nahoru

Dům v zahradě v Kroměříži - Vážanech

Petr Volf 14. března 2002 • 10:31

Foto
Dům byl postaven na velmi úzkém pozemku mezi zahradami v příměstské části Kroměříže. Není v těsném kontaktu se žádnou okolní výstavbou a byl navržen tak, aby byl jeho vnitřní obytný prostor propojen se zahradou a jeho obyvatelé tak měli bezprostřední kontakt s přírodou. Dispozice stavby je otevřená, prostor jí volně prochází. Domek tak vypadá větší, než ve skutečnosti je. Je pojat jako objekt minimálních rozměrů a tvarů, položený jako kus nábytku na travnatý koberec zahrady. Konstrukce je z dřevěných hranolů, svisle a vodorovně opláštěných velkoformátovými dřevěnými biodeskami, a to jak zevnitř, tak zvnějšku.

Autoři: Archteam Náchod - ing. arch. Milan Rak, Ph.D. (nar. 1967, 1985 až 1991 fakulta architektury VUT Brno), ing. arch. Iveta Raková (nar. 1965, 1983 až 1990 fakulta architektury VUT Brno), akad. arch. Pavel Rydlo (nar. 1969, 1990 až 1995 AVU Praha), ing. arch. Libor Rydlo (nar. 1958, 1977 až 1982 fakulta architektury VUT Brno), ing. arch. Alexandr Skalický (nar. 1958, 1978 až 1983 FA ČVUT Praha) Odpovídá Milan Rak

Foto
1. Jak je pro váš projekt důležité místo, kde má vzniknout stavba?

Místo stavby je pro návrh rozhodující. Každé místo má svůj charakter, své okolí, výhody a nevýhody. Obsahuje řadu daných přírodních a technických podmínek, z nichž návrh musí vycházet. Světové strany, inženýrské sítě, okolní zástavba a podobně. Každé místo je specifické a má svoje kouzlo. I když je stavební pozemek "obyčejný", vždy se na něm dá najít něco, co zaujme, z čeho se dá vytvořit hodnota celku - pozemku a domu.

2. Co je na projektu rodinného domu nejpodstatnější?

Porozumět potřebám stavebníka. Najít rovnováhu mezi jeho přáními, jeho reálnými možnostmi a místem stavby.

3. Co je na realizaci nejdražší?

Nejdražší jsou vždy prostory a zařízení, které si investor vytvoří a potom je nepoužívá. Vždy je potřeba hledat relaci mezi maximálními představami a reálným využitím. Často se lidé nechají ovlivnit tím, co viděli někde v okolí, a to promítnou do svých představ a požadavků na dům.

4. Na čem se dá ušetřit?

Především na tom, že se dům dobře prostorově a technicky efektivně vymyslí. Je potřeba vidět náklady domu v celku - to nejsou jenom ty na začátku, ale i náklady na jeho provoz, údržbu a změny v průběhu užívání. Aby byla úspora významná, dá se ušetřit pouze celkovou koncepcí, rozsahem stavby. Šetřit se dá i na vybavení stavby, ale není to rozhodující položka. Úsporou může být i dobrý výběr pozemku. Pozemek rozhoduje o penězích potřebných pro napojení domu na inženýrské sítě, komunikace a o způsobu, jakým bude nutné provést základy domu.

5. Na čem by se nemělo šetřit?

Na projektu. Je to základní věc určující koncepci domu. Projekt rozhodne o tom, jak dobře se bude obyvatelům žít a jak účelně bude jejich investice vynaložena. I zdánlivě drahý projekt je relativně levný v porovnání s náklady na stavbu. Podle dobrého projektu se dá stavba dobře řídit a dají se ušetřit peníze na stavbě ve větším měřítku, než se ušetří na sebelevnějším projektu. Leckdo si myslí, že ušetří, když si koupí typový projekt. Není to tak docela pravda. I "levný" typový projekt se musí ještě doprojektovat tak, aby odpovídal konkrétním podmínkám a místu stavby, čímž se jeho cena zvedne. Především ale typový projekt nemůže odpovídat konkrétním požadavkům obyvatel, a proto jim ani nemůže zaručit účelné vynaložení investičních prostředků. Z tohoto pohledu je tedy zřejmé, že obecný typový projekt rodinného domku je vlastně příliš drahý luxus.

6. Jaké materiály upřednostňujete?

U staveb rodinných domů přírodní materiály.

7. Jaká kritéria uplatňujete pro moderní dům?

Je to dům, který je vnitřně pružný. Tím si představujeme řešení, které neslouží krátkodobě, ale snese určitý vývoj v delším časovém horizontu. V průběhu času se požadavky na dům mění a základní návrh musí být takový, aby byl na možné změny připraven. Aby se stavba po zabudování změn neznehodnotila jak provozně, tak esteticky.

8. Jaký je podle vás ideální klient?

Leckdo si myslí, že pro architekta je ideální klient takový, který si nechá vyprojektovat od architekta dům tak, jak to architekt chce. Pro nás je ale důležitý klient, který má určitou představu o naší práci a ví, proč přichází právě za námi. S takovým se zpravidla dá dobře probírat postup projektu a předkládaná řešení.

9. Na kolik přišel dům, který představujeme (nejsou-li majitelé proti)?

Stál 1 400 000 korun.
FotoFotoFoto

Petr Volf


Kurzy měn
25,290
20,530
28,540
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře