nahoru

Arabský muslim vyzýval v Brně k nenávisti

Lukáš Lhoťan 9. září 2013 • 00:14
Muneeb Hassan Alrawi
Muneeb Hassan Alrawi
• foto: 
profimedia.cz

Neonacisté a rasisté již brzy možná získají precedent, který jim může pomoci zajistit si beztrestnost. Paradoxně jim v tom může pomoci arabský muslim Muneeb Hassan Alrawi (předseda brněnské mešity a Ústředí muslimských obcí v ČR), tedy přesněji jeho obhajoba a vysvětlováni jeho výzev k nenávisti vůči nevíře v Alláha.

Česká média obšírně informovala o tom, že policie a státní zastupitelství opět řeší kontroverzní kázání v brněnské mešitě. Tentokrát ovšem přímo z úst samotného šéfa mešity. V roce 2010 si totiž pozvala brněnská mešita na návštěvu saúdskoarabského duchovního Abdullaha Al Musleha, který měl v mešitě i arabské kázání. Český výtah z kázání připravil a přednesl právě Alrawi a ve svém souhrnu arabského textu vyzval přítomné muslimy, aby učili své děti nenávisti k nevíře v Alláha a fyzicky trestali své děti jestli nechtějí praktikovat islámskou modlitbu.

Podle brněnského státního zástupce Jana Petráska ovšem tím Alrawi porušil české zákony, neboť vzývat k nenávisti proti komukoliv nebo jakémukoliv přesvědčeni je trestným činem dle trestního zákona § 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Konkrétně se tam hovoří o tom, že „kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Nepochopili mě

Alrawi se snaží hájit tím, že jsou jeho slova vytržena z kontextu, což je při délce kázání a jeho jednoznačnému projevu nesmysl, a také tím, že s nenávistí v islámu je to stejné jako s nenávistí v křesťanství a judaismu. To je ovšem velký omyl, jenž může zmást osoby neznalé základu islámu a křesťanství či judaismu.

Korán výslovně prohlašuje, že Alláh nemiluje ty, kteří nevěří v něj neboť „on nemiluje nevěřící“ (korán 30:45). V koránu je také řečeno, že Alláh nenávidí nevěřící slovy, že „a nevíra nevěřících jen rozmnožuje pro ně nenávist u Pána jejich“ (korán 35:39).

V samotném základu islámu je takzvaný koncept Al Wala Wal Bara (láska a nenávist kvůli Alláhovi), který stanoví, že správný muslim musí milovat to, co miluje Alláh a nenávidět to, co nenávidí. Tedy když Alláh říká, prostřednictvím svého proroka Mohammeda, že nenávidí nevěřící, i správný muslim by měl nevěřící nenávidět.

Samozřejmě, že se vzdalováním od počátku islámu se mezi muslimy objevili jednotlivci a skupiny, které se pokoušely o inovaci tohoto islámského konceptu, ale muslimská ortodoxie se jej drží stále. Například bývalý nejvyšší duchovní Saudské Arábie Abd al-Aziz ibn Baz vydal náboženský edikt, který říká, že muslimové se nemohou přátelit s nemuslimy jinak, než s cílem přivést je skrze přátelství k islámu či získat výhody pro šíření islámu. Současný saúdskoarabský čelní duchovní Saleh ibn Fawzan tento názor nejen potvrdil, ale také zdůraznil, že je povinností pravověrného muslima nenávidět jiná náboženství než islám.

Podobně hovoří i pražský duchovní Samer Shehadeha, který vydal také náboženský edikt, v němž prohlašuje, že „muslim žije pro Alláha. Jeho životním cílem je získat si Boží spokojenost a jeho cestou je tradice proroka Muhammada (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Muslim, který takto opravdu žije, nemůže mít jako blízkého přítele člověka, který nevěří v Boha nebo mu připisuje syna a tvrdí o Něm různé další lži a který neuznává Muhammada (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) jako proroka.“

Křesťanství to má jinak

Oproti tomu v křesťanství je jasně řečeno Ježíšem „milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.“ (Lukáš 6:27). Křesťanství učí, že Bůh miluje všechny lidi, ale nenávidí hřích. Přední křesťanský myslitel Izák Syrský zdůrazňuje, že hříšníci v pekle nejsou zbaveni Boží lásky. Tedy křesťanský Bůh miluje i ty co ho odmítají, kdežto ten islámský nenávidí ty, co odmítají Mohameda a jeho samého.

Alrawiho výzvy k nenávisti tedy představují problém i v rovině společenské, neboť jak nám ukázala zkušenost nacismu a komunismu, tak masovému vyvražďování nepohodlných ras a tříd předcházelo jejich démonizování a zasévání nenávisti k té či oné rase, přesvědčení apod. Policejní vyšetřovatelé a soud tak čelí dosti zapeklité situaci, neboť jaký je rozdíl mezi hlásáním nenávisti vůči nevíře v Alláha a třeba vůči nějaké rase, či přesvědčení?

Diskuse ke článku