nahoru

Nejsem Al Capone

Milan Šíma 2. května 2007 • 17:47

Kontroverzní zlínský podnikatel ROMAN VAŠKŮJ se rozhodl, že udělá vše pro to, aby dokázal, že byl vicepremiér Jiří Čunek obviněn policií z korupce neoprávněně. Shání důkazy o Čunkově nevině, kde se dá. Založil webové stránky, kde Čunka obhajuje. A dokonce se „naoko“ pokusil uplatit hlavní svědkyni proti Čunkovi Marcelu Urbanovou, a to proto, aby dokázal, že není věrohodná. Proč to všechno Vaškůj dělá i přesto, že z jeho pomoci není příliš nadšen ani samotný Čunek?

*Proč se tak snažíte pomoct Jiřímu Čunkovi?

Za prvé proto, že znám jeho politiku ve Vsetíně. Vím, co tam udělal, a myslím si, že tam byl úspěšný, a i od svých obchodních přátel vím, že to je člověk, který nebere úplatky. My obchodníci totiž často velmi dobře víme, kdo úplatky bere a kdo ne. O něm ale naprosto všichni říkají, že žádné peníze nechce.

* Někdo z vašich kolegů zkoušel Čunka uplatit a on úplatek odmítl?

To nevím. Tohle je pouze zprostředkovaná informace. Nicméně podle ní je prý Čunek velice zásadový. Nechtěl nikdy obchodovat s obecním majetkem. Nechtěl nic prodávat a nechtěl nic brát. To je obrázek, jaký jsem si o něm udělal.

*

A proto jeho kauze věnujete tolik energie?

Nejenom kvůli tomu. Mně jeho případ totiž téměř identicky připomíná moji kauzu, kterou jsem si prožil před jedenácti lety. Žil jsem naprosto klidným životem a najednou přišel zlom, kdy na mě byla zorganizována štvanice. Někdo chtěl zlikvidovat nejenom moji osobu, ale i firmu, jež měla v té době velký podíl na trhu v oblasti pohonných hmot.

* Vy jste byl policií obviněn z krácení daně při dovozu pohonných hmot a Jiří Čunek z úplatku. To nejsou příliš podobné kauzy.

Tady jde o to, že policie u nás velice lehce sděluje obvinění. Bez toho, aby si někdo uvědomil důsledky takového kroku. Pak to skoro vždycky vyšumí. Devadesát procent sdělení

obvinění, kolem nichž se udělá mediální humbuk, jde do ztracena. Všude v zahraničí je přitom sdělení obvinění velice vážný akt, který si policie stokrát před tím, než ho udělá, rozmyslí.

* Někdo si ale třeba řekne: on od Čunka asi bude něco chtít, když se mu snaží pomoct.

Nevím, co bych mohl po Čunkovi chtít, protože já se s jeho rodinou neznám.

* Je to vicepremiér.

Nevím, co byste teď chtěl ode mě slyšet. Že bych za ním přišel na ministerstvo, zaklepal a řekl: prosím vás, já bych po vás něco potřeboval? Vždyť já ani nevím, jestli jsem mu spíš pomohl, nebo uškodil.

* To je opravdu otázka. Vy jste se pokusil spolu s dalšími dvěma kolegy uplatit Marcelu Urbanovou. Tvrdíte, že to byl od vás jen takový trik.

Ano. Když nás policie zatkla, tak jsme samozřejmě u sebe záměrně neměli skoro žádné peníze. Chtěli jsme ji jako svědkyni znedůvěryhodnit.

* Jak to celé probíhalo?

Byl jsem na jednání s Urbanovou dvakrát. Potřetí už to bylo jen velice krátce. To byly dvě nebo tři minuty. Snažili jsem se jí něco nabídnout. Vytvořili jsme si nějakou historii. Řekli jsme jí, že jsme lidé, kteří byli někým vysláni, aby se ta záležitost urovnala. A řekli jsme jí, ať ona řekne, co chce.

* Urbanová říká, že jste jí řekli, že vás za ní posílá Jiří Čunek.

Ne, ne, ne. Ona se nás na to několikrát ptala, respektive její přítel, a my jsme na to odpovídali: „Prosím vás, to vám nikdy neřekneme. To může být jakákoliv osoba. To může být jakákoliv politická strana.“ My jsme jí řekli: „Podívejte se, my zastupujeme nějaké lidi, kteří by měli zájem, aby se ta věc urovnala. My vám můžeme splnit skoro všechno, tak si řekněte, co chcete.“

* A chtěla Urbanová něco?

Chtěla například nějaké zaměstnání. Řekla, že po této kauze ji už asi nikdo nezaměstná. Ale klíčové pro ni bylo, aby se našla nějaká forma omluvy. Aby Čunek napsal dopis, v němž by zformuloval nějakou omluvu a pozitivní hodnocení její činnosti na radnici. A pak si říkala nějaké další podmínky. Došlo tam i na finance. Ale řekla, že o tom se budeme bavit až nakonec a mezi čtyřma očima.

* Nebylo to od vás naivní, myslet si, že Marcela Urbanová po tom všem, co už musela kvůli své výpovědi absolvovat, bude ochotna stáhnout svou výpověď proti Čunkovi?

Nevím, kde má nějaké své hranice. Nám to setkání s ní ale samozřejmě strašně moc napovědělo. Já jsem byl bohužel pouze na dvou jednáních, ale moji kolegové jich absolvovali víc.

* Vaši kolegové se s Urbanovou znali?

Ano. To jsou lidé, kteří ji znají roky. Možná víc než deset let. Oni s ní také mnohokrát jednali, ale myslíme si, že ať ta akce skončila jakkoliv, tak my jsme našli další informace, z nichž vyplývá, co ji k tomu motivuje nebo v čem jsou anebo nejsou problémy.

* Co by ji tedy podle vás mělo k tomu všemu motivovat?

K tomu se můžu dnes těžko vyjádřit, protože jsem v této věci ještě nevypovídal na policii.

* A vám už z té poslední schůzky s Urbanovou bylo jasné, že je vše monitorováno policií, a že tudíž byla vaše mise neúspěšná?

No jasně. Přítel paní Urbanové na nás pořád útočil a snažil se zjistit, kdo za tím je. Kdo to organizuje. Takže já jsem pak po nějakých přestřelkách a hádkách diskusi ukončil.

* Kvůli Čunkovi jste byl ochoten riskovat obvinění z úplatku?

My jsme to velice pečlivě studovali i s advokáty.

* S paní doktorkou Rejžkovou, která vás zastupuje ve vašich kauzách a donedávna byla i advokátkou Jiřího Čunka?

Ne, s jinými. Ta s tím neměla nic společného. Ale my jsme to studovali a dospěli k názoru, že tím žádný zákon porušit nemůžeme. Samozřejmě jsme měli obavy, ale šli jsme do toho a myslíme si, že to určité riziko bylo. Nicméně my jsme nikomu žádný úplatek ve skutečnosti nenabídli.

* Proč si tedy teď – po těch setkáních s ní – myslíte, že by si to celé Marcela Urbanová vymyslela?

Ta situace je strašně složitá. Myslím si, že je to spíše úkol pro psychology než pro podnikatele. Ale my si myslíme, že těch motivů je tam víc. Je to kombinované s určitou formou nenávisti, jenže ne ze strany Marcely Urbanové, ale spíše jejího přítele. Hluboké nenávisti vůči Čunkovi a dnes už asi i nekontrolovaného vývoje, protože si myslíme, že to někdo velice chytře uchopil a rozvinul z regionálního sporu na celostátní úroveň se vším, co k tomu patří.

* A jakou by ten někdo k tomu měl podle vás motivaci?

Někdo chce buď zlikvidovat Čunka, nebo poškodit lidovce.

* Z čeho to odvozujete?

Z informací, které jsme doposud zjistili. Vytvořili jsme pracovní skupinu. A při získávání informací využíváme naše známosti. Udělali jsme si i webové stránky a půjdeme krok za krokem a zkusíme všechny důkazy proti Čunkovi vyvrátit. A naše úsilí už má nějaké výsledky, protože řadu poznatků, jež jsou dnes založené ve spise a které používají Čunkovi advokáti, jsme jim poskytli my.

* Například jste zjistili, že Čunek měl být v den, kdy měl převzít úplatek, ve Zlíně?

Ano, na to jsme přišli my.

* A jak?

Zajímali jsme se, jestli se toho 11. 2. náhodou něco zvláštního nestalo. A podle archívních zdrojů se ten den konala krajská konference KDU–ČSL ve Zlíně, na níž byl přítomen i Jiří Čunek.

* Na toto pátrání jste si najali soukromé detektivy?

Jsme sdružení, jehož členy je deset podnikatelů, kteří mají deset firem, v nichž pracují schopní lidé. My jsme je na to nasadili. Vytvořili jsme pracovní skupiny, jež se skládají z analytiků a různých pracovníků, kteří umějí pracovat s fakty. Díky tomu máme dnes zpracováno možná 3000 stránek různých archívních dokumentů, výpovědí svědků a podobně.

* A to vše předáváte Jiřímu Čunkovi?

To předáváme jeho advokátní kanceláři.

* Poděkoval vám Jiří Čunek za to, že mu takto pomáháte?

Ani nemohl. Nějaké setkání s ním jsme plánovali, protože jsme ho chtěli jako sdružení oficiálně oslovit. Nicméně k tomu nedošlo kvůli událostem z 1. března.

* Tzn. kvůli vaší akci s úplatkem?

Ano.

* Co říkáte na informace, jež byly zveřejněny v médiích a podle nichž Jiří Čunek sice byl v ten den, kdy měl přijmout úplatek, ve Zlíně, ale později, než on i vy tvrdíte?

Ty informace, které otiskla Mladá fronta Dnes, nejsou pravdivé. Výpisy s trošku začerněnými telefonními čísly jsou k dispozici i na našich webových stránkách. Není pravda, že to byly telefonáty do ordinace Čunkovy manželky. Byly do zdravotní ordinace nějakého jiného zubaře, jehož nechci jmenovat. Myslíme si, že to volal někdo jiný. Protože jsme zjistili, že se třeba z kanceláře Jiřího Čunka volalo i ve dnech, kdy tam on prokazatelně vůbec nebyl.

*

Jak jste se vlastně k těmto údajům dostali?

Jsou veřejně přístupné.

* Výpisy telefonních hovorů starosty Vsetína jsou veřejné?

Ano. Představte si, že na vsetínské radnici mají výpisy z telefonních linek archivované, a když o ně požádáte, tak jsou i veřejně přístupné.

* A jak si vysvětlujete fakt, že společnost HB Real, jež měla Čunka uplatit, si vybrala z banky stejnou částku, jakou si pak Jiří Čunek sám do banky uložil?

To je další věc, ze které usuzujeme, že ta věc je organizovaná, protože někdo policii dříve, než sdělila obvinění, dal k nahlédnutí výpisy z účtů firmy HB Real a pana Čunka. To je klíčová věc. Podle nás někdo vzal termín Čunkova vkladu a pak hledal nějakou s ním spřízněnou firmu, jež si vybrala stejnou částku v přibližně stejném termínu.

* To je už trochu přitažené za vlasy, nemyslíte? To by musel mít přístup k bankovnímu tajemství.

Myslím, že to zase tak složité není. A taky se musíme podívat na to, jestli vůbec k nějakému předání úplatku v ten den mohlo dojít. Tak se to totiž stejně nemohlo stát, protože paní Hurtová peníze v bance vybrala ve 14.25. To se teď prokázalo vyšetřováním. Jestli paní Urbanová říká, že to bylo dopoledne, tak úplatek nemohl být z výběru z Komerční banky. To je zcela prokazatelně nepravda. A nikdo si také neuvědomil jednu zásadní věc, a sice, že obecní firma Vsetínské byty, za jejíž prodej měl Čunek úplatek dostat, byla převedena na firmu HB Real čtyři a půl měsíce před tím, než mělo dojít k uplácení. Já si ale myslím, že komunální politik, který by se chtěl nechat uplatit, úplatek vezme logicky před schválením celé transakce zastupitelstvem nebo při převodu obchodního podílu.

* Je vidět, že se opravdu snažíte. Co ale říkáte na Čunkovo vyjádření, že když mu pomáhá Roman Vaškůj, tak to už se ten případ dostává do „monstrózních rozměrů“. Není příliš nadšen z toho, že mu zrovna vy pomáháte.

V tomto případě už nejde o Čunka. Jde o systém a to je pro mě rozhodující. Nejsem žádný příznivec Jiřího Čunka. Já a moji kolegové se jen snažíme o této kauze nasbírat objektivní údaje.

* Vy jste říkal, že je tento případ téměř identický s tím, co se stalo vám. Můžete to nějak upřesnit?

Mně bylo také sděleno obvinění. Dnes je ten případ třináct let starý, do dneška není ukončen. Mezitím jsem strávil dva roky ve vazbě. Myslím si, že zcela neoprávněně. Ta kauza byla už dvakrát pravomocně zastavena a potřetí ji otevřela až mimořádným opravným prostředkem nejvyšší státní zástupkyně a na základě tohoto kroku se to řeší znovu.

* O co se jedná?

Dováželi jsme pohonné hmoty ze Slovenska. Po dvou letech, kdy na celním úřadě proběhly čtvrtletní, pololetní a celoroční uzávěrky, se zjistilo, že ve státní kase chybí půl miliardy korun. Do dnešního dne to nikdo nevysvětlil. My jsme vše deklarovali s plnou výší cla a daní. Tzn. jako motorovou naftu nebo jako benzín. Z toho důvodu mě uráží, když mě někdo spojuje s kauzou LTO. Všechno bylo řádně zaevidováno. Všechno procházelo přes celnice. Na celnici to bylo vedeno jako uhrazené, ale po dvou letech někdo zjistil, že to uhrazeno nebylo.

* Podle policie byli v tomto případě podplaceni celníci, kteří zfalšovali všechny důležité dokumenty.

Jestli byl někdo z celníků uplacen, tak to nevím, protože nevím, kdo by je měl uplácet. Tady ale nejde o nějaká razítka. Jestli něco zfalšovali a ty peníze si nějak brali, tak to mě vůbec nezajímá. V každém případě celní úřad nikdy do spisu tyto doklady nedal. Takže nikdo nemůže zjistit, kdo je tím viníkem. Ty fígle podle mě museli dělat právě celníci.

* Inkriminované dokumenty se záhadně ztratily.

Já nevím, jestli se ztratily, nebo ne, ale problém je, že ve spise nejsou. A představte si, že ty naše cisterny jezdily 24 hodin denně. Za 24 hodin se na celnici vystřídají tři směny celníků. To znamená, že bychom museli mít uplacenou celou partu celníků z Břeclavi. Já nevím, kolik jich je: padesát, nebo sedmdesát? To je přece nesmysl.

* Doplatili na to nakonec nejvíce řidiči cisteren, protože po nich stát chtěl, aby tu půlmiliardu zaplatili oni.

Postiženi byli všichni. Nejvíce já a moje společnosti, protože stát nám zabavil veškerý majetek. Paradoxní také bylo, že tytéž výměry, které dal stát vůči mým společnostem, dal i všem speditérským společnostem a všem řidičům. Kdybychom se všichni rozhodli, že to nakonec zaplatíme, tak by stát vybral sedminásobek vyměřené daně. To je podle mě naprosto nezákonné a nesprávné.

* Takže chcete svou obhajobou Čunka také zviditelnit svůj případ …

Když mě vzali do vazby, nebylo to kvůli dovozu pohonných hmot, ale vystavili mi platební výměr, že dlužím státu daň ze zisku asi 130 miliónů korun. Byl jsem obviněn z dalšího daňového úniku, ale pak se zjistilo, že žádná taková daň neexistovala. Vzpomínám si na titulky v novinách, kde mě srovnávali s Al Caponem. A tohle obvinění se už neřeší, bylo zastaveno. Prokázalo se, že jsem nic neudělal. Ale já byl kvůli tomu dva roky ve vazbě! Oni prostě hledali, jestli na mě něco nenajdou, a to je zase paralela s případem Jiřího Čunka.

* Jak vás vůbec napadlo dovážet benzín ze Slovenska?

K pohonným hmotám jsem se dostal proto, že nám v Rusku v té době nebyli naši partneři schopni platit hotovými penězi. My tam prodávali čínské bavlněné zboží a oni nám za to nabízeli suroviny. Velmi často ropu nebo pohonné hmoty.

* V médiích se psalo, že nějaká skupina Rusů přijela do vaší firmy ve Zlíně a zabavili vám tam majetek firmy. A vy jste se v té době prý obával i o svůj život.

To je novinářská kachna. Já jsem se nikdy o svůj život nebál.

* Proč jste si tedy sídlo své firmy nechal téměř opevnit?

Na začátku jsme neměli firmu zabezpečenou a nějací zloději nás jednu noc vykradli a vzali veškerou výpočetní techniku. Takže jsme za jednu noc přišli o 3,5 miliónu korun. Tak jsem se rozhodl, že postavíme kolem firmy zeď, elektrickou bránu a kamery. Ochranku jsme nikdy neměli. Jen jsme to udělali možná jako první v republice, takže to vyvolávalo spoustu fám a bajek.

* Ve Zlíně ale nemáte příliš dobrou pověst také kvůli tomu, že řada vašich projektů skončila fiaskem. Obchodní dům ve Zlíně. Letecká linka z Kunovic do Prahy.

Já jsem za posledních 17 let udělal víc než 70 projektů. Jsem aktivní v několika desítkách firem. A možná že tři projekty z těch 70 nevyšly. Ukažte mi člověka, kterému vyjde sto procent projektů. Takového neznám. A co se týká konkrétně projektu ve Zlíně, tak ten pro nás skončil úspěchem. Tu nemovitost jsme koupili a pak jsme ji prodali zahraničnímu investorovi. Vydělali jsme na tom peníze. A letecká společnost byla za první rok také velmi úspěšná. Tam jsem ale byl jen jako minoritní akcionář.

* Jak byste odhadl svůj současný majetek?

Nejsem úplný chudák, ale mám i nějaké závazky, protože používám na realizaci svých projektů úvěrové zdroje. Takže to je složité vypočítat.

* Stovky miliónů?

Nemám rád ty žebříčky, kdo má kolik peněz. Takže se k tomu nebudu vyjadřovat.

* Měl jste jednu dobu dokonce i svůj závodní automobilový tým, v němž jezdili takoví jezdci jako Kresta nebo Bertone.

Ano. Teď už se ale tomu nevěnuji. Před několika lety jsem svoji činnost v tomto oboru ukončil, protože jsem na to neměl čas. Zůstalo mi z těch dob jen pár rychlých aut, s nimiž se někdy projedu, ale díky současnému bodovému systému velmi opatrně.

* Teď se automobilovým závodům věnujete už jen jako divák? Prý jste sledoval Velkou cenu Monte Carla z vrtulníku.

To je pravda. To je asi jedna z mála bajek, jež se o mně vyprávějí a jsou pravdivé.

Milan Šíma


Kurzy měn
25,250
20,460
28,650
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře