nahoru

Přehledně: Pravidla cestování a návratu ze zahraničí podle semaforu. Kde je Česko riziková země?

-zip-, pj 23. května 2022 • 08:00
Video se připravuje ...
Covid pas a aplikace Tečka
• video: 
Videohub

Cestování do zahraničí omezují opatření kvůli koronaviru. Pravidla pro návrat ze zahraničí určuje tzv. covid semafor ministerstva zahraničí. Cestování na Slovensko, do Německa, Rakouska a dalších zemí podléhá naopak pravidlům dané země. Které státy omezují Čechům cestování kvůli COVID-19 a kam můžeme cestovat bez omezení? Přinášíme přehled pravidel cestování nejen podle covid semaforu. Aktualizováno 27. června.

Česká republika rozvolnila opatření proti koronaviru. A mírnější podmínky začínají platit i v rámci cestování, především při návratu do České republiky. 

Od 9. dubna ministerstvo zdravotnictví zrušilo všechna ochranná opatření, která byla nutná pro vstup do Česka. Doposud toto zrušení platilo jen pro příjezd ze zemí Evrospké unie. 

Do České republiky je tedy možné přicestovat bez jakéhokoliv omezení, a to bez ohledu na zemi, ze které osoba cestuje.

Při cestě do zahraničí ale je nadále potřeba sledovat jednotlivá opatření a podmínky vstupu v jednotlivých zemích. Abychom vám to zjednodušili, přinášíme vám přehled podmínek vstupu do některých zemí.

Cestování na Slovensko 

 • Při vstupu na Slovensko není potřeba registrace v systému ehranica ani předložení bezinfekčnosti.
 • Neočkované osoby mohou vstoupit na Slovensko bez povinnosti nastoupit domácí izolaci nebo podstoupit test. Byla zrušena také povinnost nošení respirátoru v interiérech, ve veřejné dopravě a na hromadných akcích. 

Cestování do Rakouska

 • Cestující ze všech států světa nemusí od 16. května prokazovat při vstupu do Rakouska bezinfekčnost. Povinnost 3G tak odpadá.
 • Dokazovat bezinfekčnost již není nutné ani v rámci služeb. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Cestování do Německa

 • Německo zrušilo 1. června všechna protiepidemická opatření pro vstup do země. Není třeba už ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. Tento stav bude platit do 31. srpna 2022.

Cestování do Polska

 • Osoby přijíždějící do Polska ať už pozemní, leteckou či mořskou cestou nemusí předložit negativní test, očkovací certifikát a neplatí už ani karanténní opatření. Dané rozvolnění se týká jak překračování vnitřních, tak i vnějších hranic.

Cestování do Chorvatska

 • Cestující z ČR nebo z jiných členských států EU nemusí při vstupu do Chorvatska předkládat doklad o bezinfekčnosti.

Cestování do Španělska

 • Cestující ze zemí EU či zemí schengenského prostoru do Španělska nemusí od 2. června 2022 předkládat jak příjezdový formulář, tak certifikát o očkování, absolvování testu či o prodělání covid-19.

Cestování do dalších zemí

Belgie

 • Cestující do Belgie nemají povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu do země. Povinnost prokázat bezinfekčnost se vztahuje pouze na osoby přijíždějící z tzv. velmi rizikových oblastí, nicméně v současné době žádný ze států do této kategorie nepatří.

Bulharsko

 • Osoby přijíždějící z České republiky nemusí při vstupu do Bulharska předkládat žádný z dříve požadovaných certifikátů.

Dánsko

 • Cestující z ČR mohou vstoupit na území Dánska bez omezení.
 • Pro vstup do Grónska platí povinnost předložit doklad alespon o dvou dávkách očkování proti koronaviru, nebo negativní test.

Finsko

 • Cestující ze zemí Schengenu mohou být při vstupu do Finska vyzváni k předložení:
  • potvrzení o plném očkování na covid-19, kdy od poslední dávky uplynulo alespoň 7 dnů, nebo
  • potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v poslední 6 měsících, nebo
  • potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, který byl proveden max. 72 hod. před vstupem do země.

Pokud cestující nepředloží tyto dokumenty, musí se nechat testovat na covid-19 při vstupu do země a následně se nechat testovat podruhé za 3 až 5 dní po vstupu. Povinnost nechat se testovat za 3 až 5 dní po vstupu do Finska platí také pro osoby, které nejsou plně očkované (jt. mají první nebo žádnou dávku) nebo neprodělaly covid-19 v posledních 6 měsících.

Francie

 • Osoby přijíždějící z ČR do Francie musí vyplnit speciální atestaci, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra. 
 • Při vstupu do Francie i v případě tranzitu musí všechny osoby od 12 let předložit jednu z těchto možností:
  • negativní PCR ne starší než 72 h nebo antigenní test ne starší než 48 h a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • potvrzení o provedeném očkování (7 dní po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson, nebo 7 dní po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19).
  • potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících.
 • Všichni cestující musí zároveň vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Ve Francii platí povinnost přeočkování (booster/3. dávka očkování) pro všechny osoby starší 18ti let do sedmi měsíců od druhé očkovací dávky. Po uplynutí 7 měsíců od poslední očkovací dávky přestane platit očkovací průkaz a na držitele se pohlíží jako na neočkovaného. Přičemž platí, že osobám ve věku 12 – 18 let stačí dvě dávky očkování. Děti do 12ti let jsou z této povinnosti vyjmuty. 
 • Kompletním očkování je tedy ve Francii nyní chápáno:
  • 2 dávky vakcíny + 1 posilující dávka v následujících 7 měsících, nebo
  • 1 potvrzená infekce covid + 1 dávka vakcíny + 1 posilující dávka v následujících 7 měsících.
 • Francie od 14. března 2022 pozastavila povinnost předkládání očkovacího pasu pro přístup ke službám.

Itálie

 • Cestující do Itálie nemusí od 1. června 2022 při vstupu do země vyplnit PLF formulář ani předložit EU Certifikát o očkování, testování nebo prodělání koronaviru.
 • Cestující mohou být namátkově vyzváni k tomu, aby postoupili test. Pokud bude test pozitivní, je nutno počítat s absolvováním povinné karantény v Itálii.
 • Zůstává povinnost nosit respirátor FFP2 v MHD a v dopravě (letadla, autobusy, trajekty) do září 2022.

Irsko

 • Cestující do Irska se nemusí prokazovat jakoukoliv dokumentací v souvislosti s covid-19, tj. nepředkládá se doklad o očkování, prodělání nemoci či negativní test, rovněž se ruší povinnost vyplňovat příjezdový formulář.

Kypr

 • Cestující na Kypr se nemusí prokazovat jakoukoliv dokumentací v souvislosti s covid-19, tj. nepředkládá se doklad o očkování, prodělání nemoci či negativní test.
 • Byla také zrušena povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech s výjimkou veřejné hromadné dopravy, zdravotnických zařízení, pečovatelských domů.

Lucembursko

 • Pro občany zemí EU či cizince s trvalým pobytem v některém z členských států EU je vstup pozemní i leteckou dopravou bez omezení (za dodržení hygienických předpisů). 
 • Cestující od 12 let a 2 měsíce bez EU-DCC ze třetích zemí přilétající letecky musejí před nástupem do letadla předkládat: 

  • doklad o úplném očkovánínebo

  • doklad o uzdravení do 6 měsíců před cestou nebo

  • negativní test RT-PCR/48h či RAT/24h před odletem

Maďarsko

 • Osoby mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost.
 • Všichni jsou povinni v Maďarsku, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky v sociálních a zdravotních zařízeních, obchodech. Vstup do hotelů, restaurací a lázní je bez omezení. 

Nizozemsko

 • Osoby přijíždějící do Nizozemska nemusí předkládat při vstupu do Nizozemska certifikát EU COVID o očkování nebo o prodělaném onemocnění či potvrzující negativní výsledek testu.

Portugalsko

 • Přijíždějící i přilétající do Portugalska musí předložit jeden z těchto certifikátů:
  • o ukončeném očkování (dvě dávky, resp. jedna dávka u jednodávkového schématu), přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo více než 14 a méně než 270 dní (kromě certifikátů EU Portugalsko rovněž akceptuje certifikáty o aplikaci dalších vakcín, schválených Světovou zdravotnickou organizací)

  • o provedeném očkování 3. tzv. booster dávkou

  • o prodělání nemoci před méně než 180 dny

  • o negativním výsledku RT-PCR testu provedeného ne dříve než 72 hodin před nástupem cesty

  • o negativním výsledku antigenního testu prevedeného ne dříve než 24 hodin před nástupem cesty.

 • Od předložení digitálního cestifikátu jsou osvobozeny děti mladší 12 let.

 • Pokud letíte na Madeiru, při vstupu na území byla zrušena povinnost předkládání certifikátů při příletu, zůstává pouze doporučení k registraci.
 • Je také nutné vyplnit při příjezdu příjezdový formulář, který se liší dle cílové destinace: 

Rumunsko

 • Cestující přijíždějící do Rumunska nemusí prokazovat bezinfekčnost, ani vyplňovat příjezdový formulář.

Řecko

 • S platností od 1. května 2022 už není povinnost při vstupu do Řecka předkládat doklad o bezinfekčnosti, stejně tak pro pobytu. Stejně tak není nutné vyplňovat Příjezdový formulář.

Švédsko

 • Osoby cestující do Švédska z ČR se nemusí na švédských hranicích prokazovat žádnými covidovými certifikáty ani negativními testy na covid-19.

Švýcarsko 

 • Osoby přijíždějící do Švýcarska a Lichtenštejnska nemusí předkládat výsledky žádných testů na COVID-19, platný certifikát o očkování nebo prodělání nemoci ani vyplňovat příjezdový formulář.

Velká Británie

 • Při příjezdu do Velké Británie není potřeba předkládat žádný COVID test, není potřeba vyplňovat vstupní formulář a není potřeba žádná samoizolace po vstupu na území Anglie.

Spojené státy americké

 • Do USA mohou cestovat jen osoby, které jsou naočkované vakcínami schválenými WHO a americkou lékovou agenturou FDA, tj. všemi vakcínami, kterými se očkuje v ČR.

 • Byl zrušena povinnost předkládat negativní test na covid-19, stále je ale doporučovaný nejblíže k času odletu (nejdéle tři dny předem).

Doporučení ministerstva

S ohledem na šíření koronaviru, apelují české úřady na občany, aby vyráželi do zahraničí jen v nutných případech a Ministerstvo zdravotnictví rovněž vydalo doporučení týkající se chování českých občanů v přímořských oblastech. Čeští občané by měli:

 • vyhýbat se místům, kde se pohybuje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.),
 • dodržovat vzdálenost alespoň 2 metry od cizích osob – a to uvnitř i venku,
 • používat roušku při cestování hromadnou dopravou,
 • dodržovat zásady hygieny rukou – především před jídlem nebo po cestě hromadnou dopravou
 • pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, je důrazně doporučeno je dodržovat.

Doporučení hlavní hygieničky ČR pro cesty do Chorvatska a Francie

 • Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže atd.).
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Dodržujte zásady hygieny rukou. V případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek, umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou.
 • Pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat!

Doporučení hlavní hygieničky ČR cestovatelům po návratu z Chorvatska a Francie

 • Po dobu 14 dnů sledujte svůj zdravotní stav.
 • V případě příznaků zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.
 • Vyhýbejte se hromadným akcím a dodržujte bezpečný odstup, alespoň 2 metry, od ostatních.
 • Zvažte návštěvy domovů pro seniory a jiných zranitelných skupin obyvatel. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, nezapomeňte na ochranu úst a nosu.
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem a používejte dezinfekci.
 • Kýchejte do jednorázového kapesníku nebo do rukávu.

-zip-, pj
Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

Nejnovější články
Články odjinud
Starší články Lidé a Země