nahoru

Kronika jedné babičky

Vít Kremlička 1. února 2010 • 13:14

Čtenář mimoděk žasne nad rodinnými vzpomínkami Hany Šímové-Kormundové, vydanými pod názvem Eliška – Všední příběh nevšední ženy. Těm lidem se za jejich života vůbec nic nepřihodilo!Od půli 19. století do současnosti v jejich rodech panovala nevýslovná loajalita s okolnostmi – vyjma jedné babičky, která utekla od dědečka i s dětmi. Za celou dobu rodinného vyprávění o mělnické Elišce Kacerovské, která zažila dvě světové války a skoro čtvrtstoletí komunismu, nepřišel žádný skandál, žádný vzdor, žádný génius a žádná umělkyně, žádné „hrozné rodinné tajemství“, žádná „černá ovce rodiny“, nic. Kde to jsme? V dobách monarchie zvěrolékaři psíčků šlechtičen, za první republiky sokolští rotariáni, za protektorátu úředníci v okupačním úřadě, po válce práce pro dělnické odbory, svazarmovské cesty do Sovětského svazu a Maovy Číny, vždy zapojeni ve službě režimu – žít v pekle, byli by snad čertovi pacholci! Jenom ten dnešek, ten patří nostalgii…

Chceme více – všeho, anebo vzmachu?

Ale abych nebyl nařčen z politikářského kritizování, že hledám na všem chlup: v řadě pochmurných připomínek jsou idylické vzpomínky autorčiny na světlé chvilky v dobách okupačních, kupříkladu dětský pobyt v hájence, opravdu rozkošné, a já bych je – jistě spolu s autorkou – všem dětem přál. Ryzí vzpomínky ještě nezkalené jsou vždy ozdobou memoárové literatury. Žel, právě že z oněch dob jsou tolik vzácné!
Ostatek lze číst jako interpretaci nebo zrcadlo doby a návod, jak v ní přežít bez větší újmy. Ač není každému tak přáno, vždy v letech jinošských nadcházejí naše rozhodnutí pro příští život. Autorka potlačila rozpornost anebo ji nevzala příliš v potaz, drastické momenty však zcela nevytlačila ze zorného pole vyprávění. Hodnocení ponechala na čtenáři, popisujíc idylicky doby mnohdy neidylické. Historicky cenná jsou její podání z dob, jejichž pamětníci již nejsou naživu, místopisné a dějinné údaje, uchované dokumenty a fotografie, plasticky zpřítomňující uplynulé doby. Doporučujeme zájemcům o historii Mělnicka, pamětníkům, kronikářům a nenapravitelným nostalgikům.
Hana Šímová-Kormundová:
Eliška. Všední příběh nevšední ženy
Agentura Pankrác (www.pankrac.com), 2009.
127 stran
Sledujte rubriku LITERATURAVít Kremlička


Klíčová slova: