nahoru

Jak si stojí vaše akcie?

PAVEL TANĚV16. dubna 2003 • 11:29

Znát svět peněz pouze přes své sporožiro je nuda. Zažít krach banky, v níž jste měli celoživotní úspory, přináší o něco více vzrušení, ale není to ono. Optimální kombinaci klidu a napjatého očekávání přináší investování, jež předpokládá orientaci v pojmech, které najdete v dnešním testu.1. Na rozehřátí něco lehkého. Co je nominální hodnota měnové jednotky?


To, co je na ní napsáno, např. 1000 Kč. S časem se nemění.
Vyjadřuje, co lze za peníze koupit. S časem se mění.
je daná jménem státníka, jenž je na bankovce zobrazen


2. Říká vám něco pojem diskontní sazba?


je to roční průměrná úroková míra
je to úroková míra, za kterou centrální banka půjčuje ostatním bankám
označuje roční míru inflace

3. Jak se určuje kurs cenných papírů?


na grémiu tripartity tajným hlasováním
orientační hodnoty doporučuje centrální banka
Poměrem jejich tržní a nominální hodnoty. Uvádí-li se v penězích, jde o jejich tržní hodnotu.


4. Co znamená, že je cenný papír, např. akcie, vystaven na majitele?


ten, kdo jej koupí jako první, stává se jeho doživotním majitelem
dokud se nedostaví majitel, není obchodovatelný
za vlastníka se považuje ten, kdo jej předloží


5. Kdo je emitent?ten, kdo poskytl majetek jinému a za to obdržel cenný papír
ten, komu byl poskytnut majetek a na základě toho vydal cenný papír
kdo má nadbytek cenných papírů


6. Co je primární trh cenných papírů?


zde se prodávají cenné papíry právě vystavené (emitované) svým prvním majitelům
místo, na němž je majitelé cenných papírů prodávají dále
instituce, v níž se akcie transformují na obligace


7. Která z definic akcie je pravdě nejbližší?


je to cenný papír zaručující stálý příjem
jde o cenný papír, který zaručuje vyplácení ročního úroku
cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a majetkovém zůstatku při zániku společnosti


8. Co je nejdůležitějším právem akcionáře?


možnost mluvit do řízení podniku
dividenda čili nárok na část ročního zisku
právo jmenovat členy správní rady


9. Čím se vyznačuje tzv. prioritní akcie?


zaručuje majetkový podíl v podnicích, jejichž rozvoj je oborovou či státní prioritou
je zhotovena na ručním papíru
poskytuje svým majitelům některá výsadní práva


10. Komu se říká tichý společník?Subjektu, jenž vkládá do podniku někoho jiného peníze, aniž se účastní řízení a aniž vystupuje jako společník firmy. Vklad se stává majetkem podnikatele.
málomluvnému spoluvlastníkovi
spoluvlastníkovi podílejícímu se pouze na ziscích, nikoli ztrátách11. Za jakých podmínek se můžete chlubit, že máte portfolio?když chodíte na schůze svého investičního fondu s hezkou aktovkou, nejlépe z krokodýlí kůže
jste-li vlastníky souboru reálných či finančních investic, případně obou
v případě, že investiční fond, do něhož jste vložili své peníze, prosperuje
12. Co znamená stupeň likvidity investice?


rychlost, s jakou se investice mění zpět v hotové peněžní prostředky
stupeň nejistoty týkající se očekávaných výnosů
všechny příjmy plynoucí z investice

Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Nejspíš je vrcholem vaší zkušenosti se světem financí a investic vkladní knížka. Dáváte asi přednost jistotám a proti gustu žádný dišputát.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)


Už jste pochopili, že úroky na sporožiru ve spořce z vás George Sorose neudělají. Ještě to trochu dopilujte.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Máte ekonomické vzdělání nebo investujete, či dokonce ve své osobě slučujete obé. Tak pro vás tenhle test nebyl, vás příště potrápíme znalostmi anglické literatury 18. století.

PAVEL TANĚV