nahoru

KSČM

22. dubna 2010 • 07:54

PRÁCE A SOCIÁLNÍ JISTOTY - POŽADAVKY, KTERÉ SPLNÍME

 • Práce pro všechny za spravedlivou mzdu
   • Minimální mzda postupně zvýšená až na 14 000 Kč
   • Státní příspěvek na tvorbu nových pracovních míst
   • Přednostní vyplácení mezd zaměstnancům při konkurzu podniku

 

 • Žádná tolerance k omezování sociálních jistot všech generací
   • Stop privatizaci penzijních fondů, zdravotnictví a veřejných služeb
   • Postupné zvýšení minimálního důchodu až na 10 000 Kč
   • Zrušení poplatků ve zdravotnictví a za léky, bezplatné očkování pro děti
   • Prosadit v EU zrušení DPH u potravin, snížení DPH z 10 % na 5 % u základního zboží a služeb
   • Ochrana nájemníků, státní podpora dostupného bydlení

 

 • Šance pro mladé na kvalitní život
   • Stop školnému na státních vysokých školách, prospěchová stipendia (až 5000 Kč/měs.)
   • Právo na první zaměstnání, daňové zvýhodnění pro podnikatele přijímající absolventy
   • Státem dotované půjčky pro mladé rodiny na bydlení
   • Rodičovský příspěvek ve výši 14 000 Kč nejméně do tří let věku dítěte
   • Podpora služeb pro rodiny, děti a mládež

 

 • Investice do vědy a nových technologií – základ boje proti krizi
   • 3 % HDP na vědu a výzkum do roku 2012
   • Daňová a finanční podpora moderním odvětvím
   • Snadný přístup k úvěru a informacím a podpora pro malé a střední podnikatele
   • Rovnoprávné podmínky pro české zemědělství v EU, umožňující jeho modernizaci
   • Zastavení privatizace významných podniků (ČEZ, letiště, železnice, pošty aj.)

 

 • Zdravé životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj a regulace trhu
   • Ochrana a obnova přírodních zdrojů, stop privatizaci lesů a vodních zdrojů
   • Bezpečný jaderný program a snižování energetické náročnosti spotřeby
   • Rozvoj ekologicky šetrné dopravy – neprivatizovat železnice ani jiné cesty
   • Alternativní formy zemědělského podnikání ke kultivaci krajiny a rozvoji venkova

 

 • Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví
   • Boj proti kriminalitě, organizovanému zločinu a korupci
   • Ochrana občanů před lichvou a nekontrolovanými exekucemi
   • Ochrana zaměstnanců před krácením jejich práv

 

 • Rovný přístup k informacím
   • Rozšiřování dostupnosti moderních informačních technologií
   • Důraz na poskytování objektivních a úplných informací občanům

 

 • Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie
   • Stop snahám o ovládnutí státu dvěma politickými stranami
   • Rozhodování ve všeobecném referendu o důležitých otázkách

 

 • Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek
   • Zastavení výdajů na vojenské mise v zahraničí
   • NE cizím vojenským základnám na území ČR

KSČM SVÉ SLIBY PLNÍ – S NÁMI NERISKUJETE!Diskuse ke článku