nahoru

Humanistická strana

22. dubna 2010 • 07:43

Hlavní návrhy Humanistické strany

 • Zavržení jakékoliv formy násilí - fyzické, ekonomické, rasové, sexuální, náboženské, morální a psychické. Ne válce. Zavržení násilí jako způsobu řešení problémů. Prosazování mírových řešení všech mezinárodních konfliktů. Prosazování zákazu obchodu se zbraněmi hromadného ničení včetně technologií k jejich výrobě a prosazování postupného jaderného odzbrojování.
 • Prosazování přímé demokracie, politické zodpovědnosti a odvolatelnosti politiků.
 • Hlavními prioritami jsou zdraví, vzdělání a bydlení:
  • veřejné, nezávislé, bezplatné, kvalitní vzdělávání na všech úrovních
  • kvalitní, veřejné zdravotnictví dostupné všem obyvatelům, základní zdravotní péče zcela hrazená z veřejných financí
  • omezení privatizace státního a obecního bytového fondu - prodej státních a obecních domů pouze družstvům současných nájemníků.
 • Podpora malého a středního podnikání, podpora družstev a všech podniků se spoluúčastí zaměstnanců na rozhodování.
 • Ne koncentraci kapitálu, existenci monopolů a finančním spekulacím.
 • Zajištění důstojných podmínek všem uprchlíkům, zajištění veškerých občanských práv pro imigranty (včetně práva volebního) a zabránění jejich diskriminaci.
 • Podpora snížení spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie před jadernou energetikou a fosilními palivy.
 • Uznání vody jako veřejného majetku, se kterým se nesmí obchodovat.


Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.