nahoru

JAN JANDOUREK: Zvyšovat uměle počet učňů je nesmysl. Řekne to někdo ministru Chládkovi?

Jan Jandourek 12. května 2015 • 09:00
Marcel Chládek
Marcel Chládek
• foto: 
ČTK

Vzdělání většinou nikoho nezajímá, dokud se to netýká jeho nebo jeho dětí. V poslední době se objevuje poslední hit, totiž že máme málo řemeslníků a že bychom místo kulturních antropologů a sociologů měli mít víc frézařů. Nechme stranou, že všechno, co víme o složení společnosti a vybočuje to z domněnek a tvrzení, co jedna paní někde v bufetu povídala, víme od sociologů. Jak je to s těmi učni a spol.?

Jak upozorňuje organizace EDUin monitorující otázky vzdělávání, na stranu různých mýtů se staví i ministr školství Marcel Chládek: „Ministr školství Marcel Chládek poskytl Českému rozhlasu rozhovor, v němž hovořil mimo jiné o tom, že je potřeba podporovat rodiče v tom, aby své děti posílali na učiliště, a o tom, že v Evropě údajně panuje trend odklonu od všeobecného vzdělávání. Tomáš Feřtek reaguje ve svém blogu (na respekt.cz, pozn. JJ) na sporná tvrzení ministra školství, které ministr systematicky nedokládá. V některých ohledech, právě v případě všeobecného vzdělávání, se názory ministra školství výrazně liší od doporučení vyplývajících z mezinárodních srovnání, které samotné ministerstvo školství zveřejňuje na svých stránkách.“

Učňové jsou negativní

To ještě není všechno, je doloženo, že učni bez maturity mají výrazně negativní občanské postoje – ve srovnání se studenty středních škol s maturitou. V prostém lidu někdy převládá názor, že je u nás moc lidí s tituly, které nemají potom žádnou cenu. Od maturity až po absolventy všelijakých podezřelých fakult rozličných univerzit a soukromých středních a vysokých škol. Nejde ale o to, jestli někdo dostane kus papíru. V normální společnosti se stejně absolventi posuzují podle toho, odkud přišli, samotný diplom jim nestačí. Pokud se někdo po škole na nějaké místo dostane díky výhodě, která nemá se vzděláním co dělat (dlouhé prsty rodičů, dlouhé nohy uchazečky, dlouhé vedení personálního pracovníka) jde o výkyv z normality, s kterým nikdo nic nenadělá.

Sami tam děti nedají

Představa, že naženeme mládež do učňáků, je nesmyslná. Konec konců měli jsme tu už sociálně-demokratickou ministryni školství, která své dítko posílala na soukromou školu. Proč ne, jen si pak myslíme svoje. To je pořád samý dělník jako vzor a potom chtějí i socialistické předvoje vidět jako bílé límečky.

Nikde totiž není řečeno, že dnes potřebné učňovské obory budou potřebné ještě za deset let. Výroba učňů je výroba nezaměstnaných. Hospodský argument, že když hledáme řemeslníka, tak ho nemůžeme najít, je mylný. Vůbec se netýká počtu řemeslníků, ale jejich kvality. Bylo by ostatně zajímavé zjistit, kolik členů vlády by své dítě dalo v zájmu vlasti na učňák.

Jsou lidé, které nemá cenu hnát k maturitě, protože budou užitečnější a šťastnější jinde. Jen je otázka, proč bychom měli počet našich vysokoškoláků a maturantů snižovat pod úroveň obvyklou ve vyspělé části Evropy. U nás teď maturuje necelých 70 procent populačního ročníku. To je v Evropě obvyklé. Je snad nějaký důvod, proč to číslo snížit? Třeba proto, že kapitáni průmyslu nemají dost lidí k frézám? A není to jejich problém?


E15
Nejčtenější