nahoru

Může za chronickou únavu virus? 02 – 10

Reflex.cz17. února 2010 • 14:53
Může za chronickou únavu virus? 02 – 10
foto: Isifa.com

Dovoluji si Vám srdečně poděkovat za otištění společensky mimořádně závažného tématu, a to přiblížení okolností možné příčiny zdravotního postižení neurologickou nemocí...

ME/CFC – chronickým únavovým syndromem (Myalgická encefalomyelitida/chronic fatigue syndrome).

Patřím u nás ke skupině zhruba 40 000 zdravotně postižených tímto syndromem, který mi byl dle mezinárodních kritérií platných i v ČR diagnostikován renomovaným imunologem MUDr. M. Nouzou, CSc., v roce 2001.
Píši Vám také z toho důvodu, že už konečně musí na světlo vyjít pravda o skutečném naprosto amorálním přístupu orgánů veřejné moci k nám, desetitisícům postižených touto nemocí, kdy jsme si svoji nemoc nezpůsobili vlastní vinou, jako například narkomani či alkoholici, kterým je věnována náležitá péče.
1. I přes tak vysoký počet nemocných ME/CFS a právní platnost dg. G 93.3, dle WHO do seznamu nemocí (MKN-10) zařazené v roce 1994, není ze strany MZ ČR vytvořeno ani jedno státní lékařské pracoviště poskytující komplexní diagnostickou a léčebnou péči.
2. Naše nemoc není v praxi ze strany lékařů vůbec akceptována a podle mých desetiletých zkušeností jsou devastující dopady mé nemoci ignorovány i přesto, že se u mne projevují i stavy totálních zdravotních kolapsů spojených s bezvědomím z vyčerpanosti a následným odvozem rychlou záchrannou službou atd. atd.
3. Ze strany MZ ČR není vytvořen nijaký (několik roků jen slibovaný) Standard diagnostiky a léčby (manuál postupu pro lékaře).
4. I přesto, že jsem prošla řadou psychovyšetření, jež byla negativní — a to i po stránce zjišťování lhavosti a účelovosti jednání –, jsem byla při projednávání mé žádosti o invalidní důchod posudkovými orgány LPS ČSSZ ČR lživě obviněna ze simulace nemoci a z rentové motivace a invalidní důchod mi byl třikrát zamítnut.
5. Devět let jsem kvůli neschopnosti pracovat ze zdravotních důvodů bez jakýchkoli vlastních finančních prostředků.
6. Prošla jsem neúspěšně řadou soudních řízení včetně soudu Ústavního, který nezajímala fakta, ale pouze ústavnost.
7. Na ČR jsem podala i dvě stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku. Po třech letech ESLP pojal ve smyslu čl. 34 Úmluvy za porušení mezinárodního závazku ze strany ČR, že vysoké smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva. Mám zcela důvodně za to, že ze strany ČR nepochybně nastalo.
8. Tím, že jsem mnoho let ze zdravotních důvodů vedena na úřadu práce jako nezaměstnaná, za mě ČR podle zákona po třech letech v evidenci uchazečů o zaměstnání přestala platit důchodové pojištění. Propad v platbách u mě činí už asi 250 000 korun.
9. Jsem již mnoho let závislá na finanční pomoci rodiny příbuzných a přátel, žiji v sociálním vyloučení, jsem schopna opustit byt dvakrát až třikrát v týdnu na pár hodin, kdy musím na lékařské vyšetření apod. (odvoz autem).
Moc prosím a přimlouvám se za otevření a pokračování článků v Reflexu o tomto závažném neřešeném tématu, což v mezinárodním kontextu dokumentuje článek (link ZDE)

Lenka Králová, LibinaO této nemoci se nevědělo před dvaceti lety nic, lékaři u nás ji považovali za simulaci, hypochondrii či jiné psychické abnormality. Dnes se prokazuje virová příčina a snad tito nemocní již budou bráni vážně. Sama mám naštěstí jen lehčí formu, ale narušuje to kvalitu života, pokud pracuji na plný úvazek, jen s omezením můžu pracovat doma. Nebudu líčit symptomy, ale žít s tím není jednoduché, neexistují léky.
Poděkujte za mě panu Johnovi, že dělá osvětu a snad otevře trochu oči těm, co nechtějí vidět. Jsem Vám moc vděčná, protože mít poruchu imunity je něco, co si fakt zdravý člověk neumí ani představit!

Mgr. Drahomíra Jírů

 Nové objevy prokazující korelaci mezi virem XMRV a chronickým únavovým syndromem dávají naději na možné vypátrání původce tohoto syndromu a poté i hledání účinné léčby.
Jak správně Váš článek uvádí, nemoc pro nedostatek jasných diagnostických postupů vede k bagatelizaci problému a v důsledku toho i trestání „nepohodlných“ pacientů přehlížením, odmítáním pomoci, často i výsměchem nejen od laické, ale i lékařské veřejnosti.
V historii se podobná situace, včetně trestání nemocných, typicky vyskytla tam, kde si lidstvo s některým onemocněním nevědělo rady. Dnes se divíme stavění morových sloupů či pogromům jako snahám zastavit mor jako trest boží či židovské pikle, v Indii se dosud věří, že lepra je trest za hříchy z minulého života ...
Kdysi lidé trpící syfilidou, dodnes i pacienti AIDS/HIV jsou vystaveni společenskému vyloučení a mnohdy i přímé agresi za své „nemravné chování“ často od těch, kteří se nechovali co do mravnosti o nic lépe, ale měli to štěstí, že se při tom nenakazili nevyléčitelnou nemocí ...
CFS, ač se projevuje podobnými poruchami imunitního systému, není možno svádět na hříšné chování postiženého. Také jeho utrpení a umírání (ano, moje kamarádka — pediatr – na CFS zemřela za tři roky po onemocnění) nejsou dostatečně dramatické a vzhledem ke komplikované kombinaci symptomů se dají zařadit do jiné kolonky příčin nemocí a smrti. Je tedy také ve srovnání s AIDS/HIV obtížnější odhadnout počet pacientů a stupeň jejich postižení a na základě toho vyčíslit finanční ztráty, které ekonomikám působí tato nemoc.
Váš článek, doufám, otevře diskusi k tomuto problému pro širší veřejnost a posune přístup k CFS na úroveň racionálního popisu problému a hledání jeho řešení patřičnou pro 21. století.
Ing. Jana Outratová, CSc.

Reflex.cz
Diskuse ke článku