nahoru

Co víte o medicíně?

RX online 13. září 2002 • 12:24

Zdraví a nemoc, život a smrt - častá témata úvah a důvod ke snaze přemoct nemoci a oddálit smrt. Proto je medicína jednou z nejstarších věd. Co víte o medicíně vy?


Od 10. prosince 1901 jsou pravidelně každý rok v den úmrtí Alfreda Nobela udělovány Nobelovy ceny. Za co konkrétně dostal právě roku 1901 Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii Emil von Behring?


za jeho práce o malárii, kterými prokázal, jak vzniká nemoc v organismu
za jeho práce o léčení sérem, zvláště o použití séra proti záškrtu
za jeho objevy a výzkumy v oboru tuberkulózy
za objev inzulinu

Jak se jmenuje lékař, který zachránil v roce 1847 matky před horečkou omladnic?


Josef Mengele
Karel Rokitanksý
Philipp Semmelweis
Alfred Adler

Který český lékař je právem pokládán za zakladatele vědecké histologie a spolutvůrce buněčné teorie?


Jan Evangelista Purkyně
Josef Thomayer
Zdeněk Mysliveček
Jindřich Svárovský


Alexandr Fleming objevil v roce 1928 při laboratorních pokusech účinek látky nazvané později:


inzulin
penicilin
anopyrin
vitamin, který podporuje růst

Kolik lékařů bylo obžalovaných v letech 1946 až 1947 během Norimberského procesu z válečných zločinů, ze zločinů proti lidskosti a za účast ve zločinecké organizaci?


4
11
23
37

Havajské prohlášení z roku 1977 se týká:


možnosti zneužití odborných psychiatrických vědomostí
oblasti pokusů na člověku
možného zneužívání lidskách orgánů pro transplantaci
přesného stanovení okamžiku definitivního úmrtí pacienta

V letech 1952 až 1954 podstupoval poprvé pacient operace a léčbu vedoucí ke změně pohlaví. V jakém to bylo státě?


v Nizozemí
v USA
v Dánsku
ve Švédsku

Ve kterém roce se poprvé povedlo přivést na svět donošené dítě počaté umělým oplodněním ve zkumavce?


1956
1966
1976
1986

Francis Harry Compton Crick a James Dewey Watson objevili, že kyselina deoxyribonukleová (DNA) je nosičem genetické informace v roce:


1953
1963
1969
1973Mezi nejvýznamější objevy psychofyziologie patří objev REM-spánku. Jaký spánek se takto označuje?


dětský spánek
stadium bez očních pohybů
probouzení
stadium s rychlými pohyby očíVe kterém roce byl na území České republiky poprvé diagnostikován laboratorně ověřený případ onemocnění AIDS?1974
1980
1985
1987


Správné odpovědi:
1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7c, 8c, 9a, 10d,11cHodnocení (0-30 % správných odpovědí)


O medicíně toho moc nevíte.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Vaše znalosti nejsou špatné, ale máte ještě co studovat.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Skvělý výsledek.

RX online