nahoru

Byl Karel IV. Rudovous?

PAVEL TANĚV 4. února 2003 • 09:36

Taky byste se rádi alespoň trochu orientovali v dějinách, ale největší maglajs máte hned po letopočtech ve jménech významných knížat, králů a císařů? Někteří z nich se dobře pamatují podle přízvisek, jež si vydobyli svými činy.1. Který slavný český panovník byl zván "železný a zlatý" a proč?


Přemysl I. Otakar díky Zlaté bule sicilské. Tato listina český stát proměnila v samostatné království s právem doma si vybírat a volit panovníka a byla opatřena železnou pečetí.
b) Václav I., protože za jeho panování u nás zakotvila rytířská kultura, na jejíž pěstování se spotřebuje hodně železa, stojícího nějaké to zlato
Přemysl II. Otakar pro jeho moc, tvrdost a bohatství. Jeho císařské ambice zhasly i s ním na Moravském poli.
Karel IV., císař římský a král český, pro jeho zakladatelské a vladařské schopnosti


2. Říká vám v souvislosti s našimi dějinami něco přízvisko Pohrobek?


šlo o krále Jiřího z Poděbrad, jehož "pohrobkovství" spočívalo ve faktu, že nebyl z dynastického rodu
Ladislav Pohrobek se narodil čtyři měsíce po smrti svého otce, Habsburka Albrechta II., vládnoucího u nás kratičkou dobu po smrti Zikmunda Lucemburského
Zikmund Lucemburský, jehož vláda byla pohrobkem husitské moci
Václav II., za nějž započala sláva pražského groše, pohřbivšího předchozí měnu

3. Kterému významnému německému panovníkovi raného středověku se za křestním jménem skvělo Rudovous?


Jindřichu IV., proslulému poutí do Canossy, kde se sklonil před papežem Řehořem VII., a navíc si musel nechat obarvit vousy. Podle něj "přilézáme ke křížku".
Jindřichu II., jímž vymřeli saští Otoni, svou zrzavostí proslulí široko daleko
Konrádu IV., poslednímu ze Štaufů, považovaných za nejnadanější německý panovnický rod, což vyjadřovali barvením královské bradky
byl to Fridrich I. Barbarossa, příznivec rytířských ideálů, římskoněmecký císař v letech 1152-1190


4. V anglických středověkých dějinách narazíme na velmi důležitého panovníka s poněkud nemedieválním přízviskem Bezzemek?


král Jan to vedl tak dobře, že přišel o francouzská léna, poštval proti sobě všechny poddané a skončilo to roku 1215 Magnou chartou libertatum, první vlaštovkou proslulé britské demokracie
Eduard III., jenž ve druhé polovině 14. století tak zdětinštěl, že své komorné rozdával za jisté služby korunovační klenoty
Richard II. se o půdu musel prát s povstavšími sedláky (1381), které ponoukal kaplan John Ball
Karla I. připravil jistý Oliver Cromwell roku 1649 nakonec i o život


5. V naší bývalé širší rakousko-uherské vlasti vládl jeden, jemuž říkali Dobrotivý.Leopold II. si své přízvisko vysloužil napravováním uspěchaných reforem svého bratra Josefa II.
byl to velký osvícenský reformátor Josef II., jenž to se svými poddanými myslel opravdu dobře
jde o syna Františka I. Ferdinanda, jehož "dobrotivost" pramenila především z duševní omezenosti, způsobené příbuzenskými sňatky jeho předků
nemohl to být nikdo jiný než císař František I. (1768-1835), jenž nikam nespěchal a každé rozhodnutí dobře uvážil


6. Který francouzský král si nechal říkat Slunce?Ludvík XVI., jehož záři ovšem za Velké francouzské revoluce ukončila gilotina
smyslný a poživačný Ludvík VI., jenž byl dle kronikáře "tak požírán svým břichem, až ho sádlo zničilo"
Ludvík XIII., jenž vladaření příliš nemiloval a jehož známe ze Tří mušketýrů
Ludvík XIV., proslulý větou: Stát jsem já, kterou nikdy neřekl, ale řídil se jí7. Přichází oddechová otázka. Který Lucemburk na českém trůně byl šelma ryšavá?


syn Karla IV. a bratr slabošského Václava IV. Zikmund Lucemburský
Václav IV., starší ze synů Karla IV. Za jeho vlády vystoupil Jan Hus.
Václav III., jímž Přemyslovci vymřeli po meči
Vladislav Jagellonský, nástupce Jiřího z Poděbrad


8. Teď ale zase zostra - německá novověká historie zaznamenává na pruském trůnu Starého Frice. Znáte tohohle Hohenzollerna i vy?nemohl to být nikdo jiný než pruský král Fridrich Vilém I., zvaný také "vojenský král"
Starý Fric byl saský kurfiřt a polský král Fridrich August Silný, silný ve svalech i v posteli, ale to víte, na každého jednou dojde
byl to pruský král Fridrich II., jenž se z umělecky nadaného prince proměnil až v nerudného dědka, opovrhujícího každým, kdo neuvažoval jako on, i když to byl třeba Immanuel Kant
kdo by to byl jiný než "velký kurfiřt" Fridrich Vilém, s nímž Braniborsko-Prusko zahájilo svůj vzestup k velmocenským pozicím


9. O kom se Angličané učí ve škole v souvislosti s přezdívkou Lví srdce?


o králi Richardovi, odvážném jak v poli, tak v ložnici, slavném účastníku třetí křížové výpravy
králi Eduardu III., jenž přísahal, že obnoví Artušův kulatý stůl, a založil Podvazkový řád
c) Eduardu I. Plantagenetovi, který údajně zkompletoval příbor, když jej doplnil o dvouzubou vidličku
jde jednoznačně o krále Jana, spjatého s V elkou listinou svobod, k jejímuž prosazení bylo zapotřebí značné odvahy


10. Který car byl i na ruské poměry Hrozný?Petr I., jenž se při výstavbě sídelního města Petrohradu se svými poddanými moc nemazal
Vasilij IV. (Šujskij), vypořádavší se s prvním lžicarem, Lžidimitrijem I.
nejdokonalejší představitel samoděržaví, Ivan IV.
první car Ivan III., který to také na trůnu jako první vzal z gruntu po ruském způsobu11. Opět oddech. Znáte našeho Otce vlasti?Jiří z Poděbrad přece
kdo by to byl jiný než Karel IV.
je to Jan Lucemburský
Přemysl Oráč12. Vysoký nacistický pohlavár Heinrich Himmler pěstoval jako své hobby mystické ztotožnění s jistým Ptáčníkem. O koho šlo?O Jindřicha IV., zmíněného zde již v souvislosti s poutí do Canossy. Po čase mu to všechno přišlo jako pěkná ptákovina.
byl to syn Jindřicha IV., Jindřich V., který už nikam putovat nemusel, protože se z bojů o investituru vyvlékl tzv. konkordátem wormským, tudíž se cítil volný jako pták
jde o překlad jména Fridrich I. Barbarossa, barbar je německy pták
Byl to Jindřich I. z rodu Liudolfovců, zakladatel saské dynastie. Roku 929 mu holdoval svatý Václav.13. Kterému z českých panovníků se říkalo král Dobře?slabochu Václavu IV.
Vladislavu Jagellonskému, neodporujícímu nikomu, kdo na něj promluvil. Ještěže nám po něm zbyl alespoň ten sál na Hradě.
synovi Vladislava Jagellonského Ludvíkovi
Vratislavu I., hned prvnímu českému králi, jenž si korunu vysloužil tím, že římskoněmeckému císaři Jindřichu IV. na všechno kývl
14. Jeden z králů, jimž říkali Sličný, vládl ve Francii. Vzpomenete si na něj?šlo přece o Ludvíka XIV., jenž nebyl jen králem Slunce
nechal si tak říkat poživačný a otylý Ludvík VI.
vzpomeňte Ludvíka XIII., jehož zajímaly jen hony a paráda
Byl to Kapetovec Filip IV., jenž budoval silný stát, a aby na něj získal peníze, zkonfiskoval mj. majetek templářského řádu. Hezky o tom píše Umberto Eco ve Foucaultově kyvadle.


15. Skončeme zcela nehrdinně. Jeden z posledních Habsburků na trůně se sice báječně vyprazdňoval i ve velmi vysokém věku, bohužel už ne vždy tam, kde to bylo společensky únosné iv mnohem nižších kruzích, než je dynastická rodina. V neuctivých Čechách si vysloužil přezdívku Starej Procházka. Který to byl?nejdéle sloužící Habsburk, císař František Josef I.
lehoulince dementní Ferdinand Dobrotivý
osvícenec na trůně Josef II.
byrokrat František I.Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


No mohlo to být lepší, co si budeme nalhávat.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)


Dobré. Buď máte výtečného pamatováka, nebo máte aspoň trochu rádi historii. Ani jedno není smrtelné.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Výtečné. A víc vám neřekneme, ještě byste zpychli.

PAVEL TANĚV