nahoru

Přehledně: Pravidla cestování a návratu ze zahraničí podle semaforu. Kde je Česko riziková země?

-zip-, pj 10. ledna 2022 • 09:35
Covid pas a aplikace Tečka
• video: 
Videohub

Cestování do zahraničí omezují opatření kvůli koronaviru. Pravidla pro návrat ze zahraničí určuje tzv. covid semafor ministerstva zahraničí. Cestování na Slovensko, do Německa, Rakouska a dalších zemí podléhá naopak pravidlům dané země. Které státy omezují Čechům cestování kvůli COVID-19 a kam můžeme cestovat bez omezení? Přinášíme přehled pravidel cestování nejen podle covid semaforu. Aktualizováno 24. ledna.

Česká republika zpřísňuje opatření proti koronaviru. Důvodem je zhoršující se epidemiologická situace nejen u nás, ale v ostatních zemích. Proto Ministerstvo zdravotnictví ČR každý týden upravuje podmínky a podobu rizikovosti při cestování do zahraničí a zpět domů. 

To, jestli po návratu budete muset na testy nebo do karantény závisí na mapě, kde ministerstvo zahraničí pravidelně aktualizuje rizikovost nakažení covidem v jednotlivých zemích.

Abyste nemuseli složitě vše vyhledávat, vyhledáváme informace za vás a pravidla vždy aktualizujeme.

Cestovní covid mapa: omezení kvůli koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo podmínky pro cestování a návrat Čechů do České republiky. Stále platí mapa, která rozděluje státy podle míry rizika nákazy onemocněním COVID-19 do čtyř barevných typů. Od 24. ledna má tuto podobu:

Mapa cestování platná od 24.1.2022 Mapa cestování platná od 24.1.2022Foto MZČR

Podmínky příjezdu do ČR a rozřazení zemí dle barev v semaforu od 24. ledna 2022:

Cestující přijíždějící z červených a tmavě červených zón musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu.

Lidé, kteří přijíždí do Česka individuální pozemní dopravou, nemusí od 7. prosince vyplňovat příjezdový formulář.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, a také podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den PCR test. Tato povinnost se týká také spolucestujících a rodinných příslušníků českých občanů, kteří mají vydané povolení k přechodnému pobytu na území České republiky, a také občanů Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR nebo cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území ČR

Podmínky testování při návratu ze zahraničí se netýkají občanů ČR a cizinců s povoleným pobytem, kteří mají dokončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit Příjezdový formulář. A to bez ohledu na kategorii dané země.

Z důvodu zabránění šíření onemocnění nové mutace omikron budou cizinci, kteří na území České republiky nemají povolení k pobytu, povinni před vstupem na území ČR disponovat negativním výsledkem PCR testu. A to včetně cizinců, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali onemocnění covid-19.

Výjimku mají pouze cizinci očkovaní posilující dávkou (tzv. booster), pokud jsou očkovaní v zemi, jejíž certifikát Česká republika uznává – seznam těchto zemí je zveřejněn na webu zde

Další výjimku mají děti do 12 let. Zvláštní režim platí pro děti 12-18 let, kdy děti plně očkované (bez boosteru) mají rovněž výjimku z předvstupního testu.

Osoby neočkované nebo osoby, které neprodělaly onemocnění covid-19 musí následně podstoupit RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky a nosit do doby výsledku tohoto testu vždy při opuštění bydliště nebo ubytování respirátor.

Do zelené barvy patří: Vatikánský městský stát. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Bahrajn, Chile, Indonésie, Kolumbie, Korea, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Peru, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Do oranžové barvy patří: Žádná země sem nyní nepatří.

Do červené barvy patří země: Polsko, Rumunsko.

Do tmavě červené barvy: Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko, Francie, Finsko, Malta, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Kypr, Norsko, Německo, Maďarsko, Monako, Island, Irsko, Rakousko, Řecko, Estonsko, Litva, Portugalsko vč. Madeiry a Azorských ostrovů, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko vč. Baleárských a Kanárských ostrovů a Švýcarsko a ostatní třetí země mimo EU.

Před cestováním si doporučujeme také projít seznam antigenních testů, které jsou uznávané po celé Evropské unii.

Cestování na Slovensko 

 • Všichni lidé starší 12 let + 2 měsíce přijíždějící od 8. července na Slovensko musí vyplnit formulář e-hranice
 • Dále všichni, kteří přijedou pobývat na Slovensko, musí nastoupit do karantény, kterou mohou v případě bezpříznakovosti opustit 10. den. Nebo ji lze ukončit negativním PCR testem provedený nejdříve 5. den po příjezdu na Slovensko.

 • Výjimku mají jen cestující:

  • 14 dni až 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny v případě dvoudávkové vakcíny.
  • 21 dní až 12 měsíců po aplikaci vakcíny v případě jednodávkové vakcíny.
  • v případě 180 dnů po prodělání onemocnění: osoba 14 dní – 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny (Pokud jste jen prodělali COVID, nevyhnete se izolaci).
 • Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, resp. dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují.
 • Stejně tak nemusí do karantény nastoupit lidé, kteří Slovenskem jen projíždí. Musí ale využít jen předem dané silniční koridory.

 • Od 19. ledna 2022 se na Slovensku zavádí nová kategorie osob OP+ (tj. především osoby očkované posilující dávkou vakcíny nebo osoby očkované druhou dávkou a s negativním testem). Pro tyto osoby OP+ je přístupné krátkodobé turistické ubytování či návštěva wellness zařízení, fitness center a aquaparků či účast na hromadných oslavách, večírcích, diskotékách apod. 
 • Běžné návštěvy restaurací, kulturních a sportovních akcí jsou možné v režimu OP (očkování nebo prodělání nemoci).
 • Využít lyžařské vleky a lanovky je možné v režimu OTP (očkování nebo prodělání nemoci nebo negativní test). Pro lyžařské zájezdy dětí do 18 let je možné ubytování v hotelu v režimu OTP. Podmínky vstupu na Slovensko se nemění. 

Cestování do Rakouska

 • osoby přijíždějící od 20. prosince do Rakouska musí předložit:
  • doklad o naočkování či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech - tzv. 2G a zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru);
  • tato povinnost se nevztahuje na osoby, které doloží, že obdržely třetí posilovací očkovací dávku.
  • Osobám, které se neprokáží negativním PCR testem nebo dokladem o podání posilovací očkovací dávky, bude vstup umožněn, musejí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit do domácí karantény do doby, než obdrží negativní výsledek. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat.  
  • osoby, které nepředloží na vstupu do země platný doklad o naočkování či o prodělání Covid-19, budou muset nastoupit povinnou 10-denní karanténu, kterou bude možné ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR-testu
  • Děti do 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti. Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod. 
 • S účinností od 3. ledna 2022 v Rakousku ztrácí platný vakcinační certifikát osoby, které byly očkovány jednou dávkou vakcíny Janssen. Změna se nedotkla nařízení o vstupu do Rakouska, nadále je tak možné přicestovat do země s jednou dávkou Janssenu. Prakticky se však taková osoba nebude moci od 3. ledna 2022 v Rakousku ubytovat v hotelu, využívat lyžařských vleků či navštívit restauraci.
 • Pendleři jsou oprávnění vstoupit na základě dokladu o naočkování, nebo prodělání nemoci v posledních 180 dnech, nebo po předložení PCR testu ne staršího 72 hod či ag-testu ne staršího 24 hod.  
 • Výjimky z nově zavedeného režimu se budou vztahovat na těhotné ženy či osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů (třeba doložit lékařským potvrzením němčině nebo angličtině).  
 • Výjimka se vztahuje i na děti mladší 12 let, na ně se uplatní stejný režim jako je jejich doprovod. 
 • Děti školního věku 12 až 15 let narozené ne dříve než 1.9. 2006 (bez ohledu na státní příslušnost) opravňuje ke vstupu kromě splnění pravidel platných pro dospělé (tedy očkování/uzdravení + PCR test) také platné negativní výsledky testů v testovací knížce (školní tzv. Ninja pass) nebo v jejím zahraničním ekvivalentu. V praxi to znamená, že se dítě během pobytu v AT  musí testovat nejm. 3 týdně, z toho alespoň 2x PCR testem (PCR platí 72 hod, antigen 48 hod), tak, aby se nepřetržitě mohly prokazovat negativním testem.
 • Lanovky a lyžařské vleky mohou být v provozu. Používat je ale mohou v duchu pokynů provozovatele pouze očkované osoby nebo osoby, které předloží certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení). 
 • Od 11. ledna 2022 musí bezinfekčnost u svých zákazníků ověřovat i obchody (s výjimkou obchodů se základními potřebami). V tento den začíná platit povinnost nosit respirátor třídy FFP2 i ve venkovních prostorách za předpokladu, že nelze dodržet odstup od dalších osob větší než 2 metry.
 • Pro naočkované dvěma dávkami se platnost vakcinačního certifikátu od 1. února zkracuje na 6 měsíců od naočkování.

Cestování do Německa

 • Osoby přijíždějící do Německa se musí elektronicky zaregistrovat.
 • Všechny osoby přijíždějící do Německa se musí prokázat:
  • negativním testem, a to nejvýše 48 hodin před příjezdem a doklad o něm musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce. Doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu. Pokud osoba přijíždí z rizikové země s nebezpečnou mutací viru může být test starý max. 24 hodin (PCR test max. 72 hod před příjezdem) nebo

  • potvrzením o úplném očkování - tedy 14 od podání druhé dávky vakcíny, respektive 14 dní od první dávky jednodávkové vakcíny,

  • potvrzením o prodělaní covidu od jehož provedení uplynulo minimálně 28 dní a maximálně 6 měsíců.

 • Toto pravidlo nově platí i pro děti, které dovršily šestý rok věku. 
 • Neočkovaní a ti, kteří neprodělali covid v posledních 3 měsících, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem.
 • Od 15. ledna 2022 platí nové pravidlo pro doklad o prodělané infekci: pozitivní test na COVID-19 musel být proveden minimálně před 28  dny a maximálně před 90 dny. Pro získání statusu plně očkovaného jsou u vakcíny Johnson & Johnson nutné 2 dávky očkování.
 • Výjímku z předkládání certifikátů májí pendleři.
 • Ve většině obchodů (s výjimkou obchodů se zbožím denní potřeby) či v restauracích začíná platit pravidlo 2G (ukončené očkování nebo uzdravení z COVID-19 v posledních 6 měsících). V okresech s vysokou incidencí pak budou uzavřeny kluby a diskotéky. Jednotlivé spolkové země mohou nová opatření ještě zpřísňovat. V některých regionech s velmi vysokou incidencí zavádí např. Bavorsko částečný lockdown.

Cestování do Polska

 • Od 20. července musí všechny osoby přílétající do Polska vyplnit tzv. lokalizační kartu cestovatele ("KLP"). 
 • V rámci Schengenu musí osoby přijíždějící do Polska předložit negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin. V opačném případě musí nastoupit do 10-ti denní karantény. 
 • Výjimku mají lidé, kteří předloží certifikát o očkování druhou dávkou vakcíny proti koronaviru, popřípadě pendleři a také lidé, kteří prodělali koronavirus v posledních šesti měsících. Dále mají výjimku děti mladší 12 let.

Cestování do Chorvatska

 • Od 1. července 2021 mohou osoby z České republiky přicestovat do Chorvatska jen, pokud předloží platný EU digitální COVID certifikát. Zároveň musí splnit jednu z následujících podmínek:

  • Negativní výsledek PCR testu ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
  • Negativní výsledek antigenního testu ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice.
  • Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 365 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní a ne starší 365 dní.
  • Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů.
  • Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů.
  • Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dávky očkovací látky Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya nebo Sinopharm rámci osmi měsíců od počátku nemoci s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo méně jak 365 dnů.
  • Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ale ne před více jak 365 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19.
  • Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná zůstat v karanténě, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země.
  • Vyjímka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let.
 • Lidé přijíždějící do Chorvatska by měli také poskytnout informace o místě a délce pobytu a kontaktní údaje nejlépe prostřednictvím online formuláře na webu.

Cestování do Španělska

 • Česká republika je od 25. října opět zařazena celá na seznam rizikových zemí. Pro vstup do Španělska je potřeba předložit QR kód doručený v návaznosti na vyplnění elektronického sanitárního formuláře.
 • Kromě kódu musí všichni cestující z ČR předložit jedno z následujících potvrzení:
  • potvrzení o dokončeném očkování,
  • potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19
  • nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu.
 • Osoby mladší 12 let nemusí obecně předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně QR kód ano. Konkrétní podmínky je ale ještě třeba proveřit u jednotlivých leteckých společností.
 • S platností od 1. února 2022 bude Španělsko uznávat potvrzení o očkování jen do uplynutí 270 dnů od aplikace poslední dávky. Je ovšem třeba ujistit se u leteckých společností, zda nemají jiné požadavky! 

Cestování do dalších zemí

Belgie

 • Do Belgie jsou povolené příjezdy zahraničních turistů.
 • ČR se nyní nachází v červené barvě.
 • Osoby přijíždějící z červených oblastí musí předložit:

  • Osoby, které jsou držiteli  evropského digitálního COVID certifikátu, tzn.  jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) podstoupí PCR test 1. či 2. den po příjezdu do země a zůstávají v karanténě do negativního výsledku PCR testu. Další PCR test 7. den je nutný.

  • Ostatní cestující musí mít při vstupu do Belgie negativní výsledek PCR testu (ne starší 72h) a nastoupí povinnou 10-ti denní karanténu s povinným PCR testem 1. a 7. den po příjezdu do Belgie. Karanténa může být zkrácena a ukončena po obdržení negativního výsledku 2. PCR testu (uskutečněného 7. den).   

 • Před příjezdem musí všechny osoby od 16 let nejdříve 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář Public Health Passenger Locator Form. Od 1. října byl zrušen v papírové podobě a nahrazen zjednodušenou formou v elektronické verzi.    
 • Pouze děti do 16 let, které cestují s dospělou osobou, mohou být uvedeny na formuláři spolu s dospělým. 

Bulharsko

 • Osoby přijíždějící do Bulharska musí oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici vyplněním Příjezdového formuláře.
 • Od 7. ledna platí v Bulharsku při vstupu na bulharské území (i před nástupem do letadla) pro osoby přijíždějící z České republiky povinnost předkládat platný certifikát očkování či uzdravení z nemoci covid-19.

 • Současně bude nově nutné zároveň disponovat i negativním výsledkem PCR testu ne staršího než 72 hodin.
 • Neočkovaní nebudou do země vpuštěni.
 • Výjimka se vztahuje pouze na rezidenty a děti do 12 let. Od 19. ledna 2022 mohou děti ve věku 12 - 18 let vstoupit na území Bulharska po předložení negativního výsledku PCR testu. Umožněn bude těmto osobám vstup do země i bez testu, ale s následnou 10 denní karanténou, kterou lze ukončit předložením negativního PCR testu.

Dánsko

 • Všichni cestující bez ohledu na státní občanství nebo očkování musí předložit negativní PCR (72h) nebo antigenní test (48h), který byl proveden před vstupem na území.

 • Osoby v tranzitu, které opustí zemi do 24h test předkládat nemusí. 

 • Výjimku mají například děti do 15 let a lidé, kteří mohou dokázat, že nákazu prodělali před 14 až 180 dny
 • Zkracuje se také platnost koronapasu, kdy po 2. dávce, nebo prodělané nemoci bude nově jen 5 měsíců.
 • Do Grónska platí povinnost předložit negativní test na koronavirus, po příjezdu musí cestující zůstat 5 dní v karanténě.

Finsko

 • Cestující ze zemí Schengenu musí při vstupu do Finska předložit:

1) potvrzení o plném očkování na covid-19, kdy od poslední dávky uplynulo alespoň 7 dnů, nebo

2) potvrzení o prodělání covid-19 a o očkování na covid-19 první dávkou, nebo

3) potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v poslední 6 měsících.

 • Všechny osoby přijíždějící do Finska musí předložit také negativní výsledek testu starého maximálně 48 hodin.
 • Neočkované osoby nově do Finska nemohou přicestovat vůbec.
 • Jedinou výjimku mají finští občané, rezidenti a osoby cestující do Finska ze zásadních důvodů, které jsou uvedeny na stránkách pohraniční stráže.

Francie

 • Osoby přijíždějící z ČR do Francie musí vyplnit speciální atestaci, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra. Od 1.7.2021 je akceptován i evropský Covid pas.
 • Při vstupu do Francie i v případě tranzitu musí všechny osoby od 12 let předložit jednu z těchto možností:
  • negativní PCR nebo antigenní test ne starší než 24 h a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • potvrzení o provedeném očkování (7 dní po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson, nebo 7 dní po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19).
  • potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících.
 • Všichni cestující musí zároveň vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • S účinností od soboty 15. ledna 2022 se ve Francii zpřísní pravidla pro přístup ke službám všeho druhu (ubytování, restaurace, sportovní aktivity, muzea, divadla, kina atd.).
 • Zároveň vstoupí v platnost povinnost přeočkování (booster/3. dávka očkování) pro všechny osoby starší 18ti let do sedmi měsíců od druhé očkovací dávky. Po uplynutí 7 měsíců od poslední očkovací dávky přestane platit očkovací průkaz a na držitele se pohlíží jako na neočkovaného. Přičemž platí, že osobám ve věku 12 – 18 let stačí dvě dávky očkování. Děti do 12ti let jsou z této povinnosti vyjmuty. 

Itálie

 • Před cestou do Itálie doporučujeme vyplnit dotazník, z kterého Vám vyplyne, jaké pro cestující platí podmínky příjezdu.
 • Před příjezdem do Itálie je také nutné vyplnit digital Passenger Locator Form (dPLF).
 • Italská vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 31. března 2022 a zároveň zpřísnila podmínky vstupu.
 • Od 16. prosince 2021 do 31. ledna 2022 se musí všichni přijíždějící z členských států EU, tedy i očkovaní a uzdravení, prokázat antigenním nebo PCR testem (ne starší než 24, respektive 48 hodin).
 • Neočkovaní musí mít test a podrobit se pětidenní karanténě a na jejím konci opětovnému testu.
 • Děti mladší 6 let nemusejí mít test.

 • Od 1. února dojde ke zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců (z 9), možnost třetí dávky byla zkrácena z 5 na 4 měsíce. Pokud je pozitivní výsledek, následuje povinná karanténa 10 dní.
 • Od pondělí 10. ledna 2022 bude evropský certifikát o očkování či uzdravení z nemoci covid-19 vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování veřejnou dopravou, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity. Znamená to, že již nebude pro prokázání bezinfekčnosti stačit negativní výsledek testu. Výjimkou jsou děti do 12 let, které certifikát předkládat nemusí. 
 • Pro lyžování si ověřte předem, do jaké zóny jedete. V bílé a žluté zóně platí stávající podmínky: lyžovat mohou všichni držitelé tzv. Green Pass – očkovaní nebo uzdravení nebo negativně testovaní. V oranžové zóně lyžují pouze očkovaní a uzdravení a červená zóna bude znamenat zastavení provozu lyžařských středisek pro všechny.
 • V Itálii vstoupí 1. ledna 2022 ttaké v účinnost nová legislativa pro uživatele sjezdovek a lyžařských tratí. Patří tam např.

  • Pojištění odpovědnosti - každý uživatel sjezdovky musí mít uzavřené platné pojištění odpovědnosti, které kryje odpovědnost za škody nebo úrazy způsobené třetím osobám. 

  • Povinná přilba pro osoby mladší 18 let.

  • Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • V případě nehody jsou účastníci automaticky v postavení spoluviníků a nesou stejnou měrou odpovědnost za vzniklé škody, pokud se neprokáže opak a nebude možné jednoznačně určit viníka nehody. 

  • Omezení rychlosti a povinnost opatrné jízdy.

Irsko

 • Při cestování do Irska byla 6. ledna 2022 zrušena povinnost povinnost prokazovat se negativním covid testem v případě, že cestující je očkován (nemusí být třetí posilující dávka booster) či nemoc prodělal v posledních 180 dnech.

 • Cestující, který není očkován ani nemoc neprodělal v posledních 180 dnech, se musí prokázat PCR (ne starším než 72 hod).

 • Vyňaty z povinnosti jakéhokoli testu jsou děti do 12 let (do 12. tých narozenin). 

 • Dále platí doporučení po příjezdu provádět celkem 5  dní po sobě (počínaje dnem příjezdu) domácí antigenní test. V případě pozitivního výsledku či vyvinutí symptomů ihned vyhledat provedení PCR testu. 
 • Všechny osoby starší 16 let přijíždějící do Irska musí při vstupu vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form.

Izrael

 • Izraelská vláda rozhodla, že s platností od 8. ledna 2022 budou všechny dosud „rizikové“ země přesunuty do kategorie středního rizika, mezi něž patří i ČR. 
 • Od neděle 9. ledna 2022 je znovu umožněn vstup plně naočkovaných individuálních turistů do Izraele i z ČR (po uplynutí 14 denní lhůty po 3. dávce Izraelem uznávaných vakcín či s vakcinací a certifikátem o prodělaném onemocnění Covid-19, který nesmí být starší 6 měsíců).
 • Před cestou je třeba absolvovat PCR test (nejdéle 72 hodin před plánovaným příletem, potvrzení o negativním testu je vyžadováno v angličtině s číslem pasu cestujícího).

 • Nejdříve 48 hodin před cestou do Izraele je třeba vyplnit příletový formulář: Entry form. Ve formuláři lze také požádat o Zelený pas (tzv. Green Pass) umožňující vstup do restaurací, hotelů, muzeí apod. 

 • Izraelské úřady vyžadují zdravotní cestovní pojištění, včetně doložky, že pojištění zahrnuje i léčbu onemocnění Covid-19 (tato doložka musí být v anglickém jazyce).

Kypr

 • Před odletem je povinností vyplnit nejdříve 48 hodin před odletem Cyprus Flight Pass.
 • Do 15. ledna 2022 musí všichni cestující (neočkovaní, očkovaní i po prodělání nemoci) ze všech zemí podstoupit do 48 hodin před odletem na Kypr PCR test. Od 14.1. bude platit i možnost antigenního testu do 24 hodin před odletem.
 • Po příletu na Kypr musí cestující podstoupit druhý PCR test na vlastní náklady. Test bude proveden na letišti (Larnaca nebo Paphos) a jeho cena byla stanovena na 15 EUR. Výjimku mají děti do dovršení 12. roku. Výsledky jsou dostupné do tří hodin na této adrese.
 • Dále platí povinnost pro všechny cestující ze všech zemí absolvovat po uplynutí 72 hodin od příletu antigenní test. Tento test je zdarma po předložení palubní vstupenky a osobního dokladu (OP nebo CP) na vládních testovacích místech (na mapě zelené čtverečky s bílým křížkem). Z této povinnosti jsou vyjmuti osoby po aplikaci posilující dávky očkování.
 • Děti do 12 let nemusí podstoupit testy, ale zůstává povinnost vyplnit Cyprus Flight Pass. 
 • Od 10. ledna není možné ubytovat v hotelech a turistickém ubytování osoby, které nemají alespoň 1. dávku očkování a ty, které již přesáhly časový limit pro aplikaci následné dávky.

Lucembursko

 • Pro občany zemí EU či cizince s trvalým pobytem v některém z členských států EU je vstup bez omezení (za dodržení hygienických předpisů). 
 • Cestující od 12 let a 2 měsíce bez EU-DCC přilétající letecky musejí před nástupem do letadla předkládat: 

  • doklad o úplném očkovánínebo

  • doklad o uzdravení do 6 měsíců před cestou nebo

  • negativní test RT-PCR/48h či RAT/24h před odletem

Maďarsko

 • Osoby cestující ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska nebo Rumunska, mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost.
 • Maďarsko uznává se očkování ihned po první dávce. Jestliže přiletíte letadlem, pak je podmínkou vstupu prokázání se Certifikátem o provedeném očkování nebo Potvrzením o provedeném očkování, Certifikátem o provedené vakcinaci (ihned po první dávce) nebo Certifikátem o prodělané nemoci v posledních 180 dnech.

Nizozemsko

 • Česko je zařazeno na seznam vysoce rizikových zemí z pohledu COVID-19, a proto při příjezdu musí všichni cetující starší 12 let splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
  • předložit certifikát EU COVID o očkování (od poslední dávky očkování vakcínou BioNTech/Pfizer, Moderna nebo AstraZeneca uplynulo min. 14 dnů a u očkování vakcínou Janssen min. 28 dnů)
  • certifikát o prodělaném onemocnění (od 1. pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní)
  • předložit negativní výsledek testu (PCR testu provedeného ne déle než 48 hodin před odjezdem nebo antigenního testu provedeného ne déle než 24 hodin před odjezdem).
 • Tato povinnost platí pro všechny druhy veřejné i osobní dopravy. Cestující nemusí nastupovat po příjezdu do Nizozemska do karantény. 
 • Cestující, kteří budou tranzitovat na nizozemských letištích na cestě z České republiky, nemají povinnost předkládat certifikát EU COVID o očkování nebo o prodělaném onemocnění či potvrzující negativní výsledek testu v případě, že pokračují v cestě během několika hodin, max. během jednoho dne a současně neopouštějí letiště.
 • Při příletu letadlem musí všechny osoby od 13 let vyplnit zdravotní prohlášení ke COVID-19. U řady leteckých společností to lze provést digitálně při odbavení.

Portugalsko

 • Přijíždějící i přilétající do Portugalska (všichni i včetně očkovaných a po prodělání) musí předložit negativní PCR test na COVID-19 ne starší 72 hodin, nebo antigenní test ne starší než 48 hodin před nástupem do letadla. Výjimku mají děti mladší 12 let.
 • Od předložení testu jsou osvobozeni pouze cestující, kteří disponují digitálním certifikátem osvědčujícím prodělání nemoci covid-19 před méně než 180 dny a děti mladší 12 let.
 • Je také nutné vyplnit při příjezdu příjezdový formulář, který se liší dle cílové destinace: 

Rumunsko

 • Česko je zařazeno na seznam červených zemí s s vysokou mírou rizika nákazy onemocnění Covid-19. 
 • Je nutné před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.
 • Očkované osoby:
  • musí alespoň 10 dnů od podání poslední dávky vakcíny (posilující třetí dávka není povinná).
  • nemusí podstoupit karanténní opatření a nastoupit do karantény.
 • Testované osoby:
  • které předloží negativní RT-PCR test na SARS-CoV-2 provedený max. 72 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska, mohou pobývat v Rumunsku pouze 72 hodin.
  • Pokud pak neopustí území Rumunska do 3 dnů (72 hodin) a neinformují o tom hygienickou stanici (Direcția de Sănătate Publică – D.S.P.) v župě dle místa pobytu na území Rumunska, budou povinně umístěny do karantény na dobu 14 dnů, počínaje čtvrtým dnem po vstupu na rumunské území.
 • Po prodělání nemoci:
  • od 14 dne, kdy u nich byla potvrzena nákaza a nejdéle do 180 dnů po potvrzení nákazy
  • jsou osvobozeny od povinnosti vykonat karanténu.
 • Na děti do 5 let se vztahuje výjimka z povinnosti nosit chirurgickou roušku. Z platných karanténních opatření při vstupu do Rumunska mají výjimku děti do 12 let a děti starší 12 a mladší 16 let, pokud předloží negativní RT-PCR test ne starší 72 hodin.

Řecko

 • Všechny osoby starší pěti let (a to i naočkované, nebo po prodělání nemoci) přijíždějící do Řecka musí předložit na hranici negativní výsledek PCR testu, provedeného nejdéle 72 hodin před přechodem hranice, anebo antigenního testu, provedeného nejdéle 24 hodin před přechodem hranice.
 • Všichni přijíždějící do Řecka se musí následně laboratorně přetestovat 2. a 4. den po vstupu do Řecka ze zahraničí.  
 • Za očkované osoby se v Řecku považují ty, které se prokáží oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, nejlépe Digitálním COVID certifikátem EU (EU Digital COVID Certificate), pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny. Pro osoby starší 60 let je v Řecku od 13. 12. 2021 omezena platnost osvědčení o ukončené vakcinaci bez posilující dávky na 7 měsíců.

 • Řecko uznává jen PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), ne ze slin nebo kloktáním.
 • Nadále platí i povinnost vyplnit nejpozději den před odletem PLF formulář a při vstupu do země předložit QR kód, který na jeho základě cestující obdrží.
 • Použití roušky je od 24. ledna povinné nejen v uzavřených prostorách, ale i na otevřených prostranstvích.

Švédsko

 • od 28. prosince musí všichni přijíždějící nad 12 let předložit PCR nebo antigenní test starý maximálně 48 hodin.
 • EU certifikát o ukončeném očkováni nebo prodělání nemoci již vstup do Švédska neumožní.
 • Výjimku tvoří občané Švédska. 

Švýcarsko 

 • Osoby přijíždějící z ČR do Švýcarska hromadnou dopravou (letadlo, autobus) musí vyplnit elektronický formulář
 • Od 22. ledna 2022 se očkované a vyléčené osoby nemusí již před vstupem do Švýcarska/Lichtenštejnska prokazovat negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu.
 • Neočkované osoby a osoby, které covid, neprodělaly, musí předložit před vstupem do Švýcarska a Lichtenštejnska negativní PCR test ne starší než 72 hodin nebo antigen ne starší než 24 hodin. Začíná tak platit 3G pravidlo - plně očkovaný nebo uzdravený nebo testovaný.
 • Švýcarské certifikáty o prodělaném onemocnění mají do 31.01.2022 platnost po dobu 1 roku (365 dní), od 31.01.2022 se jejich platnost zkracuje na 9 měsíců (270 dní). Certifikáty členských států EU, tedy i české, jsou uznávány v rozsahu, jak byly vystavujícím státem vyhotoveny. 
 • Osvědčení o bezinfekčnosti v podobě Covid-certifikátu lze sice ve Švýcarsku získat i na základě testu na protilátky. Jeho platnost je omezena časově (90 dnů) i teritoriálně (pro území Švýcarska). Test musí být proveden švýcarskou certifikovanou laboratoří a náklady hradí testovaná osoba.

Velká Británie

 • Všichni cestující do Velké Británie musí vyplnit příjezdový formulář.
 • Od 7. prosince musí všichni cestující od 12 let absolvovat PCR nebo antigenní test v průběhu 48 hodin před cestou. Test musí mít certifikát v angličtině.
 • Od 9. ledna  2022 plně očkovaní cestující a cestující mladší 18 let již nemusí absolvovat před odletem test nebo se sami izolovat, musí ale i nadále pokračovat v absolvování testů po příletu.
 • Cestující, kteří jsou plně očkováni, tedy musí:

  • doložit dokumentem v papírové nebo digitální formě, kterým prokáže dokončené očkování, od kterého uplynulo minimálně 14 dní. 
  • vyplnit příjezdový formulář
  • mít před vstupem na území VB objednán a zaplacen PCR test. Musí nejpozději druhý den po příjezdu podstoupit objednaný PCR test a do obdržení negativního výsledku setrvat v karanténě.
 • Cestující, kteří nejsou plně očkovaní, musí:
  • vyplnit v době 48 hodin před odjezdem příjezdový formulář
  • v průběhu dvou dnů před vstupem do VB, absolvovat COVID-19 test s negativním výsledkem.
  • mít před vstupem na území VB objednány a zaplaceny dva PCR testy.
  • okamžitě po vstupu na území nastoupit karanténu v délce 10 dní.
  • Objednané PCR testy musí postupně absolvovat, jeden nejpozději 2. den po vstupu a druhý nejdříve 8. den po vstupu do UK.
  • Děti do věku 4 let nemusí podstupovat žádné testování. Na všechny děti od 5. do 17. let věku se vztahují podmínky vstupu jako na plně očkované osoby. Musí tedy absolvovat PCR test v průběhu 48 hodin po příjezdu a do obdržení negativního výsledku setrvat v karanténě.

Spojené státy americké

 • Do USA mohou cestovat od 8. listopadu 2021 jen osoby, které jsou naočkované vakcínami schválenými WHO a americkou lékovou agenturou FDA, tj. všemi vakcínami, kterými se očkuje v ČR.

 • Před odletem budou muset mít čeští občané kromě potvrzení o dokončeném očkování i negativní test. Ten však nesmí být starší než jeden den.
 • Toto opatření se vztahuje na krátkodobé cesty, např. za účelem turistiky, byznysu, návštěvy přátel atd.

 • Očkovaní cestující musí mít negativní PCR test na COVID -19, který není starší než 3 dny před zahájením cesty.

 • Osoby, které nejsou očkované i nadále nemohou do USA přicestovat, až na stanovené výjimky.

Doporučení ministerstva

S ohledem na šíření koronaviru, apelují české úřady na občany, aby vyráželi do zahraničí jen v nutných případech a Ministerstvo zdravotnictví rovněž vydalo doporučení týkající se chování českých občanů v přímořských oblastech. Čeští občané by měli:

 • vyhýbat se místům, kde se pohybuje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.),
 • dodržovat vzdálenost alespoň 2 metry od cizích osob – a to uvnitř i venku,
 • používat roušku při cestování hromadnou dopravou,
 • dodržovat zásady hygieny rukou – především před jídlem nebo po cestě hromadnou dopravou
 • pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, je důrazně doporučeno je dodržovat.

Doporučení hlavní hygieničky ČR pro cesty do Chorvatska a Francie

 • Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže atd.).
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Dodržujte zásady hygieny rukou. V případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek, umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou.
 • Pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat!

Doporučení hlavní hygieničky ČR cestovatelům po návratu z Chorvatska a Francie

 • Po dobu 14 dnů sledujte svůj zdravotní stav.
 • V případě příznaků zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.
 • Vyhýbejte se hromadným akcím a dodržujte bezpečný odstup, alespoň 2 metry, od ostatních.
 • Zvažte návštěvy domovů pro seniory a jiných zranitelných skupin obyvatel. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, nezapomeňte na ochranu úst a nosu.
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem a používejte dezinfekci.
 • Kýchejte do jednorázového kapesníku nebo do rukávu.

-zip-, pj
Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

Nejnovější články
Články odjinud
Starší články Lidé a Země