nahoru

Ateisté smějí do nebe, říká papež. Církev to popírá. Jak to tedy je?

Jan Jandourek31. května 2013 • 11:32
Pekl
Pekl
• foto: 
Profimedia.cz

Začalo to papežem. Naznačil, že nevěřící by nemuseli být zatraceni v pekle a už týden se o tom ve Vatikánu debatuje.

Papež František řekl: „Pán nás všechny vykoupil Kristovou krví - všechny, nejenom katolíky. Všechny! Otče, také ateisty?, zeptáte se. Také ateisty, všechny. A tato krev z nás činí děti Boží prvořadé kategorie. Byli jsme stvořeni jako Boží obraz a Kristova krev nás všechny vykoupila! Každý z nás tedy má povinnost konat dobro.“

Média to zaujalo, ale pak veřejnost zmátlo, že kanadský kněz Thomas Rosica prohlásil, že lidé, kteří vědí o katolické církvi, ale nepřijímají ji, nemohou být spaseni a že papež nechtěl o této věci vyvolat žádnou teologickou debatu.

Rosica byl médii označen za vatikánského mluvčího, což je omyl. Tento kněz byl jedním z několika mluvčích v době po oznámení rezignace Benedikta XVI. a v současné době už tuto funkci nezastává. Šéfem tiskového střediska Svatého stolce, tedy člověkem, kterému se tradičně říká mluvčí Vatikánu, je od roku 2006 Federico Lombardi.

Nešlo tedy o žádné uvedení upovídaného papeže na pravou míru, nýbrž prohlášení jednoho mediálně známého kněze. Ten celkem logicky připomenul, že pokud by někdo věděl, že církev je ke spáse nutná a nezařídil se podle toho, tak má smůlu. Ta úvaha je logická, pokud vím, že je něco dobré a ignoruji to, utrpím ztrátu.

Bůh není, ale peklo existuje

Je zajímavé, že téma nebe a pekla zaujalo shodně věřící i nevěřící. Přitom věřícím by to mohlo být jedno, protože nejsou ateisté a ateistům taky, protože nevěří ani v peklo, ani v nebe.

Je pravda, že když se u nás dělal v 90. letech evropský průzkum hodnot, vyskytli se v něm i respondenti, kteří nevěřili v nic, jenom v peklo. To ovšem můžeme vzhledem k zanedbatelnému počtu považovat buď za momentální citový výlev, humor nebo prostě to, že někdo už byl při vyplňování dotazníku unavený.

 

 

Podstatné je, že papež neřekl nic, co by církev neříkala už delší dobu. Dokument II. vatikánského koncilu Gaudium et Spes starý půl století především upřesňuje, že je několik druhů ateismu, od představ, které vycházejí z neznalosti náboženství až po postoj „vznikající často z vášnivého protestu proti existence zla ve světě a neschopnosti věřících pokusit se je v souladu s tím vysvětlit“.

 

DOKUMENT

Gaudium et Spes

Církevní koncil v roce 1965 konstatoval: „Ti, kdo se uvědoměle snaží nepřipustit Boha do svého srdce a proti hlasu svého svědomí se snaží vyhnout náboženským otázkám, nejsou jistě bez viny; avšak odpovědnost za to často nesou i sami věřící.“

Konstituce téhož koncilu Lumen gentium v druhé kapitole říká: „Věčné spásy mohou dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, hledají však upřímně a snaží se s pomocí milosti plnit jeho vůli.“

„Ti, kteří nepřijali evangelium, ale věří v Boha, jsou také zapojeni na Boží lid: především Židé, z jehož národa se narodil Kristus podle těla, dále Muslimové, kteří uznávají Stvořitele a mají víru Abrahámovu a i ti, kdo ve stínu a obrazu hledají neznámého Boha. Ježíš jako Vykupitel si přál, aby všichni lidé byli spaseni. Kdo bez své viny nepoznal církev, ale hledá Boha a skutkem jedná podle svého svědomí, může být spasen.“

 

Takže spor o to, co církev učí, je zbytečný. Ateisté spaseni být mohou.

 

Někoho samozřejmě napadne, že na to církev přišla dost pozdě, v 60. letech 20. století, když má za sebou skoro dvacet století existence. Jenže jde o to, že předtím žádný ateismus nebyl - jako záliba úzké vrstvy intelektuálů se objevuje v osvícenství a jako masový jev od druhé poloviny 19. století.

 

Pár jedinců ve starém Řecku nemůžeme počítat, protože tehdy zase ještě nebyla církev.

 

Církev tedy celé dějiny řešila jen to, jestli někdo hlásá bludy, nebo je neposlušný, ale pořádný ateismus tu nebyl. Není ostatně už zase ani dnes, problém církve už v celosvětovém měřítku není v ateismu, ale v tom, že moderní člověk naopak naráží na příliš mnoho různých náboženství a orientuje se v tom někdy dost bezradně.Diskuse ke článku