nahoru

22 vyznamenaných: stateční vojáci, Jágr, Maciuchová i básník Šiktanc

Reflex.cz28. října 2010 • 20:32
Maciuchová končí v Ulici
Maciuchová končí v Ulici
• foto: 
Ladislav Křivan, TV Nova

Ve čtvrtek večer dostalo v rámci oslav státního svátku na Pražském hradě celkem 22 osobností různá vyznamenání od prezidenta Václava Klause. Kdo všechno letos řády obdržel a za co? Zde je kompletní přehled:

Řád Bílého lva vojenské skupiny

plukovník Emil Boček

za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovník Emil Boček patří mezi hrdiny leteckých bojů za druhé světové války. V roce 1939 ilegálně opustil území Protektorátu a vstoupil do československé zahraniční armády. V Británii prodělal letecký výcvik a jako stíhací pilot se účastnil bojů na západní frontě. Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Po válce byl v roce 1946 z armády propuštěn. Po obnovení naší demokracie byl morálně a politicky rehabilitován a je stále veřejně činný, mimo jiné jako předseda Svazu letců RAF v Brně.

 

Řád Bílého lva vojenské skupiny

Plukovnice Marie Ljalková-Lastovecká

za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovnice Marie Ljalková-Lastovecká vstoupila v roce 1942 jako dobrovolnice do vznikající československé jednotky v Sovětském svazu. Bojové činnosti se účastnila jako zdravotnice a jako jedna z prvních žen vůbec bojovala jako ostřelovač. V řadách československého armádního sboru prošla boji u Sokolova, účastnila se osvobození Kyjeva a západní Ukrajiny, karpatsko-dukelské operace a dalších bojů při osvobozování naší vlasti. Za své hrdinství obdržela vysoká československá a sovětská válečná vyznamenání.  Letos oslaví devadesáté narozeniny.

 

Řád Bílého lva vojenské skupiny

plukovník Jan Plovajko

za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Jan Plovajko odešel po okupaci Československa do Sovětského svazu, kde byl zatčen a tři roky strávil v gulagu za polárním kruhem. Poté se přihlásil do vznikající československé bojové jednotky v Buzuluku, s níž prošel bitvami na území SSSR přes Duklu až do Prahy. V boji byl několikrát raněn. Za protisovětské postoje byl v roce 1948 zatčen a propuštěn z armády. Svou angažovanost v politickém dění roku 1968 zaplatil další perzekucí ze strany tehdejšího režimu. Jako člen Vojenského sdružení rehabilitovaných, Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu je stále veřejně činný.

 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

JUDr. Jan Haluza

za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Jan Haluza byl vynikajícím sportovcem, československým reprezentantem v atletice a prvním trenérem Emila Zátopka. Jako významný funkcionář Československé strany lidové na Zlínsku byl po roce 1948 zatčen, obviněn z podvratné činnosti a hospodářské špionáže a odsouzen k šesti letům těžkého žaláře. Následně byl obviněn i ze členství ve skupině Dr. Milady Horákové, při výsleších krutě mučen a po odsouzení vězněn v Jáchymově. Po obnovení naší demokracie v roce 1989 se zasloužil o obnovení TJ Orel. Přes svůj vysoký věk 96 let je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.

 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Julie Hrušková

za zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva

Julie Hrušková po únoru 1948 odešla ilegálně do Rakouska a odtud ve spolupráci s americkou zpravodajskou službou převáděla osoby ohrožené komunistickou perzekucí na Západ. Při jedné akci byla v sovětské zóně zatčena, a vydána do Československa. Při výsleších byla vystavena krutému mučení. V komunistických žalářích strávila 11 let. Dnes je stále aktivně činná v Konfederaci politických vězňů, kde se angažuje především v práci s mládeží.

 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Jan Janků

za zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva

Jan Janků celý život pracoval s mládeží v organizaci Junák. Za okupace se mu podařil z totálního nasazení v Německu útěk na Západ, kde vstoupil do řad československé zahraniční armády. Po únoru 1948 byl jako člen skautské odbojové skupiny „Světlana“ zatčen, krutě vyslýchán pověstnými vyšetřovateli v Uherském Hradišti a odsouzen k trestu smrti, který mu byl poté změněn na 20 let těžkého žaláře. Po roce 1989 se stal aktivním členem Konfederace politických vězňů a je stále činný v Junáku.

 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Josef Vlček

za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Josef Vlček za okupace tajně studoval teologii a poté působil jako tajemník Matice Cyrilometodějské. V době pronásledování církve po nástupu komunismu tajně vydával církevní literaturu a vytvořil ilegální síť pro její distribuci. V roce 1950 byl za tuto činnost zatčen a odsouzen na 21 let žaláře, který si odpykával v uranových dolech. Na amnestii byl propuštěn v roce 1960. V roce 1968 byl činný v Díle koncilové obnovy. Po roce 1989 se zasloužil o obnovení Matice Cyrilometodějské, v níž působil jako dlouholetý předseda a šéfredaktor týdeníku Světlo. Pod jeho vedením byly vydány stovky významných literárních děl. Letos se dožil devadesáti let.

 

Medaile za zásluhy

Prof. PhDr. František Daneš, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

František Daneš je vynikající jazykovědec bohemista, vůdčí nositel tradic pražské lingvistické školy, jehož vědecká práce, v níž obsáhl řadu oborů jazykovědy, si získala široké uznání a řadu ocenění. Po celý život pracoval v Ústavu pro jazyk českých Akademie věd, po dvě období byl jeho ředitelem. Působil jako pedagog na Univerzitě Karlově v Praze i na řadě akademických pracovišť v zahraničí.  Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, popularizátorem vědy a věnuje se i jazykové osvětě.

 

Medaile za zásluhy

Páter František Fráňa

za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství

František Fráňa je český kněz a středoškolský učitel, který se soustavně věnuje výchově a formování mládeže. Vystudoval tajně teologii a v roce 1968 byl tajně vysvěcen na kněze. Kněžské povolání mohl legálně vykonávat až po pádu komunismu. Celý život pracoval s mládeží. Letními tábory Radost, které několik desetiletí organizoval a vedl, prošly tisíce mladých lidí. V roce 1989 se podílel na obnově Biskupského gymnázia v Brně, obnovil i Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, na němž dosud působí jako spirituál a učitel. V roce 1995 stál u zrodu Rádia Proglas, kde dodnes působí.

 

Medaile za zásluhy

Plukovník Ing. Roman Hlinovský

za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů

Roman Hlinovský je příslušníkem Hasičského záchranného sboru, náměstkem krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém Libereckého kraje. V době povodní v srpnu 2010 v Libereckém kraji velel jako řídící důstojník kraje všem složkám integrovaného záchranného systému na území kraje. Od prvních hodin živelní pohromy organizoval záchranu občanů a majetku postižených povodní. Svou profesionalitou a osobním nasazením byl příkladem a morální oporou záchranářů v mimořádně náročných a vypjatých hodinách a dnech přírodní katastrofy. Svým osobním nasazením pomohl zachránit životy lidí i značné materiální hodnoty. Je reprezentantem všech obětavých a odvážných záchranářů v naší zemi.

 

Medaile za zásluhy

prof. Milan Knížák

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Milan Knížák je významnou osobností českého uměleckého a veřejného života. Věnuje se nejen výtvarné tvorbě, ale také hudbě a literatuře.  Od počátku své umělecké kariéry v šedesátých letech 20. století byl originálním a nekonformním tvůrcem, jehož se minulý režim snažil umlčovat.  Po roce 1989 se stal rektorem a pedagogem Akademie výtvarných umění. Více než deset let je ředitelem Národní. Letos se dožil 70 let.

 

Medaile za zásluhy

Jaromír Jágr

za zásluhy o stát v oblasti sportu

Jaromír Jágr je hrající legendou českého a světového hokeje. Mezi jeho největší úspěchy v reprezentaci České republiky patří zlato z olympijských her v Naganu v roce 1998 a zisk zlata z mistrovství světa v letech 2005 a 2010. Mimořádné úspěchy slavil v kanadské Národní hokejové lize. Dvakrát se stal držitelem poháru pro jejího vítěze a je historicky nejlepším Evropanem, který kdy v této soutěži hrál. Mnohokrát byl vyhlášen nejlepším hokejistou u nás i v zámoří, v roce 2005 se stal českým Sportovcem roku.

 

Medaile za zásluhy

prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Miroslav Kutílek je významný český vědec, který se zabývá pedologií a půdní fyzikou a problematikou klimatických změn. Jeho práce v těchto oborech si získaly mezinárodní ohlas. Je členem mezinárodních vědeckých společností a přednášel na mnoha zahraničních universitách. V období totality publikoval pod pseudonymem beletrii v samizdatových edicích.

 

Medaile za zásluhy

Hana Maciuchová

za zásluhy o stát v oblasti umění

Hana Maciuchová je česká divadelní a filmová herečka. Její divadelní kariéra je spojena především s Vinohradským divadlem, na jehož scéně vytvořila řadu velkých rolí a kde stále působí. Velmi úspěšná je její filmová, televizní a rozhlasová tvorba.

 

Medaile za zásluhy

Ing. Jiří Michal

za zásluhy o stát v oblasti hospodářské

Jiří Michal je český manažer a podnikatel. Po skončení studií celý život pracoval v podniku Léčiva v různých manažerských funkcích, od roku 1993 byl generálním ředitelem této společnosti. Ta se pod jménem Zentiva stala pod jeho vedením významnou evropskou farmaceutickou firmou se závody u nás i v zahraničí. Letos v červnu opustil post předsedy jejího představenstva, dále však působí jako viceprezident Svazu chemického průmyslu České republiky. Věnuje se i projektům na podporu práce a podnikání handicapovaných občanů. V tomto roce se dožil 60 let.

 

Medaile za zásluhy

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Jaroslav Nešetřil je významný český matematik, profesor Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti kombinatoriky, zabývá se rovněž algebrou a teoretickou informatikou. Byl dlouholetým vedoucím Katedry aplikované matematiky MF UK, v současnosti pracuje jako ředitel Institutu teoretické informatiky. Vědecky působil a přednášel na mnoha předních světových univerzitách a výzkumných pracovištích a je autorem rozsáhlého vědeckého díla, za něž se mu dostalo řady prestižních ocenění.

 

Medaile za zásluhy

prof.  Karel Raška, PhD.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Karel Raška je odborníkem v oboru molekulární virologie, imunologie a imunopatologie. V roce 1968 emigroval do USA, kde působí a vědecky pracuje na předních výzkumných pracovištích ve svém oboru. Je členem mnoha vědeckých společností a držitelem řady významných ocenění. Nikdy nezapomněl na svou vlast - Českou republiku. Jako předseda celosvětové Společnosti pro vědy a umění má velkou zásluhu o udržování a rozvíjení vztahů českých krajanských komunit ve světě s naší zemí.

 

Medaile za zásluhy

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Milan Šamánek je vynikající osobnost dětské kardiologie a kardiochirurgie u nás. Od konce padesátých let se věnuje vrozeným srdečním vadám u dětí. Založil a dlouhá léta vedl Dětské kardiocentrum v nemocnici v pražském Motole. Na Fakultě dětského lékařství University Karlovy vychoval několik generací dětských lékařů. Ve svém oboru publikoval stovky vědeckých prací. Je členem našich i zahraničních odborných společností a držitelem mnoha vědeckých ocenění.

 

Medaile za zásluhy

Karel Šiktanc

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Karel Šiktanc je významný český básník, novinář, scénárista a překladatel. Vedle rozsáhlého básnického díla se zabýval i tvorbou pro rozhlas a televizi, dětskou literaturou a překlady, především ruské poezie. Po roce 1968 byl tehdejším režimem pronásledován a umlčován, publikovat mohl pouze v samizdatu a v zahraničí. Po listopadu 1989 působil krátce ve funkci předsedy Obce spisovatelů. Jeho dílo získalo řadu významných uměleckých ocenění.

 

Medaile za zásluhy

Vladimír Válek

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Vladimír Válek je český dirigent, instrumentalista a pedagog. Je dlouholetým šéfdirigentem Symfonického orchestru českého rozhlasu. Za svého působení přivedl toto hudební těleso na světovou úroveň. Během své dlouhé umělecké dráhy spolupracoval jako dirigent s mnoha vynikajícími hudebními tělesy u nás i v zahraničí, Vystupuje na významných koncertních pódiích a spolupracuje s předními nahrávacími studii v celém světě. Je držitelem mnoha prestižních uměleckých ocenění.

 

Medaile za zásluhy

Ing. Blanka Wichterlová, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Blanka Wichterlová je vynikající vědecká pracovnice v oboru fyzikální chemie. Zabývá se strukturní chemií pevných látek, analýzou a vývojem katalyzátorů pro chemické procesy. Působí v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Publikovala řadu původních vědeckých prací ve svém oboru, je autorkou několika patentů a vysokoškolskou pedagožkou, která vychovala celou generaci úspěšných mladých vědeckých pracovníků. Za svou práci získala různá vědecká ocenění.

 

Medaile za zásluhy

PhDr. Eva Zaoralová

za zásluhy o stát v oblasti kultury

Eva Zaoralová je uznávaná česká filmová teoretička, publicistka a překladatelka, která se zasloužila o popularizaci českého filmu ve světě.  Filmové publicistice a kritice se věnuje od 60. let. Pedagogicky působila na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění, kde přednášela filmovou historii.  Zasedala v porotách mnoha zahraničních filmových festivalů. Od počátku devadesátých let působí jako programová ředitelka Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Reflex.cz


Diskuse ke článku