nahoru

Opět spisovatel prezidentem - tentokrát mezinárodním!

VLADIMÍR NOVOTNÝ3. prosince 2003 • 09:11

V době, kdy se české písemnictví brání agresivitě bavičských vypravěčských postupů, které ji uvádějí v pokušení být něčím, čemu kdysi Karel Čapek říkával "román pro služky" a mínil tím nikoli tzv. červenou knihovnu, nýbrž všelijaké krváky a dryjáky, dostalo se naší literární kultuře mimořádného uznání. Ve čtvrtek byl totiž na kongresu Mezinárodního ústředí PEN klubu v Mexiku zvolen jeho prezidentem básník, prozaik a publicista Jiří Gruša.

Necitovali jsme Čapka náhodou: právě on přece patřil k horlivým propagátorům světové spisovatelské organizace a iniciátorem založení PEN klubu v Československu. Ten u nás neměl v letech 1939-1989 na růžích ustláno, nadlouho mu dokonce byla znemožněna z politických důvodů jakákoli činnost a teprve v průběhu roku 1989 povstal z popela jak bájný Fénix.
Došlo tedy k něčemu, o čem mohl Čapek jenom snít: český spisovatel byl po mexickém literátu Homeru Aridjisovi zvolen do čela této prestižní instituce. PEN klub má v cizině větší prestiž než u nás, ačkoli i České ústředí (sídlící ve velice skromných prostorách a často s potížemi shánějící finance na svou činnost) si v literárních kruzích získalo solidní renomé; veřejnost toho však o našem PEN klubu mnoho neví. Připomeňme, že už jedenáct let stojí v čele pražské filiálky prozaik a filmový scénárista Jiří Stránský, dlouholetý politický vězeň, a tak nikoli náhodou k prioritám činnosti naší pobočky PEN klubu náležejí akce na podporu vězněných nebo pronásledovaných autorů v zahraničí.
Kandidaturu Jiřího Gruši navrhla rakouská pobočka PEN klubu, čili spisovatelé ze země, v níž náš literát působí a kde jako diplomat nepochybně hodně učinil pro její lepší vztahy s Českou republikou, stejně jako předtím na diplomatickém kolbišti ve Spolkové republice Německo. Také němečtí literáti proto Grušu podpořili, stejně jako například Maďaři, Slováci nebo Slovinci. Snad poprvé tedy v čele PEN klubu figuruje autor z malé středoevropské země. Bezpochyby Grušovi pomohlo, že má velké zkušenosti z kulturního života v západní Evropě, že on sám píše svá literární díla nejen česky, ale i německy, a že je schopen komunikovat ve více světových jazycích, což opravdu nebývá běžné. Jestliže však doma není nikdo prorokem, zdá se, že jím bohužel není ani Gruša: na státní cenu ho letos nikdo nenominoval a idea vydávat Spisy Jiřího Gruši, s níž přišel Odeon roku 1990, věru dávno již upadla v zapomnění. Teď se samozřejmě ukáže, zda bude Grušovo zvolení něčím prospěšné pro českou literaturu, tříštící se na tvorbu komerční a nekomerční. Ale i kdyby ne, volba českého spisovatele za prezidenta Mezinárodní PEN klubu je přinejmenším cosi jako zlaté literární Nagano. Gratulujeme!

VLADIMÍR NOVOTNÝ


Kurzy měn
25,590
21,780
29,090
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější
Komentáře