nahoru

Maturita bez matematiky? Atrapa.

TOMÁŠ FEŘTEK20. února 2007 • 13:35

Tenhle výrok jsem si nevymyslel já, ale pronesl ho pro jeden časopis o vzdělávání astrofyzik Jiří Grygar. Ale nezbývá mi, než souhlasit. Vzhledem k tomu, že se o budoucí podobě maturitní zkoušky, matematice a případné novele školského zákona v zákulisí mluví právě teď, přidal bych pár argumentů.


Když se před lety projednával a schvaloval školský zákon, jehož součástí je i státní maturita, politická reprezentace se dohodla, že maturita z matematiky nebude povinná. Argument byl jednoduchý. Pro mnoho studentů je matematika příliš složitá, stejně orientují svou budoucí kariéru humanitně a není důvod, proč se učit něco tak komplikovaného, když to už v životě potřebovat nebudou. Takže povinná je dnes jen maturita z českého a cizího jazyka, z matematiky se stal jeden z volitelných předmětů. Ten argument je pravdivý, ale zároveň ho považuji za hlavní důvod, proč povinnou matematiku znovu zavést. Oni humanitně orientovaní totiž opravdu velmi často na matematický způsob myšlení s opuštěním střední školy navždy zapomenou a je to na jejich humanitních výkonech často znát.
Stejně tak je ovšem pravda, že standardní podoba gymnaziální maturity, orientované na akademickou matematiku, opravdu náročná je. Tady by se asi posun k matematice jako prakticky využitelné vědě vyplatil. Ale státní maturita o sobě pořád tvrdí, že bude garantovat nepodkročitelný práh znalostí. Pak opravdu nevidím nejmenší důvod, proč by její logickou součástí neměla být schopnost orientovat se v základních matematických operacích. Podobně jako tam patří schopnost dobře a s porozuměním číst text a něco z něho vyvozovat. Právě humanitní vzdělanci potřebují znát základy logiky, orientovat se i v poměrně složitých tabulkách a grafech, rozumět třeba statistické ročence a být schopní si leccos dopočítat. A proto, že jsou to lidé humanitně orientovaní, stálo by za to maturitou ověřit, jestli tyhle základní věci zvládají. Těžko by někoho napadlo, udělat maturitu z češtiny nepovinnou s odůvodněním, že některým maturantům dělá potíž přečíst stránku a pochopit, co se na ní píše, protože jsou technicky orientovaní. Bylo by to k smíchu. U matematiky to prošlo.
Takže mám dva návrhy. Buď nedělejme žádnou státní maturitu a každý z nás bude mít maturitní zkoušku, která těžko bude s něčím srovnatelná a bude stavět na kvalitě a pověsti té konkrétní školy. I to by bylo rozumné řešení a k žádnému neštěstí či rozvratu by nedošlo. Ale pokud opravdu hodláme investovat ročně desítky miliónů do státní maturity, bez matematiky to bude opravdu jenom atrapa k ničemu.

TOMÁŠ FEŘTEK

+ dárek navíc
K předplatnému dárek navíc

Kurzy měn
25,580
21,780
29,250
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější