nahoru

Ježíš je pán

22. dubna 2010 • 07:44

Kromě toho, že strana Ježíš je Pán nabízí lidem určitou obecnou metodu duchovního zaměření, tedy nechávat se vést či ovlivňovat Duchem Svatým a dělat věci s vědomím, že Ježíš je Pán, tak by ráda občanům a politikům nabídla také jednu konkrétní a praktickou metodu. Jedná se o hledání řešení pro různé oblasti státní správy formou veřejných soutěží.

Hledání řešení formou veřejných soutěží:

Stát se stará o nejrůznější veřejné věci. Jak jde čas a lidé, společnost, ekonomická situace či technický pokrok se mění, tak vznikají požavky na úpravu či reformu různých systému či oblastí, o které se stát stará. Strana Ježíš je Pán má za to, že ve společnosti existují lidé, kteří jsou obdařeni důvtipem či moudrostí, jak zreformovat, nastavit  či upravit tu či onu oblast veřejné správy. Tito lidé avšak obvykle nechtějí mít nic s politikou společného a tak se v politických stranách vyskytují jen zřídka, čímž jejich schopnosti bývají nevyužity. Pokud by se však vyhlasila soutěž s tím, že tito lidé by měli možnost být například na půl roku uvolněni ze své stávající práce a účastnit se soutěže, pak by jejich nadání mohlo spatřit světlo světa. Například by to mohlo fungovat následovně:

(1) vytvoří se tři až čtyři týmy složené s těchto lidí s tím, že každý tým se bude snažit problém řešit trochu jiným směrem. Po nějaké době, třeba půl roku, by týmy předložili konkrétní řešení.Týmy by samozřejmě mohly vytvářet i politické strany.

(2) Pak by se vyhlásilo, že se hledají lidi (tzv. testeři), kteří jsou sběhlí v obcházení zákonů a ti by měli za úkol hledat v těchto řešeních různé díry a nedostatky.

(3) Na základě připomínek od testerů by se řešení opravily a byly by předloženy poslanecké sněmovně, kde by se postupně vybrala verze nejoblíbenější. Politikové by tak měli v této fázi možnost uplatnit to, co slibovali svým voličům, že budou bojovat za to či ono, nebo budou prosazovat to či ono a na základě toho, by se přiklonili k takové verzi, která je nejblížší tomu, co voličům slibovali.

(4)Po půl roce, kdy změna by vyšla v platnost, by se udělal tzv. revize, tedy zjišťovalo by se, kde se nacházejí ještě nějaké chyby nebo díry a provedla by se jejich oprava.

(5) Po určité době např. po pěti, deseti letech, záleželo by na tom, jak rychle se bude měnit situace v dané oblasti státní správy, by se proces zase znovu opakoval.Diskuse ke článku