nahoru

Dělnická strana sociální spravedlnosti

22. dubna 2010 • 07:41

Listina Dělnické strany sociální spravedlnosti

 

My, občané České republiky, kteří jsme znepokojeni stavem naší země, ztrácejíce důvěru

v současnou politickou reprezentaci, jež je prolezlá korupcí a honbou za posty, jsme se

z povinnosti k budoucím generacím rozhodli představit široké veřejnosti

Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS).

 

Dělnická strana sociální spravedlnosti je strana národně orientovaná. V rámci Evropské unie

podporujeme spolupráci obdobných subjektů.

 

Naším posláním je hájit zájmy pracujících občanů, studentů a učňů, stejně tak podporovat

seniory, matky s dětmi a vznik tradičních rodin. Přistěhovalectví nepovažujeme za alternativu

zajištění natality národa.

 

Požadujeme sociální jistoty pro všechny občany. Odmítáme diskriminaci nebo zvýhodňování

určitých skupin. Programem DSSS je vytvářet demokratickou společnost na principech

sociální spravedlnosti pro všechny občany našeho státu, a to bez rozdílu rasy, věku

a pohlaví.

 

Upřednostňujeme rozvoj domácího podnikání před nekontrolovaným přílivem zahraničního

kapitálu.

 

Podporujeme obnovení prestiže řemesla a manuální práce.

 

Hlásíme se k českému a moravskému patriotismu a tradicionalismu našeho národa.

 

Odsuzujeme totalitní ideologie 20. století, zejména nacismus a komunismus.

 

DSSS pokračuje v boji za naši nezávislost na byrokracii Evropské unie, přísnou politiku proti

imigrantům a opravdovou svobodu slova.

 

Ve skutečné demokracii nesmí existovat trest za názor. V opravdové demokracii jsou

politické procesy řešeny na půdě parlamentu, ne na půdě soudu.Diskuse ke článku