nahoru

Programů MBA přibývá. Zaměstnavatelé na studia přispívají až 100 %

Prezentace klienta 27. srpna 2019 • 00:00
Programů MBA přibývá. Zaměstnavatelé na studia přispívají až 100 %
Programů MBA přibývá. Zaměstnavatelé na studia přispívají až 100 %
• foto: 
European School of Business Management SE

Ačkoliv se zdá, že pojem mileniál přestává být buzzwordem a už nevyvolává takovou vlnu vzrušení jako dříve, fakta zůstávají. Míra nezaměstnanosti je pořád velmi nízká (pod 3 %) a pro lidi nefiguruje na vrcholu žebříčku velikost výplaty. Potřebují se rozvíjet, cítit, že jejich práce má smysl a že si jich v práci váží. Toho může firma dokázat různě a jeden ze způsobů je investice do vzdělání vlastních lidí.

V programech MBA můžete prohloubit své praktické dovednosti téměř v jakémkoliv oboru od manažerských dovedností až po řízení zdravotnických zařízení či HR management. A firmy často na takové programy přispívají, nebo je svým zaměstnancům dokonce zcela hradí. Je to jedním ze způsobů, jak nejenom ocenit vlastní lidi, ale zároveň si vybudovat základnu vynikajících odborníků se schopností prakticky aplikovat novinky z oboru.

Studium MBA zaměřené na praxi

Jednou z předních vzdělávacích institucí u nás, která poskytuje vzdělání v manažerských programech MBA, je European School of Business & Management, která funguje na oxfordském studijním modelu. Ten je zaměřen převážně na rozvoj logických schopností a dovedností studenta a jejich demonstraci v reálném životě a praxi. Studující, a neméně lektory, zajímá právě to, co si z teorie mohou odnést do praxe. Na prezenčních setkáních probíhajících 4x do roka o víkendech, v rámci e-learningu i při přípravě seminárních prací se studenti zaměřují na to, jak to v jejich zaměstnání či vlastní firmě funguje a co mohou udělat pro to, aby to fungovalo ještě lépe a měli náskok před konkurencí. Firma i student tím hodně získají.

Přínos manažerských programů očima absolventů

Slovy absolventů MBA, program „rozšíří obzor chápání většiny souvislostí a dění, a to nejen v kontextu pracovního života“, studenti si velmi cení „propracovaných přednáškových modulů, kvality webového studijního portálu i pohotovosti a vstřícnosti studijního oddělení“. E-learningový studijní systém pak hodnotí slovy jako „na vysoké profesionální úrovni, praktický a velmi přínosný“.

Z průzkumu mezi absolventy, na kterém spolupracovala European School of Business & Management s agenturou Median, vyplynulo, že 91 % studentů považuje za hodnotné pracovní a obchodní kontakty, které získali během společných seminářů a diskusí s ostatními studenty a absolventy školy.

Návratnost investice do studia

Přihlášku ke studiu MBA si studenti podávají zdarma a školné si mohou rozdělit až do 10 splátek bez navýšení. 97 % absolventů je přesvědčeno, že se jim investice vyplatila, přičemž 71 % respondentů potvrdilo finanční i časovou návratnost investice již do 2 let od ukončení studia. Pokud patříte mezi zájemce o studium a chcete si být jisti, že nekupujete zajíce v pytli, můžete využít studia MBA na zkoušku. Takže pokud by vás zajímalo, co takové studium obnáší, máte nejlepší příležitost. Nejbližší vzdělávací blok začíná už 7. 9. 2019.