nahoru

Jak jste na tom s gnoseologií?

Iva Ženková26. března 2003 • 00:07

Odborné názvosloví pochází většinou z latiny a řečtiny, a tak bez vzdělání se nikdo ve vědecké terminologii nezorientuje. Vznik názvů probíhá podle daných pravidel a každá oblast vědění má své mezinárodně srozumitelné pojmenování. Procvičme si na několika vědních a zájmových oborech, zda skutečně víme, co znamenají, rozhodnout se můžete mezi třemi možnostmi. Co je...?


1. herpetologie


nauka o oparech
nauka o psech
nauka o plazech


2. protobiologie


vědecký směr pátrající po stopách života ve vesmíru
část biologie zabývající se studiem vzniku života na Zemi
biologie chemických částic

3. klimatologie


nauka o stáří
nauka o podnebí
nauka o půdách


4. biogeografie


věda o zákonitostech rozšíření rostlin, živočichů a mikroorganismů po zemském povrchu
teorie životních osudů
odvětví zkoumající vliv rostlin na větrání hornin


5. entomologie


nauka o soužití organismů
obor zabývající se studiem hmyzu
oblast biologie zaměřená na buňky vystýlající vnitřek cév


6. oftalmologie


oční lékařství
teorie vycpávání zvířet
nauka o výrobě kontaktních čoček a brýlí

7. fonetika


věda o zvukové stránce lidské řeči z hlediska tvoření zvuků
oblast medicíny zaměřená na léčbu poruch hlasu, řeči a sluchu
technika pro reprodukci zvukového záznamu


8. gnoseologie


filosofická disciplína pojednávající o podstatě lidského poznání
shrnutí poznatků z astronomie
teorie o principech námořních orientačních přístrojů


9. sinologie


nauka o sinicích
nauka o Číně
teorie založení židovského státu


10. protozoologie


nauka o ptácích
nauka o prvocích
nauka o kapradinách11. kybernetikavěda o cestách do vesmíru
věda o výrobě umělých bytostí
věda o řízení12. dermatovenerologie


obor kosmetického lékařství
součást etnografie zabývající se studiem lidské práce
věda o chorobách kožních a pohlavních13. fotogrammetrie


obor zabývající se určováním polohy, rozměrů a vlastností předmětů a jevů zobrazených na fotografických snímcích
nauka o reakcích na záření
nauka o sběratelství fotografií
14. futurologievěda o funkcích živých organismů
nauka o větru
oblast vědeckých výzkumů zabývajících se perspektivami společenských procesů


15. fytopatologie


nauka o chorobách rostlin
nauka o hospodářských zvířatech
nauka o chemickém složení a reakcích látek obsažených v rostlinách


16. filumenistika


sbírání známek
sbírání nálepek z krabiček od zápalek
sbírání dýmek


17. embryologie


oblast vnitřního lékařství věnovaná léčení žláz s vnitřní sekrecí
nauka o žábách
teorie o zárodečném vývoji mnohobuněčných organismů

Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Už Lenin doporučoval: učit se, učit se, učit se!
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Na paměť si jistě nemůžete stěžovat. Základem úspěchu bude ale asi ještě něco navíc.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Úžasný výsledek! Zřejmě se pohybujete ve vědeckých kruzích.

Iva Ženková


Kurzy měn
25,800
22,380
29,340
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější