nahoru

Před 80 lety německé letectvo srovnalo se zemí anglické město Coventry

Jaroslav Šajtar 14. listopadu 2020 • 12:00
Před 80 lety německé letectvo srovnalo se zemí anglické město Coventry
foto: Profimedia.cz

Jestliže 17. září 1940 vydalo vrchní velení Wehrmachtu (OKW) rozkaz odkládající operaci „Seelöwe“ (Lvoun) na neurčito, neznamenalo to konec zběsilého bombardování britských měst německým letectvem.

Když vrchní velení Luftwaffe (OKL) pochopilo, že nálety morálku Londýňanů nezlomily, soustředilo své úsilí na námořní přístavy a noční nálety na jiná města. Přechodné zastavení nočního bombardování britské metropole přineslo peklo obyvatelům jiných, menších měst.

Odstrašující ukázka zkázy

Ráno 14. listopadu 1940 obdržely 2. a 3. letecká armáda rozkaz k realizaci operace pod krycím názvem „Mondscheinsonate“ (Měsíční sonáta), tj. k nočnímu útoku na Coventry. O tom, jaký význam přikládalo německé velení této akci, svědčí fakt, že do ní vrhlo 515 bombardérů naváděných rádiovým paprskem, z nichž 449 nad nešťastné město doletělo.

 

Prvních třináct bombardérů Heinkel He 111 svrhlo 10 224 zápalných pum. Jimi založené požáry posloužily k osvětlení cílů pro bombardovací eskadry, které přiletěly později. Na město dopadaly střídavě těžké a středně těžké trhavé pumy, bořící budovy, a zápalné pumy, vyvolávající požáry v pobořených čtvrtích. Osádky letounů 1. bombardovací eskadry hlásily, že „… celé město Coventry je jako moře plamenů“.

Útok pokračoval menšími skupinami bombardérů až do šesté hodiny ranní. Luftwaffe použila v závěru náletu také padesátikilogramové trhavé pumy se sirénami zvanými Jericho, jež měly odtroubit poslední chvíle města. Celkem za noc ze 14. na 15. listopadu dopadlo na Coventry 511 480 kg trhavých a 31 048 zápalných pum. Lokalizovat a uhasit požáry ve městě se podařilo až následující noci. Poprvé za druhé světové války letectvo dokázalo zcela obrátit v prach a popel centrum města, vypálit celé ulice a paralyzovat život úplným vyřazením vodovodní a plynové sítě. „Coventrizování“ města se od té doby stalo synonymem barbarského leteckého teroru proti civilistům.

 

Vzhledem k obrovské materiální zkáze způsobené bombardováním Coventry je však celkový počet obětí pozoruhodně malý. Zahynulo 380 občanů města a 865 utrpělo zranění. Celkové ztráty Coventry během 43 náletů v období Blitzu činily 1253 mrtvých.

Vyšší zájmy

Sluší se poznamenat, že britské velení o náletu na Coventry vědělo předem z rozluštěných depeší, avšak nepřijalo žádná opatření v obavách, že by tím prozradilo zdroj svých informací. Nebylo to poprvé, kdy vyšší zájmy převládly nad přímočarým rozhodnutím. Smrt stovek obyvatel Coventry totiž objektivně ušetřila životy tisíců civilistů v jiných britských městech.

Chabá obhajoba

Generalita Luftwaffe po válce jakýkoli teroristický záměr vylučovala a úder ospravedlňovala existencí tamních závodů na výrobu leteckých motorů. Maršál Albert Kesselring, bývalý velitel 2. letecké armády, vyjádřil „nejhlubší politování“ nad tím, že byly postiženy oblasti, „které v žádném případě neměly být cílem útoku“, ale „… pro požáry a dým požárů už nebylo možné přesně zaměřovat a provádět nějaké odchylky“. Tato obhajoba zazněla před Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku, ovšem stejně jako v mnoha jiných případech usvědčuje Němce ze lži ve snaze ospravedlnit vlastní zločiny.

 

První pumy svržené na Coventry 100. bombardovací skupinou totiž dopadly podle hlášení všech osádek za „dobré viditelnosti země“, ovšem nikoli na továrny na letecké motory, ale na střed vnitřního města, aby v něm založily rozsáhlý požár.

 

Nejpádnější důkaz promyšleného zpustošení Coventry poskytla osoba, od níž bychom ho nejméně čekali: říšský maršál Hermann Göring, vrchní velitel Luftwaffe, jenž v tajném rozkaze z 21. listopadu 1940 výslovně uvedl: „V minulých nocích jsem vám uložil zvláštní úkoly: zničit město Coventry a rozbít válečný průmysl v městě Birminghamu.“ O zničení závodů na výrobu leteckých motorů v Coventry v rozkaze nepadlo ani slovo.

Sklidili bouři

Jenže tento zločin se ukázal jako dvojsečný. Britské velitelství bombardovacího letectva nálet na Coventry zevrubně prostudovalo, poučilo se a záhy začalo zasazovat německým městům mnohonásobně ničivější rány. Oběti se už nepočítaly na „pouhé“ stovky, nýbrž na tisíce a desetitisíce…

Počet civilních obětí Blitzu v Británii od 7. 9. do 31. 12. 1940:

 

Zabito: Z toho v Londýně: Raněno: Z toho v Londýně:
22 069 13 390 28 240 17 937
       
1.–21. 5. 1941      
19 918 6487 21 165 7641
       
10. 7. 1940–21. 5. 1941      
43 381 ~20 000 50 856 ?

 

Ztráty Luftwaffe od 1. 8. 1940 do 31. 3. 1941:

Zničené letouny 2840
Letci:  
mrtví 3363
ranění 2117
zajatí 2641
celkem 8121

 

Civilní ztráty způsobené za druhé světové války Spojenému království bombardováním a ostřelováním: 

Příčina: Zabito: Vážně zraněno: Celkem:
Bombardování 51 509 61 423 112 932
Střely V-1 6184 17 981 24 165
Rakety V-2 2754 6253 9277
Dělostřelecké ostřelování přes Lamanšský průliv 148 255 403
Úhrnem 60 595 86 182 146 777*

*Z toho 80 397 připadlo na oblast londýnské civilní obrany. Převzato z knihy Basila Colliera Obrana Spojeného království.

 

Výroba letadel v Británii a Německu v letech 1939–1945:

Rok Británie* Německo**
1939 7940 8295
1940 15 049 10 247
1941 20 094 12 414
1942 23 672 15 401
1943 26 263 24 807
1944 26 461 40 593
1945 12 070* 7539**
Celkem 131 549 119 296

*Do září 1945.

**Do dubna 1945.

Převzato z knihy Olafa Groehlera Letecká válka 1939–1945.

Jaroslav Šajtar
Diskuse ke článku