nahoru

Jak by se hulilo za ODS?

Jiří X. Doležal 25. května 2010 • 13:40
Vyhulené volby ODS
Vyhulené volby ODS
• foto: 
Jarmila Kubátová

Náš seriál o marihuanových postojích politických stran, které se pravděpodobně dostanou do Parlamentu, končí docela optimisticky. Na otázky tentokrát odpovídal mluvčí ODS.

 

Jak se stavíte k možné legalizaci marihuany a jejímu zdanění? Jaké kroky k tomu chystáte?

ODS se staví proti legalizaci dalších drog, konopné drogy nevyjímaje. Psychotropní konopí a další dnes nelegální drogy jsou definovány třemi Úmluvami OSN. Ty jsou i pro nás jako pro jednoho z členů závazné. Vynětí jakékoliv dnes nelegální drogy z těchto Úmluv by muselo být odsouhlaseno konsensem na úrovni OSN; žádný stát nemůže bez odstoupení od výše zmiňovaných Úmluv jakoukoliv drogu legalizovat sám o sobě.

 

Podporujete vznik coffeeshopů? Jaké kroky k tomu navrhujete?

Vznik coffeeshopů nepodporujeme. Jde o specificky holandský fenomén, který v naší kultuře a v našem právním systému s jeho principem legality a oficiality není ani teoreticky možný.

 

Umožnili byste nemocným, aby získávali marihuanu legálně a za přijatelné ceny v lékárně? Jaký mechanismus výdeje marihuany byste prosadili?

Snažíme se zajistit legální dostupnost psychotropního konopí nemocným, pro něž působí léčebně nebo úlevně. S tímto cílem zaštítil letos na počátku dubna místopředseda ODS Ivan Langer spolu s děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze parlamentní seminář. Na něm přední odborníci řady souvisejících disciplín diskutovali před početným publikem zkušenosti s léčbou konopím a s jeho regulací z jiných zemí EU, z USA, z Kanady a z Izraele.

 

Na základě výsledků semináře chceme po volbách iniciovat další pokračování a zintenzivnění započaté parlamentní debaty spolu s konkrétními kroky, které mohou zpřístupnit léčbu marihuanou nemocným s odpovídající indikací. Stručně lze plánované kroky shrnout do tří opatření, jež je možné a třeba provést co nejrychleji:

 

1. Úprava Zákona o omamných a psychotropních látkách, který v ČR umožňuje používání marihuany pro léčebné a vědecké účely, nepovoluje ale za tímto účelem její pěstování. To mezinárodní úmluvy naopak výslovně povolují a naši legislativu je tedy třeba pouze uvést do shody s mezinárodní normou.


2. Určení státní agentury, která bude velmi přísně kontrolovat kvalitu marihuany, pěstované a distribuované nemocným skrze lékárny, a stejně přísně bude dbát na to, aby léčebná marihuana byla používána výhradně za léčebnými účely a neunikla na černý trh s nelegální marihuanou. Zatím nejlépe se pro takovou činnost vybaven jeví Státní úřad pro kontrolu léčiv, jenž disponuje potřebnou odborností i infrastrukturou a související náklady by tak byly minimální.


3. Ustavení vládní odborné skupiny, jež v horizontu měsíců určí pro ČR nejpříhodnější model licencování pěstování konopí pro léčebné účely za pevně stanovené ceny a s razantními až likvidačními sankcemi za porušení podmínek. Předpokládáme, že český model se bude v základních rysech podobat těm, které platí pro pěstování léčebného konopí ve Švýcarsku, Kanadě nebo Izraeli. Americký model (pěstování pro sebe a delegované pěstování) se nám jeví v ČR jako nerealizovatelný a snadno zneužitelný.Diskuse ke článku

 

Nejčtenější komentáře