nahoru

Překladatelé 21. století

Jana Šrámková14. dubna 2009 • 14:18
Překladatelé 21. století

Kdo jsou lidé, kteří patnáct let překládali bibli? Co je k tomu vedlo? Proč katolíčtí hodnostáři proti novému překladu zatím protestují?

Pro svůj rozsah a náročnost bývají překlady bible kolektivním dílem. Vzpomeňme například spolupráce bratří kralických nebo širokého akademického týmu, který stál za tvorbou Českého ekumenického překladu. U právě vycházejícího překladu 21. století je situace překvapivě dost jiná.Od počátku nese celý projekt na svých bedrech hlavní překladatel Alexandr Flek, B.A., M.Th. Na Novém zákoně, který vznikal tradičně nejdříve, spolupracoval s Pavlem Hoffmanem, B.A., M.A., M.Div. Do rozsáhlého textu Starého zákona se Flek pustil nejprve sám, po čase se k němu připojil ještě Mgr. Jiří Hedánek. V otázce textové kritiky s projektem spolupracoval Zdeněk Sýkora, M.Div. Komorní tým doplnili už jen jazykoví redaktoři a korektoři.
Prvotní impuls k překladatelské práci rozhodně nebyl akademický nebo badatelský. Flek působil jako duchovní malé letniční církve a ve své práci se intenzívně potýkal s nedostatečností biblických překladů, které měl k dispozici. Nádherný kralický byl příliš zastaralý a nesrozumitelný, ekumenický zase odtažitější a poměrně suchopárný. V roce 1991 přijal za svůj úkol chopit se překladu nového, resp. revidovat text kralický s přihlédnutím k originálu, jak se původně plánovalo.
Pro tento záměr nastoupil Alexandr Flek na studia teologie. Bakalářský titul získal ve Švédsku a ve studiu biblistiky pokračoval na Mezinárodním baptistickém semináři v Praze. Jeho patnáctiletou práci na překladu Písma také výrazně ovlivnilo studium u překladatelů populární anglické New International Version (NIV), Dr. Roye Haydena a Dr. Martina Selmana. Jiří Hedánek je naproti tomu primárně lingvista. V sedmdesátých letech prošel podzemním katolickým seminářem, oficiálně vystudoval obory lingvistika-fonetika a překladatelství-tlumočnictví na FF UK. Tam studoval také hebrejštinu a na Husově teologické fakultě aramejštinu.
Překlad byl během na dlouhou trať, a jak se ukazuje, ani po vydání nebude o práci nouze. Flek s právě vytištěnou knihou v ruce potvrzuje odhodlání celoživotně překlad revidovat a zdokonalovat. Že taková práce může textu skutečně pomoct, je vidět na příkladu Nového zákona, který od prvního vydání v roce 1998 doznal poměrně zásadních změn – dnes je přesnější i čtivější.
Tým také do budoucna počítá s překladem deuterokanonických knih (tzv. apokryfů), které za plnohodnotnou součást Písma svatého přijímá katolická církev (jejich dočasná absence v novém překladu je zřejmě nejhlavnější důvod proč jej Česká biskupská konference zatím zcela odmítá), zatímco pro protestanty představují spíš jakési doplňkové čtení „druhého řádu“ a za součást kánonu bible je nepovažují. Jednotlivé překlady proto vycházejí obvykle ve dvojím vydání – s těmito knihami i bez nich. Překlad 21. století je zatím k dispozici v tenčí, protestantské verzi, nicméně jakmile bude překlad deuterokanonických knih dokončen, bude vydán i s nimi. To potvrzuje širší ekumenický záběr projektu. Ten sice vzešel z řad protestantských, nicméně má ambici oslovit čtenáře v daleko širším náboženském a kulturním spektru.

Práci na novém překladu celou dobu organizačně zaštiťuje Nadační fond Nové Bible kralické (původní název projektu) vedený Janem Talafantem. Počin má ryze neziskový charakter, za cíl si klade zpřístupnit biblické poselství co nejširšímu počtu čtenářů. To se projevuje např. i na možnosti stáhnout celý překlad zdarma na internetu nebo na velmi sympatické ceně právě vydané bible, která se i přes zdařilé provedení na kvalitním papíře prodává prakticky za výrobní cenu. Základní verze v tvrdých deskách tak stojí tolik co vázaná kniha beletrie nebo zahraniční paperback.
Čtěte TOP TÉMA BIBLE, PŘEKLAD PRO 21. STOLETÍ
a související fundovanou reflexní recenzi Jany Šrámkové
BIBLE S PITOMCEM A BURČÁKEM (Reflex online, 9. 4. 2009)
a od téže autorky články ZAPEKLITOST PŘEKLÁDÁNÍ BIBLE (Refelx online, 13. 4. 2009) ...
... a podívejte se na ukázky z nového českého překladu bible DESATERO A SV. JAN PRO 21. STOLETÍOficiálni stránky projektu BIBLE, PŘEKLAD 21. STOLETÍ, kde lze stáhnout celý text nového překladu bible v elektronické podobě, či dokonce v audioverzi načtené předními českými herci a kde samozřejmě lze objednat klasický výtisk v e-shopu, naleznete ZDE.foto ČTK
RX VIDEO pro odlehčení:
Záznam programu Hřmění divadla SKLEP s legendárním rozborem BIBLE
v parodii na kritický TV pořad Katovna

Jana Šrámková


Klíčová slova: