nahoru

Nový cizinecký zákon se čte jako Kafka na steroidech

Daniel Deyl3. srpna 2013 • 10:54
kafka delgado
kafka delgado
• foto: 
Profimedia.cz

Navrhované zákony o pobytu cizinců v Česku jsou přísnější a méně přehledné než ty dosavadní. Doplatí na ně všichni - Češi, občané EU i další cizinci - a zejména ti, kteří chtějí vést slušný, spořádaný život.

Vážení cizinci, berete si Češku nebo jen plánujete společnou dovolenou se skupinou cizokrajných přátel? Nejlépe uděláte, když se přitom vyhnete České republice uctivým obloukem. Jinak se vaše snoubenka, známí i vy sami můžete stát psanci dřív, než řeknete "povolení".

Slovo "povolení" přitom budete říkat často, ačkoli nejspíš marně. Ministerstvo vnitra totiž připravilo novou verzi takzvaného cizineckého zákona (ve skutečnosti jsou na stole návrhy tří nových zákonů, dva věcné a jeden, který se má starat o součinnost prvních dvou se zbytkem českého práva). Pokud vejde v platnost v navrhované podobě, zpřísní a především znepřehlední podmínky pobytu v Česku pro cizince z Evropské unie i z dalších zemí a pro jejich příbuzné. V některých obzvláště vypečených případech dokonce postihuje i Čechy samotné.

Představte si, že jste například Kanaďan a chcete v Praze rok učit angličtinu; za tím účelem si sem přivezete manželku a dvě děti. Ejhle, vaší žádosti o pobyt v Česku bude vyhověno pouze v případě, že předem prokážete čistý měsíční příjem 28 600 korun. Jak to máte udělat (získat práci, vědět, kolik vám zbyde po daních atd.)? To je vaše věc. Vy chcete být v Česku, ne Česko u vás, tak se starejte. A jestli si myslíte, že je to jako z pera Franze Kafky, ještě počkejte.

Dítě se popere? Do vězení

Teď se to teprv rozjede. Ministerstvo práce a sociálních věcí vás proklepne, jestli jste zapotřebí; má na to nově mít 45 dnů namísto dosavadních třiceti. Musí se k vám vyjádřit úřad práce, ministerstvo vnitra a tajné služby; zároveň nesmíte překročit celkovou kvótu. Kromě toho musíte být jasnovidci. Buď si zažádáte o vízum, jež má platnost jednoho roku a nelze je prodloužit. Nebo zažádáte o povolení k pobytu, jež prodloužit lze. Jak máte vědět, jak dlouho tady chcete být, je váš problém (ačkoli zákon možná logicky předpokládá, že ani o minutu déle, než bude třeba).

Jinou pikanterií návrhu je, že žadatel o vízum nemá možnost nahlédnout do podkladů, které rozhodnutí o (ne)udělení víza ovlivňují. To je v jasném rozporu se správním řádem; možnost takového nahlédnutí je jedním ze základních procesních práv účastníka řízení. Jinými slovy, když na žádost nalepíte obráceně kolek, úředník ji nesmí přijmout, ale nesmí vás upozornit, že to děláte blbě, a dokonce vám ani ex post nesmí říct, proč žádost hodil do koše.

Když už tímhle martyriem projdete bez úhony na duševním zdraví, neznamená to, že máte pokoj. Pokud za vás zaměstnavatel nebude správně platit sociální a zdravotní pojištění, o vízum či povolení k pobytu přijdete, aniž byste předtím měli jakoukoli povinnost - či dokonce možnost - jednání zaměstnavatele ovlivnit. A to jste si dosud mysleli, že Kafkův Josef K. měl těžký život, co?

Řekněme však, že máte štěstí a váš zaměstnavatel šejdíř není. Neskákejte radostí; důvodů k zamítnutí, neschválení, zrušení, neprodloužení víza/povolení k pobytu stačí nesplnit jednu ze šedesáti podmínek. To je pokrok ve srovnání se stavem dosavadním, kdy takových položek je pouze dvacet.

Stane se, že se váš patnáctiletý syn ve škole popere, jak už se tak mezi kluky děje. Jeho českého soka-spolužáka čeká napomenutí třídního učitele, ale vaše ratolest může strávit za mřížemi až 545 dnů. (To není překlep - zákon počítá s možností zadržování nezletilého v případě spáchání přestupku až na půldruhého roku.)

Kafka dostal vzteklinu

A to jsou jen ty nejšťavnatější kousky z návrhu zákona o pobytu cizinců, čímž se myslí lidé ze zemí mimo Evropskou unii. Pokud však z Unie pocházíte, nemyslete si, že máte nějakou havaj. Dosud jste prostě přijeli a byli tady, protože tak velí logika věci. Nově to má být tak, že se půjdete pěkně zaregistrovat na policii. Ne-li, dostanete až 3000 eur pokuty.

A už vůbec nechtějte vědět, co se stane s vaším zdravotním pojištěním, když například jako manžel(ka) v Česku žijícího cizince odjedete na měsíc za nemocnou maminkou. Nejjednodušší je oběsit se a poté to dojít osobně zaplatit na ředitelství VZP.

Ještě zábavnější je, když jste Čech a přivezete si domů, řekněme, děvče z Bali. Kdo není takový šťastlivec, může si namísto toho klidně představit návštěvu pěti známých z východního Německa. Musí nahlásit ubytovaného, jinak mu hrozí veřejná kastrace. (Ministerstvo vnitra tvrdí, že to tak nemyslí, že ustanovení se týká pouze smluvního vztahu pronájemce-podnajímatel. Ano. Zápotocký se taky dušoval, že žádná měnová reforma nebude.)

A když se rozhodnete si ono děvče z Bali vzít, zjistíte, že má před zákonem slabší postavení než její sestra, kterou si vzal váš kamarád z Holandska a žije s ní v Česku. Jakkoli to zní absurdně, lidé ze zemí mimo Evropskou unii jsou na tom v Česku hůře jako rodinní příslušníci občana ČR než občana EU.

K tomu připočtěte místy až komicky konkrétní požadavky, jež zákon klade na všechny lidi kolem. Například tlumočníci a školitelé, kteří pomáhají cizincům v integračních kurzech, musejí absolvovat čtyřdenní školení. Ne kratší nebo delší, rozumějte; právě čtyřdenní. Franz Kafka dostal vzteklinu.

Přímočaré jako James Joyce

Když na tyto podivuhodnosti začaly poukazovat neziskové organizace, pověsilo ministerstvo vnitra na svoje internetové stránky nesouhlasnou reakci. Praví v ní, že zákon je "démonizován", že jednodušší být prostě nemůže a že jeho kritici jsou, obecně vzato, nezodpovědní syčáci. (Texty navrhovaných zákonů naopak ze svých stránek stáhlo.)

To má háček. Kritici návrhů obvykle citují - místy doslova - připomínky veřejného ochránce lidských práv Pavla Varvařovského. Ombudsman však není tak docela nezodpovědný syčák; je to renomovaný právník, bývalý soudce Ústavního soudu a přesto podle všeho rozumný člověk (v tom bude možná ta potíž).

"Nově navrhovanou právní úpravu nepovažuji za zdařilé dílo ani po obsahové ani po legislativně-jazykové stránce," píše Varvařovský. "Pro uživatele normy jak na straně správních orgánů, tak samotných cizinců bude nově navrhovaná právní úprava stejně nepřehledná, ba ještě nepřehlednější, než ta dosavadní." To je nešťastná okolnost, uvážíme-li, že právě zjednodušení normy uvádí věcný záměr návrhu jako jeden z prvořadých cílů nového zákona.

Varvařovský dále říká, že nějaká pitomost - věcná, jazyková nebo logická ve vztahu ke zbytku českého práva - se najde prakticky v každém ustanovení. "Z tohoto důvodu jsem se omezil pouze na nejvážnější a nejpalčivější problémy (...) Jsem přesvědčen, že by předložený materiál měl být přepracován komplexně." Pro ilustraci, těch nejpalčivějších problémů je v nejdůležitějším ze všech tří návrhů sto deset.

Ministerstvo vnitra zkrátka vytvořilo dílo srovnatelné s produkcí velikánů meziválečné světové literatury. Z Alberta Camuse si bere jásavou bujarost ducha všelidského porozumění, z Jamese Joyce přímočarou srozumitelnost a z již zmíněného Franze Kafky smysl pro uměřenost, vnitřní logiku a důvěru v systém, jehož jsme součástí.

Při úvaze, co s tím, může pomoci následující informace: 29. srpna otevírá v Praze Kanada nové centrum pro žádosti o víza, včetně vystěhovaleckých.

Tři zákony o cizincích

návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky (to je ten nejzásadnější, týká se lidí pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii)

návrh zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (jeho největším oříškem je začlenění cizince do systémů sociálního a zdravotního pojištění)

návrh zákona, kterým se mění nekteré zákony v souvislosti s přijetím zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (ten má zajistit, aby si nové zákony pěkně povídaly s ostatními zákony ČR)

Daniel Deyl
Diskuse ke článku