nahoru

Vyhrál nejlepší…

JOSEF VOMÁČKA 1. července 2009 • 10:41

Od roku 2002 uděluje Klub Za starou Prahu cenu pro současnou architekturu, která invenčně a citlivě vstoupila do historického prostředí. Za rok 2009 bylo na cenu nominováno pět staveb.

Od roku 2002 uděluje Klub Za starou Prahu cenu pro současnou architekturu, která invenčně a citlivě vstoupila do historického prostředí.
Za rok 2009 bylo na cenu nominováno pět staveb – Hotel Karlov v Benešově (architekti Ladislav Lábus, Jiří Poláček, Václav Škarda), polyfunkční soubor domů v Pražské ulici v Kolíně (Jiří Košťál, Jiří Slaba, Jana Chmelová, Jaroslav Procházka), rodinný dům v Nýřanech (Kryštof Štulc, Jan Klempíř), Národní technická knihovna v Praze-Dejvicích (Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek, Václav Králíček) a obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně (Svatopluk Sládeček, spoluautoři Ivan Bergmann, Pavel Mudřík).


Vítězem se stal projekt Národní technické knihovny zasazený do urbanisticky ojedinělého prostředí technických a teologických vysokých škol v Dejvicích. Ateliér Projektil odvedl dobrou práci a ta byla po zásluze oceněna. (Stavba probíhala bez zájmu médií, což bylo v době hysterie okolo Kaplického Národní knihovny příznačné… Tématu se na Reflex.cz věnovala Olga Myslivečková: KNIHOVNY VE STÍNU)

Co však je na této ceně neméně zajímavé, je ohodnocení prostředí, ve kterém byla stavba realizována. Nebo lépe řečeno dohodnocení… Pro většinu z nás je čtvrť vysokých škol zajímavým, avšak lehce studeným místem. Nikdy jsme nepřemýšleli o tom, že tento urbánní celek – vznikající po etapách od roku 1923, zprvu podle projektu A. Engla, do počátku let sedmdesátých, kdy byla dokončena fakulta architektury – nabývá v průběhu času zásadních kvalit, a to jak v urbanistickém řešení, tak posléze v architektonické kvalitě staveb samotných. Převažující části je dnes bezmála devadesát let a to, zejména v Praze, může být a tady dokonce je důvod hodnotit již historické kvality tohoto souboru budov.

Odborníci se unisono shodují na tom, že tato část Dejvic je velmi kvalitně vyřešeným místem a že budovy samy patří k těm opravdu elegantním školním budovám u nás. Zasazení kulaté skleněné stavby na správné místo, doladění jejích výškových a dalších parametrů, dotvoření parkových a dalších úprav v okolí, to byly momenty, které porotě pomáhaly rozhodnout.
Ač se v Dejvicích moc nestaví a zejména nedokončené Vítězné náměstí je opravdovou výčitkou, realizace knihovny zkvalitnila tuto část Prahy, obrazně odrazila a připomenula kvality místa a podtrhla je. Novou eleganci přidala i dalším sousedícím budovám – prostě tak, jak se to ve správně udržovaném a harmonicky rostlém městě stává, někdy po celá staletí.Další články z rubriky JINÉ MĚSTO naleznete ZDE


Související články:

Olga Myslivečková: KNIHOVNY VE STÍNU
(Reflex.cz, 27. 1. 2009)
Mezitím poněkud v tichosti – v porovnání s megashow kolem Národní knihovny – vyrostla jiná národní knihovna a také v Praze. Ta naopak v březnu otevře svoje dveře – i když zatím jen knihám, které se sem přestěhují z Klementina.

JOSEF VOMÁČKA


Klíčová slova: