nahoru

Pravidla soutěže o automobil Subaru

1. dubna 2010 • 14:09

PRAVIDLA:

První část soutěže o automobil Subaru Legacy Comfort kombi probíhá v období od 1.4.2010 0:00 hodin do 25.4.2010 24:00 hodin v časopisu Reflex ve čtyřech kolech. V den zahájení každého hracího kola (1.4., 8.4., 15.4., 22.4.) vychází v časopise Reflex soutěžní otázka / kvíz / šifra. Každé kolo je zahájeno v 0:00 hodin a všechna kola končí zároveň v 24:00 hodin dne 25.4.2010. Čtyři osoby postupující z první části soutěže se zúčastní druhé části soutěže - finále soutěže, které se uskuteční v parku Kampa na Praze 1 dne 1.5.2010, kde pomocí vědomostní soutěže bude zvolen výherce automobilu Subaru Legacy.

Svou odpověď na soutěžní otázku, kvíz, šifru zasílejte prostřednictvím SMS psané bez diakritiky a  odeslané výhradně mobilním telefonem na číslo 907 99 09 ve tvaru:

V prvním soutěžním kole:
SUBARU1 mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera MESTO mezera PSC
Příklad: SUBARU1 ODPOVED JAN NOVAK OBECNA 4 PRAHA 5 150 00

V druhém soutěžním kole:
SUBARU2 mezera ODPOVED mezera  JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera MESTO mezera PSC
Příklad: SUBARU2 ODPOVED JAN NOVAK OBECNA 4 PRAHA 5 150 00

Ve třetím soutěžním kole:
SUBARU3 mezera ODPOVED mezera  JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera MESTO mezera PSC
Příklad: SUBARU3 ODPOVED JAN NOVAK OBECNA 4 PRAHA 5 150 00

Ve čtvrtém soutěžním kole:
SUBARU4 mezera ODPOVED mezera  JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera MESTO mezera PSC
Příklad: SUBARU4 ODPOVED JAN NOVAK OBECNA 4 PRAHA 5 150 00


Soutěžící se mohou do soutěže zapojit kdykoli během celé doby trvání první části soutěže (tj. od 0.00 hod 1.4.2010 do 24.00 hodin 25.4.2010). U odpovědí 1., 2. a 3. kola nerozhoduje pořadí přijatých SMS se správnou odpovědí. Podmínkou pro kvalifikování SMS ve 4. kole jako správné je kromě správnosti odpovědi rovněž předešlé zaslání správných odpovědí ve 3 předcházejícíh kolech soutěže.

Ze všech správných odpovědí 4. kola první části soutěže postupují do finále 4 soutěžící, jejichž SMS obsahující správnou odpověď byla doručena 20., 220., 2020., 2220. ze všech SMS obsahujících správnou odpověď a jejíž odesílatel zároveň správně odpověděl ze stejného telefonního čísla na otázky 1., 2. a 3. kola soutěže.

V případě, že do 4. kola přijmeme méně než 2220 SMS se správnou odpovědí, postupují soutěžící, kteří správně odpověděli ze stejného telefonního čísla na otázky 1., 2. a 3. kola soutěže a zároveň jejich SMS se správnou odpovědí byla ve 4. kole 20., 220., 2020. a dále poslední SMS v pořadí.

V případě, že do 4. kola přijmeme méně než 2020 SMS se správnou odpovědí, postupují soutěžící, kteří správně odpověděli ze stejného telefonního čísla na otázky 1., 2. a 3. kola soutěže a zároveň jejich SMS se správnou odpovědí byla ve 4. kole 20., 220. a dále dvě poslední SMS v pořadí.

V případě, že do 4. kola přijmeme méně než 220 SMS se správnou odpovědí, postupují soutěžící, kteří správně odpověděli ze stejného telefonního čísla na otázky 1., 2. a 3. kola soutěže a zároveň jejich SMS se správnou odpovědí byla ve 4. kole 20. a dále tři poslední poslední SMS v pořadí.

V případě, že do 4. kola přijmeme méně než 20 SMS se správnou odpovědí, postupují soutěžící, kteří správně odpověděli ze stejného telefonního čísla na otázky 1., 2. a 3. kola soutěže a zároveň jejich SMS se správnou odpovědí byly ve 4. kole přijaty jako poslední čtyři v pořadí.

Osoby postupující do finále soutěže budou kontaktovány marketingovým oddělením do tří dnů po ukončení první části soutěže. Cena jedné SMS zprávy je 9 Kč včetně DPH pro všechny
mobilní operátory v ČR. Soutěž provozuje a technicky zabezpečuje RINGIER ČR a.s., www.premiumservices.cz. Podrobná pravidla najdete na www.reflex.cz.
Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností RINGIER ČR a.s. Do soutěže o automobil budou zařazeny všechny SMS zprávy ze 4 kola první části soutěže obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky první části soutěže a jejichž odesílatel správně odpověděl ze stejného čísla na otázky předešlých 3 kol. Při určení pořadí se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru obsahujícím správnou odpověď. O pořadí, ve kterém byla jejich SMS správa obsahující správnou odpověď doručena budou ti účastnící soutěže, kteří již správně odpověděli na otázky 3 předešlých soutěžních kol, informováni zpětnou SMS zprávou.  Do  soutěže  nebudou zařazeny SMS odeslané prostřednictvím internetových SMS portálů. Jména šťastných postupujících do finále soutěže, kteří zaslali správnou odpověď na naše otázky a jejich SMS byla ve 4. kole ve výherním pořadí zveřejníme na webových stránkách týdeníku Reflexu (www.reflex.cz) nejpozději do 30.4.2010. Každý účastník první části soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla a zároveň může obsadit pouze jedno místo postupujícího do finále soutěže. Po obdržení výherní SMS nebudou další SMS zaslané z tohoto telefonního čísla započítávány do pořadí.
Osoby postoupivší z první části soutěže jsou povinny se dostavit na finále soutěže, které se uskuteční 1.5.2010 v parku Kampa na Praze 1, a to v hodinu určenou společností RINGIER ČR a.s nejpozději do 30.4.2010. Podmínkou účasti ve finále soutěže je u každého postupujícího, před samotným zahájením finále soutěže, prokázání totožnosti a zároveň prokázání držby SIM karty náležející k telefonnímu číslu, ze kterého byla zaslána výherní SMS v první části soutěže.
V případě, že se postupující nedostaví ve výše určenou dobu na shora stanovené místo konání finále soutěže nebo se nebude schopen prokázat požadovaným způsobem, bude ze soutěže vyloučen. Finále soutěže bude tvořeno vědomostní soutěží mezi postupujícími z první části soutěže. Společnost RINGIER ČR a.s. si vyhrazuje právo určit podmínky této vědomostní soutěže. Podmínky vědomostní soutěže budou zveřejněny nejpozději 25.4.2010 na webových stránkách týdeníku Reflex (www.reflex.cz)  Nevyzvedne-li si výherce výhru osobně, či neposkytne-li součinnost k tomu aby mu výhra mohla být řádně předána nejpozději do jednoho měsíce ode dne oznámení jména výherce, tj. 1.5.2010, propadá výhra ve prospěch organizátora soutěže.

Organizátorem a technickým provozovatelem soutěže je společnost RINGIER ČR a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RINGIER ČR a.s. a jejich rodinní příslušníci.
Účastí v soutěži dávají soutěžící souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti soutěžícího v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti RINGIER ČR a.s., a to zejména ke zveřejnění jména a fotografie výherce v tištěném týdeníku Reflex, jakož i na jeho webových stránkách www.reflex.cz. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům.
V případě potřeby si organizátor vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.