanovníků při katedrálním či kolegiálním kostele. V klášterech nebo náboženských společnostech shromáždění významných členů rozhodujících o zásadních záležitostech.
Kapitála je velké písmeno (majuskule) latinské abecedy obdélníkového nebo čtvercového typu. Původně šlo o starořímská tesaná písmena, z nichž vznikla písmena velké abecedy. Pojem se někdy užívá i v architektuře pro označení hlavice sloupu.

Mezi kapitálkem a kapitulací?

Kapitálek je lemovka zakončující horní a spodní okraj hřbetu tvořeného spojenými archy knihy.
Kapitulace je vzdání se nepříteli, ukončení boje a odevzdání zbraní. V minulosti též vyjadřovala nerovnoprávné smlouvy omezující svrchovanost, vnucované evropskými mocnostmi asijským zemím, nebo písemný slib voleného panovníka zemské šlechtě formou zvýhodnění, ale i závazek k vojenské službě.

Mezi tritolem a tritónem?

Tritol je trinitrotoluen, látka užívaná jako trhavina k plnění pum a granátů.
Tritón je a) bytost z antické mytologie, napůl člověk, napůl ryba, doprovázející boha moře Poseidóna, b) měsíc planety Neptun, c) interval složený ze tří celých tónů, zvětšená kvarta.

Mezi páterem a páternosterem?

Páter je označení katolického kněze.
Páternoster je druh výtahu s nepřetržitým pohybem. Nakládání materiálu či nastupování osob probíhá za pohybu zdviže.

Mezi tudorem a tudorovcem?

Tudor je typ osobního automobilu s uzavřenou dvoudvéřovou karosérií a pevnou střechou.
Tudorovec je přívrženec anglického panovnického rodu Tudorovců. Vládli v letech 1485-1603 a mezi jeho nejslavnější členy patřil Jindřich VIII. a Alžběta I.

Mezi slovy kóma a koma?

Kóma je stav hlubokého bezvědomí, kdy nemocného nelze běžnými podněty probrat.
Koma je a) čárka jako rozdělovací znaménko, b) vada optických přístrojů projevující se neostrostí a nesouměrností obrazů mimo optickou osu, c) plynný obal jádra komety, d) rozdíl v kmitočtech mezi velkým a malým celým tónem, e) čárka ve zpěvu a ve hře na dechové nástroje označující místo pro vdech.

Mezi fialou a fiálou?

Fiala je rod dvouděložných rostlin s vonnými různobarevnými květy.
Fiála je prvek gotické architektury. Jehlanovitá stříška zdobí vrcholy opěrných pilířů nebo ozdobné štíty nad okny a portály.

Mezi sierrou a siestou?

Sierra je častý název pohoří ve Španělsku a v Latinské Americe.
Siesta je chvíle odpočinku, obyčejně po obědě.

Mezi astenií a anestesií?
Astenie je celková tělesná slabost.
Anestesie je ztráta citlivosti nebo znecitlivění uměle provedené před lékařským výkonem.

Mezi antimonem a antinomií?

Antimon je chemický prvek používaný často při výrobě slitin, u nichž zvyšuje tvrdost.
Antinomie je rozpor. Jde o dvojici výroků, které se navzájem vylučují, i když samy o sobě se jeví zdůvodněné.

Mezi fregatou a fregatkou?
Fregata je typ velké válečné trojstěžňové plachetnice.
Fregatka je větší pták z ro du veslonohých. Žije v tropických mořích a jeho křídla mají rozpětí až dva metry.

POČET SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ:
méně než 6: Pokud jste výsledkem zklamáni, tak asi právem.
od 6 do 9: Opět jste se ujistili, že na tom nejste nejhůř. Do trapných situací se při vyjadřování dostanete jen zřídka.
více než 9: Tohle je jen zábava, ale dokážete své nadprůměrné znalosti i nějak výhodně uplatnit?

Iva Ženková


Kurzy měn
25,810
22,440
29,230
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější