nahoru

Důchody jen bohatým! Kdo by měl podle odborů šetřit - a kdo ne

Jiří X. Doležal24. ledna 2011 • 10:05
Ekonomická krize postihla daleko více země Evropské unie, které mají euro, než ty, jež stojí vně eurozóny
Ekonomická krize postihla daleko více země Evropské unie, které mají euro, než ty, jež stojí vně eurozóny
• foto: 
Isifa.com

Odbory již dlouho považuji za jeden z projevů krize a úpadku západní civilizace. V pátek odborový předák Vít Samek ukázal, že Českomoravská komora odborových svazů, za kterou vystupoval, postrádá sociální cítění.

 

V páteční debatě Událostí, komentářů o důchodové reformě odborový předák Vít Samek uvedl, že odvody na důchodové spoření by měly být povinné až od určité výše příjmů. Přeloženo do praxe - na důchod by si museli spořit jenom bohatí, kteří díky tomu, že jsou bohatí, budou ve stáří mít i jiné zdroje příjmů než důchod. Naopak ti chudí, kteří na stará kolena budou žít jen a jen z penzičky, by si podle odborového předáka Samka na důchod spořit neměli.

 

 

Jsou dvě možnosti, jak vysvětlit a interpretovat tento zcela nepochopitelný, iracionální a asociální návrh. Buď jsou odbory opravdu bandou asociálů, kterým je jedno, jestli budou mít budoucí důchodci co jíst. Kterým je jedno, jestli budou, jak zpíval Kryl, sbírat nedopalky, anebo alespoň trochu slušně žít. Pokud tomu tak je, je to jen další důkaz, že odbory jsou mor.

 

 

Pak ovšem existuje i další možnost: Pan Samek neví, k čemu by jeho návrh vedl, myslí si, že je dobré, aby chudí nemuseli moc platit, a nedochází mu, nedovede si spočítat, že když ti chudí nebudou teď muset platit, tak v důchodu zas nikdo nebude platit jim.

 

Ani tato možnost odborům příliš nelichotí, a pokud platí, nezbývá, než ČKMOS poprosit: Nemohli byste si alespoň na tak důležité záležitosti, jako je důchodová reforma, najmout někoho chytrého?Diskuse ke článku