nahoru

Co je balkanizace?

PAVEL TANĚV 4. března 2003 • 09:09

Jsou slova, na která narážíme v médiích, ponejvíce v zahraničněpolitických zprávách a analýzách, dennodenně. Otázkou pouze je, zda se naše představy kryjí s jejich přesnými významy. Ověříte si to?1. Co znamená iredenta?


násilný zábor území cizího státu
něco jako M.A.S.H., ale navíc s pojízdnou dentistickou ambulancí
nacionalistické hnutí usilující o připojení cizího území k vlastnímu státu a odvolávající se na etnické, historické či kulturní vazby


2. Co označuje vysoce frekventované slovo balkanizace?


rozdělení území na malé, ponejvíce znepřátelené státy
dovedení sporů až na ozbrojenou úroveň
diplomatickou recepci s výhradně balkánským jídelníčkem


3. Vzpomenete si na obsah francouzského slova détente, jehož výskyt se díky mezinárodněpolitickému vývoji naopak snížil


označuje období zmírnění napětí během studené války, používá se i obecně
znamená mezistátní jednání na nejvyšší úrovni
vedení diplomatických jednání ve francouzském jazyce bez ohledu na to, je-li k dispozici překladatel


4. Komu nebo čemu se už hezkých pár desítek let říká quisling?


norskému králi proslulému velkou ústupností, takže si ani nevšiml, že se po podpisech uzavírajících jednání jeho země octla pod švédskou nadvládou
politikovi, který napomáhá okupantům vlastní země, jméno mu "propůjčil" Nor Vidkun Quisling
Způsobu, jímž norský panovník vítá zahraniční hosty. Je tak chladný, že slabší nátury mezi politiky a diplomaty jej považují za vyhoštění ze země a nasedají znovu do letadla.


5. Co znamená sionismus?židovské nacionalistické hnutí, jež vyvrcholilo vznikem Státu Izrael roku 1948
snahu nalézat v politice boží vůli
chorobnou nenávist ke všemu židovskému


6. Co vám říká termín anšlus?


rychlé dobytí západní Evropy německými vojsky na začátku druhé světové války
taktický ústup zakončený totální porážkou
11. 3. 1938 vstoupily německé jednotky na rakouské území, aby z něj "pokojnou okupací" učinily součást Německé říše


7. Co je appeasement?


dočasný mír, než se válčící strany opět vzpamatují z utržených ran
Řešení obvykle geopolitického sporu organizuje nezávislý zprostředkovatel a výsledek je takový, že jedna ze stran spláče nad výdělkem. U nás má tahle politika usmiřování jméno Mnichov.
jednající strany se dohodnou, že se nedohodnou


8. Kdo jsou sansculoti?


potulní francouzští rytíři, přeneseně mizerně vyzbrojená armáda
Pierre Sanscullote byl velitelem Napoleonovy gardy, tudíž příslušníci elitních jednotek
Původně šlo o městskou chudinu, ale nikoli spodinu za Velké francouzské revoluce, nenosili tehdy módní kalhoty, od toho jejich název. V obecném významu jsou to radikální stoupenci vlády lidu.


9. Co znamená pátá kolona?


spojence za liniemi nepřítele
vojenskou taktiku spočívající ve složitém prolínání pozemních bojových formací
slovo se většinou vyskytuje na sportovních stránkách, kde označuje hokejovou pětku složenou ze samých rváčů

10. Co to je, když se řekne pozitivní akce?


politika protežování těch skupin americké společnosti, které byly v minulosti diskriminovány
diplomatická mise, která, ač to nikdo neočekával, dobře dopadla
způsob policejní razie, kdy jsou přepadení přesvědčováni, že když se vzdají, nic se jim nestane11. Kdo nebo co byli kamikaze?primitivní, ale účinné bojové pro středky z bambusu, jichž používali Vietnamci proti Američanům v šedesátých letech minulého století
japonští piloti-sebevrazi za druhé světové války
severokorejské tanky z doby bojů o 38. rovnoběžku
12. Tenhle termín si starší a středněvěcí z nás opravdu užili. Co je to ten zpropadený imperialismus?


soustavné vměšování cizí země do vnitřních záležitostí státu
politika přímého či nepřímého ovládnutí cizích zemí
snaha přeměnit republiku na císařství


13. Co má autor na mysli, když použije termínu bonapartismus?


obsazování nejvyšších funkcí v zemi pouze lidmi s příjmením Bonaparte
slovo pochází z válečnictví a v podstatě znamená chytrý způsob vedení boje
systém autoritativní vlády, pojmenovaný podle francouzských císařů toho jména

Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Nejste-li vybaveni pro analyzování světové rovnováhy, neznamená to, že nemůžete zvládnout tu vlastní
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Orientujete se, ale mezírky se najdou. Nelze než doporučit literaturu faktu a občasné přepnutí na kanál ČT 2.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Výtečné, můžete rovnou do OSN a neztratíte se tam. Bohužel už vás předešel nějaký Kavan.

PAVEL TANĚV