nahoru

Co je bantustan?

Iva Ženková 9. října 2002 • 11:30

Nabízíme osvěžení znalostí těm, kteří již dávno opustili školní lavice. Na jednoduchých otázkách si ověřte, co všechno jste již zapomněli. Víte třeba, co znamená slovo thermidor? Nebo kdy a kde byl založen stát osvobozených otroků?


1. V minulosti existovala většinou žoldnéřská armáda. Kdo zformoval první stálé vojsko?


a) Oliver Cromwell (1599-1658), představitel anglické revoluce
b) Michail Kutuzov (1745-1813), ruský vojevůdce
c) Napoleon Bonaparte (1769-1821), francouzský císař2. V čem se nachází tein?


a) v čaji a kávě
b) v idealistické filozofii jako symbol boha
c) ve chvalozpěvu zpívaném při děkovných pobožnostech3. Co znamená pojem merkantilismus?


a) dovoz a vývoz spotřebních předmětů
b) název pro hospodářské a úřední tiskoviny
c) ekonomický směr považující za zdroj bohatství státu aktivní obchodní bilanci4. Co je sisal?


a) kaučuková hmota
b) zastavení výkonu úředního rozhodnutí
c) vlákna z listů agáve používaná v provaznictví, nazývaná podle mexického přístavu Sisal5. Prezidenti sedmi středoevropských států se poprvé sešli v jednom českém městě. Bylo to:


a) v roce 1993 v Praze
b) v roce 1994 v Litomyšli
c) v roce 1997 v Kroměříži6. Na hranici kterých států se nacházejí Niagarské vodopády?


a) tvoří hranici mezi Brazílií a Argentinou
b) mezi Súdánem a Egyptem
c) mezi Spojenými státy a Kanadou7. Kdy se sjednotila Spolková re publika Německo s Německou demokratickou republikou?


a) v roce 1989
b) v roce 1990
c) v roce 19958. Kde a kdy se poprvé začaly používat mince?


a) na Blízkém východě kolem roku 650 před n. l.
b) na Krétě asi od roku 1500 před n. l.
c) ve starém Římě ve třetím století před n. l.9. Co znamená slovo thermidor?


a) soutěsku nedaleko Thermopyl
b) společenský hmyz v teplých krajinách napadající dřevo
c) název části července a srpna ve francouzském revolučním kalendáři
10. Kolikrát byl zvolen prezidentem naší republiky Gustáv Husák?


a) 1x
b) 2x
c) 3x
11. Mezi státy Evropské unie nepatří:


a) Španělsko
b) Švýcarsko
c) Švédsko12. Co je bantustan?


a) rákos, ze kterého se vyrábí nábytek
b) samosprávná jednotka černošského obyvatelstva v Jihoafrické republice
c) plátěné obydlí mongolských horalů13. Největší planetou sluneční soustavy je


a) Saturn
b) Neptun
c) Jupiter14. Ve které době probíhala slavná letecká bitva o Británii?


a) od září do prosince 1939
b) od července do října 1940
c) od března do dubna 194115. Slovo nostrifikace vyjadřuje


a) přisvojení si věci
b) úřední uznání něčeho cizího
c) rozvrstvení společnosti16. Stát osvobozených otroků byl založen


a) v roce 1776 ve Spojených státech
b) v roce 1805 v Egyptě
c) v roce 1822 Spojenými státy americkými v Libérii17. Který kosmonaut pracoval poprvé ve volném vesmírném prostoru mimo raketu?


a) N. Armstrong v roce 1964
b) A. Leonov v roce 1965
c) G. Titov v roce 196818. Kdy se dostal do Evropy tabák?


a) v roce 1492
b) v roce 1555
c) v roce 162119. Dokážete určit význam rčení "dolce far niente"?


a) je dobré si nic z ničeho nedělat
b) sladké nicnedělání
c) čas rychle běží20. Ve kterém roce zanikl Sovětský svaz a ustavilo se Společenství nezávislých států?


a) v roce 1990
b) v roce 1991
c) v roce 199521. Karel IV. vydal v roce 1355 tzv. Maiestas Carolina. Co tento dokument znamenal?


a) zákoník zemského práva, který nebyl přijat pro odpor šlechty
b) stanovil zásady dvorské etikety a mocenské struktury
c) šlo o vlastní císařův životopis22. Provoz metra v Praze na první trati z Florence na Kačerov byl zahájen


a) 28. října 1970
b) 9. května 1974
c) 1. května 1978
Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Je to bída, co?
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Děravou hlavu nemáte, četba patří zřejmě k vašim koníčkům.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Asi víte, že si většinou můžete být sám sebou jist.

Iva Ženková