nahoru

Korupce na politické scéně: I krást se musí umět!

Jan Berwid-Buquoy 28. prosince 2010 • 06:00
Mafiáni
Mafiáni
• foto: 
MacDesktops

Nebe naší politické scény je zahaleno temnými mraky primitivní korupce. Nechci tím říci, že by tomu bylo v zahraničí jinak. To v žádném případě. V takových zemích, kde je údajně “daleko menší“ korupce než v ČR, jako např. v USA, ve Francii nebo v Německu se „krade“ na  politických špičkách daleko intenzivněji a více než v naší domovině. Dovolil bych si tvrdit, dokonce v desetinásobně, resp. stonásobně vyšších částkách než je tomu u nás, aniž by se cokoli provalilo. Jak je to možné? Prostě - i “krást“ se musí umět!

 

Tento článek je věnován českým politikům, kteří nehodlají žít pouze z toho, co jim stát poskytuje na mzdách, ale přesto nechtějí skončit za mřížemi. Dámy a pánové, každou korunu ve vašich kapsách navíc musíte legalizovat. Jakmile se vaše „kapesné“, ať již v jakékoli částce,  zřítí do pojmu „zlodějna“, někde jste udělali zásadní chybu. Označení "zloděj“, “zlodějna“ atd.,  je pro politika, jdoucího „příkladem“ národu, naprostý propadák a ona osobnost by tím pádem měla co nejrychleji z politické scény odstoupit. V opačném případě začne masa národa ztrácet důvěru v parlamentní demokracii. Tím dochází naprosto zbytečně k destabilizaci společenského systému.

 

 

V parlamentní demokracii existují prakticky dvě možné cesty jak legalizovat zcela evidentně protizákonně uchvácenou kořist. Ta první znamená založit nadaci a ta druhá spočívá v založení veřejně prospěšné společnosti. Do těchto institucí potom plynou naprosto legálně finanční zdroje v jakékoli výši, za které byste jinak museli za mříže. Opakuji tedy ještě jednou: I „krást“ se musí umět - a kdo toto umění neovládá, nemá v kuloárech vysoké politiky parlamentní demokracie co pohledávat.

 

Jak se v praxi postupuje? Ani u jedné z multimilionářských rodin USA nechybí “nadace“. Nejznámější jsou Rockefellerova nadace (Rockefeller Foundation, založena 1913 Johnem D. Rockefellerem), Nadace Johna F. Kennedyho (JFK Foundation a John F. Kennedy Memorial Foundation), tak jako Fulbrightova nadace (Fulbright Foundation. Založena J. Williamem Fulbrigtem již 1946 jako tzv. “Fullbright Act“). Americký senator J. W. Fulbright se stal v Československu známým též svým bestselerem “Pýcha moci“ (The Arrogance of Power, New York 1966), vydaným v Praze 1969. Ačkoli byla publikace přeložena do mnoha jazyků a přinesla statisícové zisky, nemusel autor zaplatit na daních ani cent. Veškeré honoráře vtékaly (cash flow) do jeho nadace. Bohatí Američané se brání zakládáním “Foundations“ hlavně proti zdanění svých příjmů státem. Tím mají přehled, kam jejich “daně“ jdou. Mohou s nimi nakládat podle vlastního uvážení a vyřadit zasahování vlády do jejich soukromých příjmů. To normální smrtelník ani ve snu nemůže.

 

 

V Německu a ve Francii se pro případy legálních “krádeží“ vžil pojem “zorganisovat“, tzn. „organiser“, resp. „zusammenorganisieren“. Potkáte-li v Berlíně svého známého ve fungl novém “Jaguaru“ a zeptáte-li se ho: “Kdes na to, proboha, vzal?“ a on vám odpoví: “To auto jsem si zorganizoval“, znamená to, že vůz byl pořízen z legálně “uloupených“ prostředků. Německo a Francie, ve snaze legálně „krást“, spíš než nadace zakládá „obecně prospěšné společnosti“. Pro začínajícího „zloděje“ je to tak lepší a přehlednější. V SRN se na systém nadací specializují v první řadě parlamentní politické strany. Tam nadace doslova kvetou: CDU má nadaci Konrada Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung), CSU má nadaci Hanse Seidla (Hans-Seidl-Stiftung), Sociální demokrati se „pyšní“ Nadací Bedřicha Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung). Liberální demokrati (FDP) vyrazili na “lov“ s Nadací Bedřicha Naumanna (Friedrich-Naumann-Stiftung) a jakmile Zelení vtáhli do německého parlamentu, již tu byla Nadace Jindřicha Bölla (Heinrich-Böll-Stiftung). Prostě, každá strana, jenž v SRN zavadí o parlament, okamžitě zakládá nadaci, aby jí neunikl ani cent. Politická strana má limitované příspěvky z venčí. Jejich překročení znamená trestní delikt. Avšak “politické nadaci“ můžete darovat třeba půlku Evropy. Tam výše „finančního daru“ nehraje žádnou roli. České parlamentní strany tento zásadní fakt  doposud nějak nedomysleli a na některé z jejich členů buďto naprosto zbytečně kývá kriminál a nebo k tomu co nevidět asi dojde...

 

 

JUDr. Cyril Svoboda byl vynikajícím diplomatem, politikem a ministrem. Přesto se naprosto nešikovně zapletl do zbytečných průtahů, které ho nakonec stály politickou kariéru. Jakási Marie Kaprálová ho v závěti 1992 určila dědicem činžovního domu v Praze-Dejvicích. V roce 2004 však závěť přepsala a dědicem se stal jiný subjekt. Tahanice kolem baráku sledoval český národ s krajní nechutí. To znamenalo konec politikovy kariéry a o dům také přišel. Kdyby Svoboda založil ještě za života oné dámy „obecně prospěšnou společnost“ nebo nadaci např. pod názvem “Křesťansko demokratický klub Marie Kaprálové“ a uzavřel s majitelkou smlouvu, že tím klub zvěční  její jméno na věky věků a ona vloží do oné nadace svůj dům, byl by případ okamžitě na místě již v roce 1992 vyřešen. Kaprálová by měla doživotní bydlení ve “svém domě“. Svoboda a jeho nadací určení lidé by obsadili objekt pro “své účely“. Vznikla by jakási miniaturní, trpasličí “Rockefellerova nadace“, která by politika a diplomata Svobodu místo ostudy vynesla na trůn slávy.

 

A proto volám: Lidé český, zabraň “korupci“ a “zlodějnám“ ve svých řadách! Nauč se konečně kulturně „krást“! Vezmi si příklad z USA - zakládej nadace a veřejně prospěšné instituce! Svět ti bude žehnat.Diskuse ke článku