nahoru

Považujete se za člověka se širokým všeobecným přehledem?

Iva Ženková 10. ledna 2002 • 14:30

Pak jistě přivítáte lehkou duševní rozcvičku, která vám osvěží paměť, nebo alespoň zkrátí dlouhou chvíli.

1. Heslo olympijských her zní: Citius, altius, fortius. Co v překladu znamená?

a) Přeskoč, přelez, nepodlez
b) Není nutné vyhrát, ale zúčastnit se
c) Rychleji, výše, silněji
d) Mladí, staří, silní

2. Jaké má označení nejnižší stupeň generálské hodnosti?

a) generálmajor
b) generálporučík
c) generálplukovník
d) generalissimus

3. Vibrafon je

a) džezový bicí nástroj
b) stroj ke zhutňování nebo k homogenizaci
c) erotická pomůcka
d) chvějivý zvuk

4. Bájná hora Ararat, na níž přistála údajně Noemova archa, se nachází na území současného státu

a) Gruzie
b) Írán
c) Turecko
d) Arménie

5. Vonná ambra, součást mnoha drahých parfémů, jimž pomáhá uchovat dlouhou dobu svěžest, je vlastně

a) pel liliových květů
b) výměšek vorvaně
c) pryskyřice středomořských pinií
d) květ orchideje

6. Mohou ryby mrkat?

a) ano
b) ne

7. Kde na lidském těle najdeme solar?

a) na zádech
b) v koleně
c) poblíž žaludku
d) na ruce

8. Jak se jmenoval americký prezident, během jehož funkčního období vstoupily Spojené státy americké do druhé světové války?

a) Herbert Clark Hoover
b) Franklin Delano Roosevelt
c) Harry Spencer Truman
d) Dwight David Eisenhower

9. Stříbro se latinsky nazývá

a) aurum
b) argentum
c) argon
d) stibium

10. Na náhorní plošině Lassithi, na hoře Dikté, se narodil nejvyšší z řeckých bohů - Zeus. Na kterém z řeckých ostrovů se to prý stalo?

a) na Kypru
b) na Krétě
c) na Délu?
d) na Korfu

11. Co vyjadřuje na novoročence zkratka P.F.?

a) pro futuro - pro budoucnost
b) post festum - po svátku
c) pour féliciter - blahopřání
d) pro forma - z formálních důvodů

12. Z kolika emirátů sestávají Spojené arabské emiráty?

a) ze tří
b) z pěti
c) ze sedmi
d) z devíti

13. Když uslyšíte slovo vychuchol, hned víte,že jde o

a) rod hmyzožravců z čeledi krtkovitých
b) druh klobouku z 2. poloviny 19. století
c) píseň z Podkarpatské Rusi
d) mongolské oblastní středisko

14. Od počátku 16. století se v úředních zápisech setkáváme stále častěji s povoláním ručnikář.V Praze v letech 1526-1620 přijali mezi měšťany celkem 18 ručnikářů, na venkově se však usazovali spíš výjimečně. Čím se tito řemeslníci živili?

a) prodávali dovážené luxusní stolní a ložní prádlo
b) zhotovovali rukavice z nejjemnější kůže
c) vyráběli malé ruční zbraně
d) pomáhali ve veřejných lázních

15. Co se vám vybaví při slově sakramentář?

a) církevní hodnostář
b) zařízení sakristie - prostoru k úschově liturgických předmětů
c) bohoslužebná kniha katolické církve, která obsahuje modlitby kněze při mši
d) chrámový správce

16. Největší ostrov na světě je Grónsko s plochou 2 175 600 km 2. Největší evropský ostrov je asi desetkrát menší a jmenuje se

a) Island
b) Irsko
c) Velká Británie
d) Sardinie

17. Co je typické pro umělecký malířský směr nazývaný tašismus?

a) obtiskování barevných předmětů
b) obalování budov látkami
c) technika barevných skvrn kladených spontánně na plátno
d) spojení vjemů více smyslů - zrakových, hmatových atd.

18. Vanitas vanitatum v překladu znamená

a) rod orchidejí, z jejichž plodů se získává vanilkové koření
b) citát z bible - marnost nad marnost
c) peptidové antibiotikum
d) germánský státní útvar, který pod ochranou římské říše založil kvádský náčelník Vanius

19. Největší a nejznámější středisko amerického filmu - Hollywood - bylo původně starou indiánskou osadou La Cahueuga, nazývanou též Spanish Town. Současný název dostalo až v roce 1857 od prvních přistěhovalců. Později si je pro ideální klimatické podmínky vybrala skupina filmařů pro exteriéry filmu Hrabě Monte Christo a od těchto dob se zde stále natáčí a natáčí. Poprvé to ale bylo v roce

a) 1901
b) 1908
c) 1914
d) 1921

20. Autorem grafického cyklu Los Caprichos je malíř

a) Salvador Dalí
b) Jacques-Louis David
c) Dominique Ingres
d) Francisco Goya

21. Jak se jmenuje známý průliv, významné strategické středisko mezi Egejským a Marmarským mořem?

a) Bospor
b) Dardanely
c) Gibraltar
d) Mesinský

22. Který architektonický styl představuje Obecní dům v Praze?

a) klasicismus
b) konstruktivismus
c) baroko
d) secesi

23. Původně ševcovský mistr v Norimberku se stal autorem několika tisíc skladeb, v nichž často s humorem zachytil život měšťanů i venkovanů v 16. století. Až do současnosti přetrvaly hlavně jeho frašky. Stal se i hrdinou jedné opery. Jmenoval se

a) Günter Sachs
b) Hans Sachs
c) Curt Sachs
d) Carl Orff

24. V obci Slatiňany v okrese Chrudim můžeme v místním zámku najít muzeum se zajímavou specializací. Soustředilo se na

a) vývoj a význam koní
b) dějiny obuvnictví
c) dějiny výroby cukru
d) historii jezdeckých soutěží

25. Vyskytuje se tzv. slepé střevo i u jiných živých tvorů, nebo jenom u člověka?

a) ano
b) ne

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8b, 9b, 10b, 11c, 12c, 13a, 14c, 15c, 16c, 17c, 18b, 19b, 20d, 21b, 22d, 23b, 24a, 25a.

Iva Ženková


Kurzy měn
25,310
20,600
28,640
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře