nahoru

POLEMIKA: Alláh se muže neptá, proč zbil svou ženu

Lukáš Lhoťan22. září 2013 • 14:00
Alah, muslim
Alah, muslim
• foto: 
profimedia.cz

VIDEO: V tištěném vydání Reflexu (č. 38, 19. září 2013) rozebíral Jan Jandourek, jakým způsobem se islám staví k povinnosti ženy poskytnout manželovi sex. K věci je třeba doplnit podstatné skutečnosti.

Text „Může za to islám?“ se zaměřil na část aspektu vztahu manžela a manželky, přičemž opominul zmínit celkovou problematičnost domácího násilí v islámu, či, sexuální násilí v islámu na ženách v praktické rovině.

V rovině domácího násilí je tedy podstatné zmínit, že samotný text koránu dovoluje muži zmlátit svou ženu či dceru za neposlušnost. „A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!“ (Korán 4:34)

Kdepak symbolicky…

Šéf českých muslimů Muneeb Hassan Alrawi v televizní stanici NOVA prohlásil, že se, v případě zmíněného verše, jedná pouze o bití symbolické. Jak si pak vysvětlit, že naproti tomu studovaní muslimští teologové a stejně tak například přední výkladový text koránu Tafsir Ibn Kathir jasně říkají, že muž může ženu bít (nesymbolicky), jen by ji neměl způsobit viditelné či vážné zranění. Názor muslimských teologů se opírá o verš z koránu, kde se popisuje příkaz Alláha islámskému prorokovi Ajjubovi „A vezmi do ruky metlu a udeř ji, a nehřeš!“ (Korán 38:44)

Přes domácí násilí se tak dostáváme k závažnější otázce: „Jak se staví islám a islámské právo k sexuálnímu násilí v manželství? Kamenem úrazu je, že podle Mohameda má manžel právo mít s manželkou sex, i když jej ona sama odmítá. Takže i když má pan Jandourek pravdu, že v koránu ani podle Mohammedových zvyků není nic, co by dávalo manželovi právo vynucovat si sex násilím nebo zbít ženu za to, že mu nechce být po vůli, je nevyřčenou pravdou, že manžel není nijak postihován, pokud si sex vynutí násilím nebo ženu zbije.

Naopak, z tradice třetího nejváženějšího muslima z okruhu Mohamedových druhů Omara al Chattába se dovídáme, že „muž nebude tázán (Alláhem) proč zbil svou ženu“ (Sunna Abu Dawud). A tento výklad výše zmíněného koránského verše podporuje i sbírka do češtiny přeložených Mohamedových výroků „Zahrada spravedlivých“, jejímž vydavatelem je přední český muslim Mohamed Abbas. Prorok Mohamed také řekl muslimům, že mohou zbít své ženy, ale ne stejným způsobem, jakým bijí otrokyně (Sunna Abu Dawud).

Co řekl Mohamed, se nemění

Mimo sexuální násilí v manželství je potřeba upozornit i na další závažný problém. Podle koránu je totiž normativ chování určeno vzorem proroka Mohameda, a to se nedá změnit. Slovy Alláha: „A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha“ (korán 33:21) a „Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství“ (korán 5:3). Tedy to co Mohamed zakázal nebo povolil je považováno za neměnné a pokus o změnu takového chování je považován za znak odpadnutí od islámu.

Jak se tedy asi vyrovnává islám se sexuálním násilím, třeba i ve válečných konfliktech? A to jsem ještě nezmínil otázku otroctví a sexu. Mohammed dal muslimům svůj vzor také tím, že vzal poražené protivníky a jejich rodiny do otroctví. Podle Mohammedových islámských životopisců provozovali Mohamedovi druhové sex se ženami poražených nepřátel, které si mezi sebou rozdělili jako válečnou kořist.

Tento výklad podporuje nejen středověký islámský teolog ibn Tajmjja, ale i současník doktor Abdul Latif z nejprestižnější islámské univerzity v Al Azhar. Ani jednomu z nich nepřipadá zvláštní, že člověk může být v islámu jen tak zotročen - to vše podle islámského učení a příkladu proroka Mohameda a stejně tak ani žádnému z nich nepřipadá nemístné, že vynucování si sexu na ženách není v islámu považováno za nemorální. Právě naopak - zdůrazňují, že to tak dělal Mohamed a jeho druhové, a proto je to islámské. Například v Saudské Arábii bylo otroctví legální a trhy s otroky byly v této zemi v provozu ještě v roce 1960. Teprve nátlak amerického prezidenta J. F. Kennedyho vedl v Saúdské Arábii k zákazu otroctví - stalo se tak v roce 1962.

Reformátoři mají problém

A protože Alláh říká v koránu „a jsou vám zakázány také muhsany (čisté) mezi ženami kromě těch, jichž zmocnily se vaše pravice a to je vám předepsáno Bohem!“ (korán 4:24) a „Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvinění, a ty, jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako kořist, „ (korán 33:50), tedy mají muslimští reformátoři těžký filozofický problém, jak změnit islámské zákony a povolení sexuálního násilí tak, aby nedošlo k zpochybnění autority Mohameda respektive Alláha. A zatím co se řeší tento problém, dochází k domácímu či sexuálnímu násilí nejen v muslimských komunitách v Evropě, ale i na nemuslimských ženách v oblastech, kde muslimové vedou svá tažení proti nevěřícím a křesťanům.

Bití žen vysvětleno v pátečním kázání katarské televize (2004):Klíčová slova: žena, muslim, Aláh, zbít, násilíDiskuse ke článku