nahoru

Zálety Martiny Pachmanové

Martina Pachmanová 10. března 2004 • 17:12

V sobotu 21. 2. proběhlo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze diskusní fórum na téma dějin a současnosti sbírání a prezentace fotografie v Čechách nazvané "Fotografický obraz optikou výstavních institucí". Celodenní setkání odborníků i studentů umění a fotografie se konalo při příležitosti výstavy Česká fotografie 1840-1950 v Galerii Rudolfinum. Čtrnáct příspěvků a následná rozprava pojednávaly o fotografii ve výstavní praxi, ale také o vnímání a přijímání tohoto moderního média mezi laickou a odbornou veřejností, a to jak v galeriích a muzeích, tak ve veřejném prostoru - v tisku, na pohlednicích, reklamních plochách ... Podobně jako na výstavě v Rudolfinu, měli také účastníci fóra možnost se seznámit s fotografií v historických a sociálních souvislostech, jež bychom v dosavadních publikacích o dějinách české fotografie jen marně hledali. Na fóru totiž vedle kurátorů z tak renomovaných sbírek fotografie, jako je Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Moravská galerie v Brně vystoupili, také například zástupci sbírek antropologické fotografie (Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně) nebo fotografických archívů shromažďujících materiály ze soukromých pozůstalostí či dobových periodik (Fotografický archív Národního muzea v Praze). Vedle toho se znovu otevřela palčivá otázka: Proč fotografie dosud zůstává mimo zájem muzeí umění a proč je česká umělecká scéna již řadu let zatížena sporem mezi zastánci čisté fotografie a těmi, kteří fotografii chápou jako technický obraz, s nímž mohou umělci z jiných výtvarných oblastí poměrně volně nakládat. Myslím, že je na čase, aby se historikové a kritikové umění a fotografie přestali přít o to, jestli je, či není zneuctěním fotografie, když jí umělec manipuluje na počítači nebo ji učiní součástí sochařské instalace. Vždyť fotografie od doby svého vzniku zasahovala do všech koutů lidského dění a nutit ji podléhat jedinému estetickému či obsahovému výkladu ve své podstatě znamená neporozumět jí.

AUTORKA JE HISTORIČKA UMĚNÍ

Martina Pachmanová


Kurzy měn
25,290
20,520
28,570
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře