nahoru

Poslanec Karas odpovídá ...

Jiří X. Doležal 9. března 2004 • 19:32

V sedmém čísle Reflexu jsme přinesli článek Život Ježíše a poslance Karase, pojednávající o snaze poslance KDU-ČSL Jiřího Karase zamezit prodeji knihy rakouského karikaturisty Gerharda Haderera Život Ježíše.

Poslanec Karas neměl čas zodpovědět některé otázky, jež jsme mu včas položili. Odpovědi přišly e-mailem v den, kdy článek spolu s nezodpovězenými otázkami vyšel. Zde jsou. Pokud Vám nejde o potrestání nakladatelů, proč jste se ve věci obrátil na orgány činné v trestním řízení, prosím? Aby kdokoli uznal svou chybu, musí k tomu buď dospět sám, anebo - nedostává-li se mu schopnosti objektivně posoudit vlastní jednání - musejí mu k tomu pomoci příslušné orgány - a těmi jsou v tomto případě právě orgány činné v trestním řízení.
Podání trestního oznámení umožňuje každému občanovi Listina základních práv a svobod, v níž je mj. zakotveno i právo na svobodu slova. Setká-li se občan s jednáním, o němž se domnívá, že má znaky trestné činnosti, má oznamovací

Foto
povinnost. To, zda se celý případ dostane před soud, je ve výlučné pravomoci státního zástupce, který jedině může posoudit, zda se skutkový děj - tak jak byl oznámen - skutečně stal a zda má materiální i formální znaky konkrétního trestného činu. Jaký by měl být osud již zhotovených výtisků knihy Život Ježíše - například náklad knihy by měl být spálen, recyklován ... Nejsem odborník na likvidaci papírového odpadu, a tudíž ani nemohu upřesnit svou již zveřejněnou odpověď, že by se mělo postupovat jako v jiných případech stažení nákladu. Kdo je podle Vás, prosím, příslušnou etickou autoritou v podobných záležitostech, jako je vydání diskutované knihy?
Dle mého názoru by to mohla být např. Česká biskupská konference, Ústřední rada Církve československé husitské, Synod Církve českobratrské evangelické, Federace židovských obcí v ČR atd. Proč by měl občanský stát trestat urážky Vaší a jakékoliv jiné víry? Při posledním sčítání lidu se ke křesťanství přihlásily přes tři milióny občanů. To představuje přes 30 procent obyvatelstva. Někdo se možná snaží tuto naši největší menšinu bagatelizovat, ale je to skoro třetina národa. A jestliže mají ochranu státu všechny - i mnohonásobně menší - menšiny na území ČR, proč by neměla mít ochranu svého pře svědčení tak významná část naší populace? Opravdu si myslíte, že z Katechismu se k homosexualitě dají citovat pouze Vámi uvedené výroky? Citoval jsem právě to, co se vztahovalo k Vaší otázce. Chcete-li citovat cokoli jiného, samozřejmě máte možnost, dokonce můžete vydávat Katechismus třeba i na pokračování.
Jistě by to Vašim čtenářům přineslo významné poznatky o tom, co je dobré a co zlé. A ještě k Vašim tvrzením na závěr rozhovoru v Reflexu: udáváte-li, že se Vašim "nepříjemným otázkám vyhýbám", proč tyto otázky nekonkretizujete? A udáváte-li, že se snažím "oslovit podobnými siláckými gesty ty nejkonzervativnější a nejprostší voliče", křivdíte těm, od nichž se mi dostává největší podpory - vysokoškolsky vzdělaným lidem s moderními názory, kteří protikřesťanské štvanice chápou jako nejodpornější pozůstatek totalitní zvůle.



Kurzy měn
25,300
20,500
28,630
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře